Манипулации
Дейности - Манипулации                                                          
Цена в лв.
 • Венозна пункция, вземане на кръв
 • 10
 • Поставяне на венозен източник
 • 10
 • Мускулна инжекция
 • 7
 • Подкожна инжекция
 • 5
 • Венозна инжекция
 • 15
 • Локално обезболяване
 • 10
 • Запис на детски сърдечни тонове
 • 25
 • Измерване на АН
 • 3
 • Поставяне на хормонален имплант
 • 45