Администрация
Дейности - Администрация Цена в лв.
  • Куриерски услуги стандартни
  • 7
  • Транспорт с хладилна чанта
  • 30
  • Издаване на етапна епикриза, ЛИЗ, документ за ЗОФ, други документи
  • 0
  • Превод на документ на английски език
  • 40
  • Коментар на изследвания, назначени от нас
  • 0