Стволови клетки

По време на раждане можем да предложим съхраняване на:

  • хемопоетични стволови клетки от пъпна връв
  • мезенхимни клетки от пъпна връв /фрагмент от пъпната връв/
  • мезенхимни стволови клетки от мастна тъкан на майката

в една от следните тъканни банки по избор на пациента:

Дейности - стволови клетки Фирма - тъканна банка
  • Future Health Technologies
  • Cryo-Save
  • Биохеленика
  • Булген
  • Тъканна банка Садаса Cells4Life

Забележка: Раждането се извършва в СБАЛАГ "Селена".