Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина
Дейности - Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина Цена в лв.
 • Консултация с акушер-гинеколог
 • 50
 • Съвместна консултация при инфертилитет от акушер-гинеколог и лекар ембриолог
 • 90
 • Ултразвуков преглед за асистирана репродукция
 • 65
 • Фоликулометрия (за 1 посещение)
 • 25
 • Консултация с акушер-гинеколог, гинекологичен преглед, ултразвуков преглед, доплерова ехография, запис на CD (включва при необходимост безплатно вземане на проба от вагинален секрет, цервикален секрет и материал от маточната шийка за онкопрофилактична цитонамазка, без изследването им)
 • 65
 • Консултация с лекар ембриолог
 • 50
 • Бременност – консултация с акушер-гинеколог до 10 гестационна седмица, ултразвуков преглед, оценка на ембрионалната анатомия, доплерова ехография при необходимост, запис на CD
 • 65
 • Бременност – ранна оценка на феталната анатомия от 11 до 13+6 гестационни седмици, консултация с акушер-гинеколог, ултразвуков преглед, доплерова ехография, комбиниран (ултразвуков и биохимичен) скрининг за хромозомни аномалии първи триместър, попълване на поръчка, вземане на кръв, консултация с генетик, такса куриер, запис на CD
 • 170
 • Бременност – консултация с акушер-гинеколог между 12 и 17 гестационна седмица след направен при нас преглед за ранна оценка на феталната анатомия, ултразвуков преглед, доплерова ехография,скрининг за преждевременно раждане чрез измерване на маточната шийка, запис на CD
 • 120
 • Бременност – ранна оценка на феталната анатомия от 14+4 до 19+3 гестационни седмици, консултация с акушер-гинеколог, ултразвуков преглед, доплерова ехография, комбиниран (ултразвуков и биохимичен) скрининг за хромозомни аномалии втори триместър, попълване на поръчка, вземане на кръв, консултация с генетик, такса куриер, запис на CD
 • 170
 • Бременност – оценка на фетална анатомия между 18 и 24 гестационна седмица, доплерова ехография, обемен образ, консултация с акушер-гинеколог, дистанционна консултация с кардиолог при нужда, скрининг за преждевременно раждане чрез измерване на маточната шийка, запис на CD
 • 170
 • Бременност – консултация с акушер-гинеколог след направена при нас оценка на фетална анатомия между 18 и 24 гестационна седмица, доплерова ехография, обемен образ,  дистанционна консултация с кардиолог при нужда, скрининг за преждевременно раждане чрез измерване на маточната шийка, запис на CD
 • 120
 • Бременност – консултация с акушер-гинеколог между 25 и 33 гестационна седмица, ултразвуков преглед, доплерова ехография, оценка на феталната  анатомия, скрининг за преждевременно раждане чрез измерване на маточната шийка, запис на CD
 • 100
 • Фетална ехокардиография – ултразвукова оценка на феталното сърце, консултация с детски кардиолог, доплерова ехография, запис на CD
 • 170
 • Запис на детски сърдечни тонове (NST)
 • 50
 • Биофизикален профил (между 34 и 40 гестационни седмици) – консултация с акушер-гинеколог, ултразвуков преглед, оценка на състоянието на плода, запис на детски сърдечни тонове (NST)
 • 100
 • Тест за фетален фибронектин (преждевременно раждане)
 • 95
 • Окопрофилактична цитонамазка от маточна шийка
 • 20
 • Колпоскопия (с включена прицелна биопсия при нужда)
 • 55
 • Хистология на биопсичен материал
 • 45
 • Поставяне на хормонален имплант
 • 45
 • Апликация на интраутеринен песар (вътрематочна спирала), ултразвуков контрол
 • 55
 • Екстракция на интраутеринен песар (вътрематочна спирала), ултразвуков контрол
 • 55
 • Тест за околоплодна течност (пукнат околоплоден мехур)
 • 65
 • 990
 • 660
 • 550

Забележка:

При проследяване на многоплодна бременност, независимо от броя на плодовете, цените са с 50% над цените за съответните дейности при едноплодна бременност.

На всички бременни, независимо дали са проследявани при нас, предлагаме неинвазивен пренатален тест (НИПТ) чрез изолиране от майчина венозна кръв на свободна от клетките ДНК с трофобластен произход. Цената се определя от фирмата, която предлага теста и от пакета изследвани генетични маркери.