Азооспермия – липса на сперматозоиди в еякулата
Липсата на сперматозоиди в еякулата е проблем, който по ефект върху психиката на мъжа се равнява на диагнозата раково заболяване.

Макар да звучи лесно като заключение, нашата практика показва, че то се бърка много често. Това се дължи основно на факта, че у нас спермограми се правят в лаборатории без специализирано оборудване и от специалисти без нужната квалификация да извършват спермален анализ.
articles/azoospermia.gif

От медицинска гледна точка няма съществена разлика между азооспермия, т.е. пълна липса на сперматозоиди в еякулата и тежка олигзооспермия или криптозооспермия, т.е. наличие на единични сперматозоиди в еякулата. За мъжа обаче тези две заключения от спермалния анализ звучат съвсем различно, имат различен ефект върху психиката му и предполагат различни поведенчески реакции. Затова нашата първа препоръка е: "Внимавайте къде правите спермограма".

Липсата на сперматозоиди в еякулата не означава липса на сперматозоиди изобщо, както често и напълно погрешно се интерпретира. Има няколко състояния, които са свързани с липса на сперматозоиди в еякулата при запазена сперматогенеза, това е тъй наречената обструктивна азооспермия. В тези случаи е реално мъжът с азооспермия да стане биологичен баща с помощта на постиженията на съвременната медицина. Затова втората ни препоръка е: "Не бързайте да се отчайвате".

Липсата на сперматозоиди в еякулата не налага веднага лечение с тестостерон, както често се практикува. Лечението с тестостерон е показано само при мъже, които имат недостиг на тестостерон заради проблеми в неговото производсто. При генетични проблеми обаче то е напълно излишно и няма ефект. Същото се отнася и за пристъпването към опити за оперативно извличане на сперматозоиди чрез биопсия преди изясняване на основните причини за азооспермия. Затова и третата ни препоръка е: "Не предприемайте лечение преди да е поставена диагноза".

Нашият екип има специално отношение към мъжете с азооспермия и обръща особено сериозно внимание на този тежък репродуктивен проблем. Ние работим по уникална програма, разработена от специалисти с многогодишен опит в репродуктивната медицина и прилагана от тях в медицинската практика през последните 5 години. Основните цели на тази програма са:

  • Да предостави бърза и съвременна информация на мъжа с азооспермия относно възможните причини за неговото състояние.
  • Да проведе адекватна консултация на двойката, която се среща за първи път с този проблем, като обясни възможностите на съвременната медицина.
  • Да препоръча алгоритъм за диагностично изясняване на причините за азооспермия, като на всеки етап от диагностиката да обяснява какво означават резултатите.
  • Да проведе лечение, като при необходимост да търси подкрепа на специалисти, работещи в страни с по-напреднала репродуктивна медицина.
  • Да предложи процедури от асистираната репродуктивна медицина, подходящи за конкретния пациент и съобразени с желанията и разбиранията на партньорите.
  • Да подкрепя психологически двойката както заедно, така и поотделно, осъзнавайки трудностите, които трябва да преодолее.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите безплатна предварителна консултация с висококвалифицирани специалисти  относно възможностите за диагностика и терапия при мъже с азооспермия.