Клинична микробиология
Дейности - Клинична микробиология, вирусология, паразитология Цена в лв.
 • Урокултура
 • 23
 • Хемокултура
 • 23
 • Уретрален секрет
 • 23
 • Простатен секрет
 • 23
 • Директна микроскопска оценка на еякулат, вагинален, цервикален секрет
 • 4
 • Микробиологична посявка от еякулат с антибиограма
 • 23
 • Микробиологична посявка от вагинален секрет с антибиограма
 • 23
 • Микробиологична посявка от цервикален секрет с антибиограма
 • 23
 • Микробиологична посявка от анален секрет с антибиограма
 • 23
ДНК диагностика на вирусни, бактериални и паразитни причинители
 • Хламидия /Chlamydia trachomatis/
 • 45
 • Микоплазми /уреаплазма/ и хламидия от цервикален секрет/еякулат
 • 82
 • Гонорея /Neisseria gonorrhoeae/
 • 45
 • Човешки папилома вирус /HPV тип 16, 18/
 • 87
 • Човешки папилома вирус /HPV тип 6, 11/
 • 87
 • Човешки папилома вирус /HPV тип 6, 11, 16, 18/
 • 116
 • Човешки папилома вирус – високорискови типове /детекция и генотипирне на HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66/
 • 92
 • Човешки папилома вирус – високорискови типове /скрининг/
 • 71
 • Цитомегаловирус /CMV/ – постнатален ДНК анализ
 • 55
 • Цитомегаловирус /CMV/ – пренатален ДНК анализ
 • 89
 • Трихомони /Trichomonas vaginalis/
 • 45
 • Токсоплазма /Toxoplasma gondii/ – постнатален ДНК анализ
 • 55
 • Токсоплазма /Toxoplasma gondii/ – претнатален ДНК анализ
 • 89
 • Херпес симлекс вирус /HSV тип 1/ ДНК анализ
 • 37
 • Херпес симлекс вирус /HSV тип 2/ ДНК анализ
 • 37
 • Херпес симлекс вирус /HSV тип 1, 2/ ДНК анализ
 • 45
Вирусология и серология
 • Токсоплазмоза /Toxoplasma gondii/ IgM
 • 15
 • Токсоплазма /Toxoplasma gondii/ IgG
 • 15
 • HIV 1/2
 • 15
 • Цитомегаловирус /CMV/ IgG
 • 15
 • Цитомегаловирус /CMV/ IgM
 • 15
 • Рубеола IgG
 • 15
 • Рубеола IgM
 • 15
 • Херпес симплекс вирус IgG
 • 18
 • Херпес симплекс вирус IgM
 • 18
 • Парвовирус /Parvovirus B19/ IgG
 • 12
 • Парвовирус /Parvovirus B19/ IgM
 • 12

Забележка: изследванията се извършват в други лечебни заведения, с които имаме сключени договори.