Клинична микробиология
Дейности - Клинична микробиология, вирусология, паразитология Цена в лв.
 • Урокултура
 • 23
 • Хемокултура
 • 23
 • Уретрален секрет
 • 23
 • Простатен секрет
 • 23
 • Директна микроскопска оценка на еякулат, вагинален, цервикален секрет
 • 6
 • Микробиологична посявка от еякулат с антибиограма
 • 23
 • Микробиологична посявка от вагинален секрет с антибиограма
 • 23
 • Микробиологична посявка от цервикален секрет с антибиограма
 • 23
 • Микробиологична посявка от анален секрет с антибиограма
 • 23
 • Микоплазми /уреаплазма/ от уретрален или вагинален секрет
 • 35
ДНК диагностика на вирусни, бактериални и паразитни причинители
 • Хламидия /Chlamydia trachomatis/
 • 35
 • Микоплазми /уреаплазма/ и хламидия от цервикален секрет/еякулат
 • 72
 • Гонорея /Neisseria gonorrhoeae/
 • 35
 • Човешки папилома вирус /HPV тип 16, 18/
 • 48
 • Човешки папилома вирус /HPV тип 6, 11/
 • 48
 • Човешки папилома вирус /HPV тип 6, 11, 16, 18/
 • 77
 • Човешки папилома вирус – високорискови типове /детекция и генотипирне на
 • HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66/
 • 84
 • Човешки папилома вирус – високорискови типове /скрининг/
 • 63
 • Цитомегаловирус /CMV/ – постнатален ДНК анализ
 • 55
 • Цитомегаловирус /CMV/ – пренатален ДНК анализ
 • 89
 • Трихомони /Trichomonas vaginalis/
 • 35
 • Токсоплазма /Toxoplasma gondii/ – постнатален ДНК анализ
 • 55
 • Токсоплазма /Toxoplasma gondii/ – претнатален ДНК анализ
 • 89
 • Херпес симлекс вирус /HSV тип 1/ ДНК анализ
 • 37
 • Херпес симлекс вирус /HSV тип 2/ ДНК анализ
 • 37
 • Херпес симлекс вирус /HSV тип 1, 2/ ДНК анализ
 • 45
Вирусология и серология
 • Токсоплазмоза /Toxoplasma gondii/ IgM
 • 32
 • Токсоплазма /Toxoplasma gondii/ IgG
 • 16
 • Токсоплазма /Toxoplasma gondii/ IgA
 • 44
 • HIV 1/2
 • 22
 • Цитомегаловирус /CMV/ IgG
 • 19
 • Цитомегаловирус /CMV/ IgM
 • 29
 • Рубеола IgG
 • 25
 • Рубеола IgM
 • 29
 • Херпес симплекс вирус IgG
 • 35
 • Херпес симплекс вирус IgM
 • 35
 • Инфекциозна мононуклеоза
 • 12
 • Q треска
 • 30