Европейска седмица на фертилността 2022

Европейската седмица на фертилността за 2022 година е под надслов „25 милиона съдби: Едно и също предизвикателство“ и се провежда от 7 до 13 ноември, като се фокусира върху личните съдби, пропуските и бариерите по отношение на лечението на пациентите с репродуктивни проблеми. От 2016 година насам Fertility Europe, нейните членове и партньорски организации обединяват усилията си, за да повишат обществената осведоменост за фертилността и репродуктивните проблеми чрез Европейската седмица на фертилността.  Нашето участие в тази инициатива е активно и включва различни информационни и обучителни дейности, насочени към подобряване на достъпа до здравеопазване, подобряване на неговото качество и защита правата на пациентите с репродуктивни затруднения. Като специалисти ние сме обществено ангажирани с този проблем от 20 години.