Професионален риск и репродукция

Ефектите на работната среда върху репродуктивното здраве на мъжа са все още недостатъчно проучени.

Професионални вредности се наричат субстанции или работни ситуации, които могат да увредят способността на мъжа да има здрави деца. Това може да стане по няколко начина:

articles/man4.gif
 1. Промяна в сексуалната активност, потиснато сексуално желание.
 2. Влияние върху сперматогенезата, което води до производство на сперматозоиди с лоша морфология, намален брой и намалена подвижност на сперматозоидите.
 3. Промени в генетичния материал на сперматозоидите /мутации/, които могат да доведат до вродени дефекти, мъртви раждания или спонтанни аборти.
 4. Влияние върху хормоните, регулиращи сексуалната активност и сперматогенезата.
 5. Увреждане на нервите, регулиращи ерекцията и еякулацията.
 6. Злокачествени заболявания на половите органи.

 

Примери за рискове, свързани с професията:

 

Физични агенти:

 • йонизираща радиация (рентгенови лъчи, гама-лъчи)
 • електромагнитни вълни (микровълново излъчване, радиочестотно излъчване)
 • висока температура
 • работа на смени, ненормиран работен ден, извънреден труд, работа в седнало положение

Химични агенти:

 • анестетични газове
 • алкохол
 • ацетон
 • анилинови бои
 • бутадиен
 • винилов хлорид
 • въглероден дисулфид
 • етиленов дибромид
 • етиленов оксид
 • лекарства и наркотици
 • органични разтворители (бензен, хексан, гликолов етер, толуен)
 • пестициди
 • стирен
 • тежки и цветни метали (олово, живак, манган, кадмий)
 • фталати
 • хлоропрен

Биологични агенти:

 • хепатитен вирус В
 • паротитен вирус
 • токсоплазма

 

Много е трудно да се определи точно коя субстанция или работна ситуация ще има негативен ефект върху репродуктивното здраве. Огромна част от вредните фактори не са достатъчно проучени по отношение на техните възможни ефекти върху репродукцията, а за голяма част от тях изобщо няма данни.

 

Има няколко фактора, които трябва да се имат предвид при определянето на даден агент като професионална вредност:

 

 • Продължителност на експозицията: кога и за колко дълго работникът е изложен на вредния фактор.
 • Доза: на какво количество от субстанцията е изложен работникът.
 • Синергизъм: някои професионални вредни фактори взаимодействат помежду си, както и с други работни ситуации и така потенцират вредния си ефект.
 • Индивидуално предразположение: някои хора може да са по-възприемчиви и върху тях ефектът от вредния фактор да е по-сериозен, отколкото при други.

 

Като цяло няма изчерпателен лист на професионалните рискове. Учените едва наскоро започнаха да разбират как тези вредности засягат мъжката репродуктивна система. Въпреки че за над 1000 химикала има данни, че увреждат репродуктивните способности на мъжа, все пак остават още над 4 милиона химични вещества и смеси, които не са изследвани.

 

С развитието на трудовата медицина и токсикологичният анализ на еякулата ще се натрупват повече данни за вредните фактори, свързани с професията.

 

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да получите оценка на свъзаните с професията рискове от висококвалифицирани специалисти.