28 февруари - ден на редките болести

Разбира се, ние като лекари мислим за редките болести всеки ден, защото се срещаме с хора, които живеят с редки болести и се опитваме да повишаваме своята квалификация относно диагностиката, профилактиката и лечението им. Редките болести в своята съвкупност засягат голям брой хора в България. Активностите ни в тази посока са да информираме общността за някои от тях, които имат отношение към репродуктивното здраве. Някои факти за редките болести можете да научите от албума ни Ден на редките болести.