Поглед към мъжкия стерилитет

Уважаеми колеги!
Като съучредител, дългогодишен член на Управителния съвет и медицински консултант на сдружение Зачатие имам удоволствието да ви информирам за ежегодното издание на инициативата Ден на репродуктивното здраве.
Тази година събитието ще се проведе на 12 юни в Пловдив и е посветено на проблемите на репродуктивното здраве при мъжа.

 

Идеята е да насочим общественото внимание върху този много важен и същевременно деликатен проблем. В последните години, до голяма степен в резултат на сериозните усилия на сдружение Зачатие, в обществото се заговори много по-активно за проблемите с репродукцията у нас.

И макар да бяха засегнати много аспекти, като демографския срив, ин витро оплождането, осиновяването, сурогацията, трудово-правните отношения и т.н., все пак мъжкият стерилитет остава някак в периферията на обществения интерес.

Моля да подкрепите инициативата на неправителствената организация, като вземете участие в безплатните консултации на пациенти или в пленарната част с кратък доклад по ваш избор. Вашето участие е важен жест за сдружение Зачатие, както и за нашите пациенти.
Благодаря ви!

С колегиален поздрав!
Д-р Мариела Даскалова