Стволови клетки

По време на раждане можем да предложим съхраняване на:

  • хемопоетични стволови клетки от пъпна връв
  • мезенхимни клетки от пъпна връв (фрагмент от пъпната връв)

в Тъканна банка Садаса Cells4Life.

Забележка: Раждането се извършва в УСБАЛАГ "Селена".