Какво е добре да знаем за мъжкото репродуктивно здраве

През месец ноември всяка година световната здравна общественост провежда редица инициативи относно мъжкото здраве. Началото на това движение е през 2003 г., когато е основана Фондация „Movember“ – глобална благотворителна организация, чиято цел е да помогне на мъжете да имат дълъг и щастлив живот в добро здраве. Затова през ноември ви предлагам няколко факта за мъжкото репродуктивно здраве.

Грижата за репродуктивното здраве започва при раждането. Рисков фактор за бъдещи проблеми със сперматогенезата е състоянието крипторхизъм. Това е задържане на тестиса в ингвиналния канал вследствие на проблеми в неговия десцензус – слизането на тестиса в скротума. Този процес трябва да приключи до раждане, а ако не е, да се направи операция за сваляне на тестиса – не по-късно от 2 годишна възраст на детето. Ако сте родители на момче, обърнете внимание на разположението на тестисите му след раждане.

Ако сте под 50 години, а партньорката ви е под 35, след 1 година редовни сексуални контакти без предпазни средства е време да отидете на лекар. Ако възрастта ви е над 50 г. или на партньорката ви е над 35 г., тогава времето за реакция е след 6 месеца. Независимо от възрастта и давността  на опитите за дете, трябва да потърсите специализирана лекарска помощ, ако имате някакви оплаквания или сте имал в миналото операции и заболявания на половата система. По-добре е да се уверите, че всичко е наред, отколкото да загубите време в изчакване.

За щастие, огромният процент от мъжките проблеми е лечим – с лекарства или оперативно, както и с промяна в начина на живот и отказване от вредните навици. Ако лечението е неуспешно, могат да се предложат методики от асистираната репродукция. Често дори безнадеждни на първо четене проблеми получават своето разрешение, напр. чрез добиване на сперматозоиди от тестис или епидидим, чрез обработка на сперматозоиди от урината на мъжа, чрез продължителна стимулация на сперматогенезата и т.н.

Първата стъпка от диагностиката при мъжа включва среща с лекар за снемане на анамнеза (оценка на репродуктивната история). При разговорът с лекаря ще уточните:имате ли предишни и настоящи заболявания и операции, фамилни предразположения, рискове от страна на професията и начина на живот, сексуални практики, прием на медикаменти и т.н. Модерният здрав човек  посещава лекар и се грижи за здравето си правилно и редовно.

Излагането на вредни въздействия (йонизиращи лъчения, пестициди, вибрации, органични разтворители, тежки метали и т.н.) могат да повлияят негативно на плодовитостта при мъжа. Същото се отнася и за някои медикаменти по лекарско предписание или отпускани без рецепта, в това число и хранителни добавки. Мъжете пушачи, с наднормено тегло, както и работещите дълго време в седнало положение, трябва да знаят, че има установена връзка между тези фактори и влошаването на спермалните показатели.

Първото лабораторно изследване се нарича спермограма или спермален анализ. При него се оценяват някои показатели от сперматогенезата и завършва със заключение. Следните термини ще ви помогнат да се ориентирате.

 1. Олигозооспермия (oligozoospermia) означава, че общият брой сперматозоиди (или концентрацията на сперматозоиди в мл) е под долната референтна граница. Терминът идва от старогръцки през латински и е съчетание на думите:ολίγος, oligos – малко на брой, недостатъчно; ζωοv, zoon – живо същество и σπέρμα, sperma – сперма, семе.
 2. Криптозооспермия (cryptozoospermia) означава липса на сперматозоиди в нативния препарат и наличие на сперматозоиди в седимента след центрофугиране на еякулата. Терминът има старогръцки произход и е съчетание на думите:κρύπτη,crypta–скрито място;ζωοv, zoon – живо същество иσπέρμα, sperma – сперма, семе.
 3. Некрозооспермия (necrozoospermia) означава, че процентът на витални сперматозоиди в еякулата е под долната референтна граница.
 4. Астенозооспермия (asthenozoospermia) означава, че процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди е под долната референтна граница. Терминът идва от старогръцки през латински и е съчетание на думите: α, a – представка, означаваща отрицание, лишаване, отсъствие или противоположност; στενος, sthenos – сила, здравина, мощ; ζωοv, zoon – живо същество и σπέρμα, sperma – сперма, семе.
 5. Тератозооспермия (teratozoospermia) е термин, който показва, че процентът сперматозоиди с нормална морфология е под долната референтна граница. Терминът има старогръцки произход и е съчетание на думите: τέρας, τέρατα, teras, terata – чудовище, изрод; ζωοv, zoon –живо същество и σπέρμα, sperma –сперма, семе.
 6. Азооспермия (azoospermia) е термин, с който означаваме липсата на сперматозоиди в еякулата. Терминът има старогръцки произход и е съчетание на думите: α, a – отрицание; ζωοv, zoon – живо същество и σπέρμα, sperma – сперма, семе.
 7. Аспермия (aspermia) означава  липса на еякулат. Терминът има старогръцки произход и е съчетание на думите: α, a – отрицание и σπέρμα, sperma –сперма, семе.
 8. Нормозооспермия (normozoospermia) означава, че общият брой сперматозоиди в еякулата или концентрацията на сперматозоиди в мл, процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди и процентът на морфологично нормални сперматозоиди са равни или над долните референтни граници.
 9. Левкоцитоспермия означава наличие на левкоцити (бели кръвни клетки) в еякулата над допустимата референтна граница. Терминът има старогръцки произход и е съчетание на думите:λευκος, leukos – бял;κύτος, kytos – кухина (клетка) иσπέρμα,sperma – сперма, семе.

Няколко направления са важни за добрата диагностика:

 • Анамнестични данни – начин на живот, хранене, спорт;
 • Професионален риск – работа при вредни условия;
 • Андрологична история – травми, заболявания и операции;
 • Сексуални практики – скрининг за еректилна дисфункция;
 • Общо здравословни проблеми – минали или настоящи заболявания;
 • Фамилна история – наследствени заболявания в рода.

Лечението на инфертилитета при мъжа може да включва различни подходи, в зависимост от причините му. От лекаря ще получите съвети относно начина на живот, хранене, вредни навици, професионален риск, прием на лекарства, спорт и т.н. Това понякога е достатъчно, за да се подобри сперматогенезата и да се преодолеят репродуктивните затруднения. Добрата, съвестна и навременна диагностика на мъжкия фактор за безплодие е от изключително значение за следващото адекватно лечение на мъжа в инфертилната двойка.

Причините за инфертилитет при мъжа са много и различни. Правилният подход е те да се търсят активно, чрез поредица от изследванния и след като се открирят, да се назначи специфично и съобразено с причините лечение. Съветвам ви да не предприемате лечение само на основата на влошена спермограма, да не си обменяте диагнозите и терапиите с други пациенти, както и да не се самолекувате. Това може да ви забави в лечението, а заболяването да стане хронично и тогава ще бъде значително по-трудно да се излекувате. Понякога може и сериозно да ви навреди.

Стремежът на съвременната медицина е да не чака да се развие дадено заболяване, а да се откриват предразположенията към него. Много положителна тенденция в последните години е появата на млади мъже, които в момента нямат намерение да стават бащи, но се интересуват от своето репродуктивно здраве. Ползите от профилактичната спермограма и оценка на риска са много на брой. Моят призив е да не чакате, а да се обръщате към лекар за профилактика на репродуктивното здраве.

Статията е част от поредицата на д-р Мариела Даскалова за мъжкото репродуктивно здраве и е съвместна инициатива с нашите приятели от аптеки 36.6.