Оценка на феталната анатомия в първи триместър

Бременността е прекрасен етап от живота на жената. Моята специалност ми дава възможност ежедневно да се радвам на новия живот. В огромния процент от случаите бебетата са здрави и за специалиста по фетална медицина остава удоволствието да оцени това здраве и да го демонстрира на бъдещите родители. С напредъка на технологиите и възможността безопасно да проследяваме развитието на бебето чрез съвременните ултразвукови апарати, тази оценка се извършва все по-рано в хода на бременността. В първи триместър, между 11+0 г.с. до 13+6 г.с., е срокът за комбиниран скрининг за хромозомни аномалии, който се прави в България от почти 15 години и е регламентиран с Наредба 26 от 2007 г. на Министерството на здравеопазването. Бременните жени вече са доста добре информирани и знаят какво представлява този скрининг. Оценката на феталната анатомия в този срок обаче включва много повече измервания, респективно познания, отколкото необходимите за скрининга. Прочетете в блога на Аптеки 36.6 Оценка на феталната анатомия в първи триместър.