Изследвания преди забременяване
Изследванията преди забременяване са част от профилактичната медицина и подготовка за една успешна бременност. Те трябва да се направят поне 6 месеца преди плануваната бременност, за да е сигурно, че жената е здрава, както и да има време за профилактика и евентуално лечение.

Предконцепционните консултации и грижи са важни, защото някои заболявания могат да се профилактират и лекуват адекватно само преди забременяване, тъй като по време на бременност не можем да използваме всички възможни лекарства и ваксини.
articles/jenata1.gif
прочети повече >>
 
Въпроси и отговори за ЦАР (Център за асистирана репродукция)

"Център за асистирана репродукция" (ЦАР) е юридическо лице към Министерството на здравеопазването. ЦАР е специализирана структура, която организационно и финансово подпомага български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция (ин витро оплождане) при лица с безплодие. В тази статия сме подбрали информация за всичко, което интересува нашите пациенти и засяга работата на ЦАР.

прочети повече >>
 
Репродуктивно здраве - основни понятия

В този кратък обзор ще ви запознаем с основни понятия от областта на семейно планиране, репродуктивно здраве и безплодие (инфертилитет). В статията са използвани данни на СЗО (Световна Здравна Организация), МКБ (Международен Класификатор на Болестите), ASRM (Американско Общество по Репродуктивна Медицина), ESHRE (Европейското Общество за Човешка Репродукция и Ембриология) и МЗ (Министерство на Здравеопазването).

прочети повече >>
 
Имунологични ДНК тестове и бременност в норма и патология

Нормално протичащата бременност е състояние на толеранс между имунната система на майката и наполовина чуждия генетичен материал на плода, унаследен от бащата.

прочети повече>>
 
ДНК тестове за предразположение към ендометриоза

Ендометриозата е заболяване, което засяга около 10% от жените в репродуктивна възраст. По литературни данни отношение към ендометриозата имат генетични фактори, които определят предразположение към развитие на това заболяване. До момента са известни следните генетични маркери:

 • CYP19 (TTTA)n
 • CYP 19 (240A/G)
 • CYP 17 (-34C/T)
 • GSTT1/GSTM1 (deletion)
 • VEGF-A (+936T/C)

прочети повече>>
 
Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания

В тази статия ще намерите следната информация:

 • Какво е рак на маточната шийка, какви са причините и симптомите
 • Колко често се среща у нас и в други държави
 • Какво означава скрининг
 • Защо и на кого се прави скринингов преглед
 • Какво представлява онкопрофилактична цитонамазка
 • Какви могат да бъдат резултатите и какво следва
 • Проект "Спри и се прегледай"
прочети повече>>
 
Voluson E8 Expert - информация за пациенти

Уважаеми пациенти, Voluson E8 Expert притежава комплекс от нововъведения, които правят работата с апарата по-ефективна и диагностиката по-точна.  Модерната апаратура има клинично приложение при:

 • визуализация в акушерството и гинекологията, отговаряща на високото ниво на съвременната медицина
 • оценка на плода в ранните срокове на бременността
 • оценка на феталното сърце
 • репродуктивната медицина, вкл. и при прилагането на асистирани репродуктивни технологии
2012-4-voluson.jpg
прочети повече>>
 
ThinPrep - течно базирана цитология
Онкопрофилактичната цитонамазка е важно изследване и трябва настойчиво да се прадлага на всяка жена, която води сексуален живот. Вземането на проба от маточната шийка е неболезнено и се прави по време на стандартен гинекологичен преглед. Това изследване е решаващо в първичната профилактика на рака на маточната шийка, едно сериозно и социално значимо заболяване. За съжаление, България е на едно от последните места по ранна откриваемост, когато е възможно заболяването да се излекува напълно и да няма сериозни последици върху здравето на жената. /articles/03_trip_2011.jpg
прочети повече>>
 
Повтарящи се спонтанни аборти
Спонтанните аборти са сериозен медицински проблем, който поставя предизвикателства както пред двойката да се справи с натоварването върху психиката, страхът от повтаряне на негативното преживяване, депресията и в някои случаи невъзможността да се наслади на една нормално протичаща бременност, така и пред медицинския специалист да открие и отстрани причините за репродуктивния неуспех. Ние предлагаме сериозен пакет от изследвания на рискови фактори и предразположения. /articles/03_miscarriages_2011.jpg

прочети повече>>
 
Полиморфизми I/D в ACE гена и Val34Leu във Factor XIII гена
Хомозиготното носителство на 4G/4G алел в PAI /инхибитор на плазминогенния активатор/ се среща с висока честота /32%/ при пациентки с обременена акушерска анамнеза, особено при пациентки с хабитуални спонтанни аборти. Повишен риск от спонтанни аборти има и при пациентки, хомозиготни носители на D алел в ACE гена /ангиотензин I конвертиращ ензим/. Двата полиморфизма – 4G по PAI и D по ACE имат кумулативен ефект, т.е. ефектът им се потенцира, като повишен риск от спонтанни аборти има и при едновременно хетерозиготно носителство на двата полиморфизма – генотип 4G/5G по PAI и I/D по ACE. /articles/01_dna_2011.jpg
прочети повече>>
 
Диагностика на овулацията и оценка на яйчников резерв

Диагностиката на овулацията е важна стъпка от диагностичния процес на определяне причините за незабременяване.

Фоликулометрията е процедура, при която чрез серийни, най-малко три, трансвагинални ултразвукови изследвания, се цели да се проследи развитието на яйчниковите фоликули и да се установи наличието и времето за осъществяване на овулация, а също така и на  фазите на развитие на ендометриума.

>> прочети повече
 
Профилактика на рубеолна ембриопатия
Заразяването с вируса на рубеола по време на бременност е тежък здравословен проблем, който в ранните срокове на бременността може да доведе до увреждане на плода - рубеолна ембриопатия. Задължителната имунизация срещу рубеола е добър начин да се предпазим от този проблем. За съжаление, в България все още има жени в репродуктивна възраст, които нямат имунитет заради липса или неправилно проведена имунизация. /articles/05_rubeola_2011.jpg

прочети повече>>
 
Колпоскопия

Какво представлява колпоскопията

Това е специализирано гинекологично изследване, при което гинекологът прави детайлен оглед на външните полови органи чрез микроскоп, наречен колпоскоп /от гр. kolpos - влагалище, skopeo – гледам, преглеждам/. Апаратът има специално осветление, възможност за няколко степени на увеличение, както и различни цветови филтри.

OP5smsm.gif
прочети повече>>
 
Изследвания преди бременност
Съвременните антенатални грижи трябва да започнат още преди жената да е забременяла (антеконцепционни или предконцепционни грижи).
Те трябва да се извършат поне 6 месеца преди плануваната бременност.

Предконцепционните консултации и грижи са важни, защото някои заболявания могат да се изследват и лекуват адекватно само преди забременяване.
articles/jenata1.gif
прочети повече>>
 
Ултразвук в гинекологията

Ултразвуковото изследване (ехография, сонография) е неизменна част от съвременната консултация в гинекологичната практика. Представлява съвременен неинвазивен метод, при който чрез трансабдоминален (през корема) или трансвагинален (през влагалището) достъп се оглеждат тазовите органи, както и евентуални тазови формации и се оценяват тяхната големина, разположение, кръвоснабдяване.

articles/jenata2.gif
прочети повече>>
 
Профилактика на вродена цитомегаловирусна инфекция

Цитомегаловирус /ЦМВ, Cytomegalovirus hominis/ принадлежи към групата на херпесните вируси.


Човекът се заразява еднократно и вирусът остава пожизнено в тялото му в неактивно състояние. Когато имунната система се потисне от лекарства, болести или бременност, това може да реактивира вируса.

articles/jenata4.gif
прочети повече>>
 
Профилактика на вродена токсоплазмоза

Токсоплазмозата е заболяване, което се предизвиква от едноклетъчния паразит токсоплазма /Toxoplasma gondii/. Разпространението на паразита и заразяването на хората зависи както от географските условия - топъл климат, висока влажност на въздуха и ниска надморска височина, така и от хигиенните и диетични навици – брой на опаразитените котки, нисък социален статус и хранене със сурово или недобре термично обработено месо.

articles/jenata5.gif
прочети повече>>
 
Полиморфизъм в MTHFR гена

Изследване на полиморфизмите (генни варианти) C677T и A1298C в MTHFR (метилентетрахидрофолат редуктаза) гена при повтарящи се спонтанни аборти с неизяснена причина.

Изследване на полиморфизъм A1298C в MTHFR гена преди асистирано (ин витро) оплождане за оценка на индивидуалния отговор на яйчникова стимулация.

articles/jenata3.gif
прочети повече>>
 
Полиморфизмът G66A в MTRR гена
Спонтанни аборти

Към стандартния панел от генетични фактори, оценяващ повишен риск от спонтанни аборти, се добавя нов - полиморфизъм G66A в MTRR гена /Methioninesynthase reductase (MTRR) gene/. Установено е, че генотипове G66A и A66A  в MTRR гена се асоциират с повишен риск от повтарящи се спонтанни аборти.
Към стандартния панел от генетични фактори, оценяващ повишен риск от спонтанни аборти се добавя нов полиморфизъм G66A в MTRR гена.
Установено е, че генотипове G66A и A66A  в MTRR гена се асоциират с повишен риск от повтарящи се спонтанни аборти *.
* R.A. Popp, et al. Methioninesynthase reductase (MTRR) gene 66G>A polymorphism as a possible risk factor for recurrent spontaneous abortion. Annals of RSCB-Vol. XIV, Issue 1
dnk_5.gif
Дефект на невралната тръба
От стандартния пакет, двойни хетерозиготи по отношение на двата полиморфизма C677T и A1298C в MTHFR гена се асоциира с изключително висок риск от дефекти на невралната тръба при плода.
В допълнение, G66G в MTRR гена в комбинация с генотип Т677T в MTHFR гена се асоциира с повишен риск от дефекти на невралната тръба.
Данните от изследванията предполагат, че генотиповете G66А или G66G в MTRR гена в комбинация с генотип Т677T в MTHFR гена увеличават самостоятелния ефекта на генотипа Т677T в MTHFR гена по отношение на риска от дефект на невралната тръба при плода.
Генотип G66G в MTRR гена в комбинация с ниски нива на витамин В-12 увеличава 5 пъти риска от дефект на невралната тръба при плода **.
Особено важно е това, че едновременното присъствие на тези полиморфизми при жени с ниски нива на фолиевата киселина и/или витамин В-12 може да увеличи риска от репродуктивни проблеми **.
** Jaimie D. Vaughn, et al. Methionine synthase reductase 66A→G polymorphism is associated with increased plasma homocysteine concentration when combined with the homozygous methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T variant. J Nutr 2004
Възможни проби за изследване:
- венозна кръв – 6 ml (антикоагулант EDTA) - при жени със спонтанни аборти или бременности с дефект на невралната тръба
Към стандартния панел вродени тромбофилии се добавя още един рисков фактор: полиморфизмът G66A в MTRR гена.
Цена на полиморфизма G66A в MTRR гена – 40 лева
Цена на целия панел вродени тромбофилии – 240 лева
Цена на двата полиморфизма C677T в MTHFR и G66A в MTRR гена  – 80 левСпонтанни аборти

прочети повече>>
 
Патология на хемоглобина (таласемия)
Таласемиите (МКБ D56) са разнородна група унаследяеми заболявания, при които е засегнато производството на нормален хемоглобин. Това се дължи на дефект в гените, които кодират синтеза на глобиновите вериги. В хомозиготно състояние дефектът води до тежка хемолитична анемия, която се нарича таласемия майор. Хетерозиготното състояние се проявява с леки отклонения в кръвната картина и морфологията на еритроцитите и се нарича таласемия минор. Ако двамата родители са носители на таласемия минор, това създава риск бебето да се роди с таласемия майор. images/eritrociti.gif
прочети повече >>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 2 от 3