Довиждане, 2022, благодарим!

В края на 2022 година искаме да благодарим на всички наши пациенти:

  • за доверието, което ни гласувате;
  • за позитивните емоции, които споделяте с нас;
  • за любовта, с която сгрявате премръзналите ни души;
  • за критиката, с която ни стимулирате да ставаме по-добри
  • и задето не ни забравяте, дори когато вече нямате нужда от нас!

В годината на ужасна война близо до нас, поставила на огромно изпитание здравия разум, ние разбираме колко е трудно да останем добри и смирени. Затова сме благодарни на всеки малък жест! Ние не се възгордяваме и главозамайваме от това, а само вярваме, че сме на верния път, дори когато е труден и стръмен.

Благодарим и на всички наши колеги и партньори:

  • за качеството на съвместната ни работа;
  • за високите стандарти и добрата здравна грижа;
  • за подкрепата в трудни моменти;
  • за почтеността и милосърдието
  • и задето не ни забравяте, дори когато вече нямате нужда от нас!

От името на целия екип на Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив пожелаваме на всички:

„Бъдете живи и здрави за много години!“