Препоръки преди забременяване

От архива - да си припомним нещо старо, но златно - нашите препоръки преди забременяване.

Защо е важна тази тема и какво включва тя?

Целта на грижите преди бременност е да:

  • подготви организма на жената за износване и раждане;
  • намали майчината и детската смъртност;
  • предотврати нежелана бременност;
  • предотврати усложнения по време на бременност и раждане;
  • намали броя на преждевременно родените деца;
  • предотврати някои вродени дефекти;
  • предпази от някои неонатални инфекции;
  • предотврати вертикалното предаване на генетични заболявания;
  • намали риска от някои форми на детски рак, диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания по-късно в живота