Ваксинацията срещу коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19)

Уважаеми пациенти, запознаваме ви с документ, който представлява Съвместно изявление на IFFS (Международна федерация на репродуктивните общности) и ESHRE (Европейското общество по човешка репродукция и ембриология) относно ваксинацията срещу COVID-19 на бременни жени и тези, които обмислят бременност.

Решението за получаване на ваксина или отказ от ваксинация зависи от индивидуалния риск, наличността на ваксината и опасенията на всеки отделен човек относно неизвестните рискове от нови ваксини. Силно се препоръчва бременни жените и тези, които планират да заченат, да потърсят професионален съвет, особено когато знанията и начините за консултиране продължават да се развиват.

Последна актуализация - 09 февруари 2021 г.

В продължение на една година инфекцията с SARS-CoV-2 (COVID-19) се увеличи до над 103 милиона случая с над 2,2 милиона смъртни случая, съобщени в световен мащаб до 1 февруари 2021 г. (1). Въпреки че в много страни все още се съобщава за нарастващ брой нови случаи и общата смъртност продължава да нараства, успешното развитие и внедряването на няколко ваксини в края на годината, насочени към COVID-19, предлага нова надежда, че пандемията най-накрая може да се овладее. Сега навлизаме в нова фаза на пандемията с текущи скокове в много региони с променливо и непоследователно прилагане на смекчаващи епидемията стратегии (физическо дистанциране, защитно лично облекло и често миене на ръцете), докато сега се предприемат програми за масова ваксинация.

Пандемията ни изправи пред уникални предизвикателства, когато консултираме жените, които планират бременност или наскоро са заченали, относно рисковете и профилактиката. Тъй като факторите, движещи разпространението и крайното ограничаване на COVID-19, засягат страните по различен начин, понастоящем не е възможно да се направят универсални препоръки. Въпреки че има голямо количество научни публикации, има твърде малко от точни, висококачествени данни, с които да се направят конкретни препоръки относно лечението на COVID-19 по време на бременност (1). Жените, болни от COVID-19 по време на бременност, са изложени на повишен риск от тежко протичане на заболяването, смърт и неблагоприятно развитие на бременността като преждевременно раждане и раждане чрез цезарово сечение (1-3). В момента се водят някои регистри за бременни жени с положителен тест за COVID-19, но все още няма публикувани данни.

Няколко професионални организации по репродуктивна медицина наскоро издадоха препоръки, които коментират наличието на нови ваксини и възможната употреба от бременни жени или при опити за бременност. Това съвместно изявление обобщава информацията за ваксинация срещу COVID-19 по време или при опит за бременност с цел да се помогне на медицинските специалисти и и техните пациенти вземат подходящи решения.

Въпреки че наскоро пуснатите ваксини изглеждат много ефективни за предотвратяване на инфекцията и тежкото протичане на заболяването COVID-19 и техните производители планират клинични опити за включване на бременни жени, данни относно ефектите (безопасност или ефикасност) на ваксините по време на бременност все още не са публикувани (4-6). Малката популация от жени, които са включени в първоначалните клинични изпитвания и се следи внимателно, както и ограничените данни за развитието на токсичност при животни, предлагат известна увереност по отношение на безопасността на ваксината по време на бременност. Повечето от първоначално регистрираните ваксини срещу COVID-19 използват иРНК или ДНК, които не създават риск от инфекция с COVID-19 (вж. таблици 1 и 2). Над 100 ваксини са на различни етапи от разработване, като резултатите са публикувани по отношение на десет от тях. Те използват разнообразие от различни технологии, включително аденовирусни вектори, информационна РНК, капсулирана в липидни наночастици, и инактивиран SARS-CoV-2 вирус (7). Няма ваксина с живи атенюирани вируси (като ваксините срещу рубеола, морбили, варицела и паротит), които са противопоказани при бременност, но профилът на безопасност на разработваните SARS-CoV-2 ваксини за бременни жени е неизвестен за никоя от тях. Очаква се още ваксини ще бъдат одобрени в най-скоро време. Приложените таблици изброяват текущите препоръки за жени, които планират да забременеят, и тези, които са бременни или кърмят (виж таблици 1 и 2). Те ще се актуализират периодично. Докато там не са известни рискове - освен странични ефекти - за прилагане на ваксината COVID-19 по време на бременност или при кърмещи жени, действителният профил на безопасност се очаква след завършване на клиничните изпитания, които са в ход.

Във всички страни има групи пациенти, които не желаят да използват ваксини. Спешността и начинът, по който са разработени ваксините COVID-19, са създали уникални опасения за тази група хора. Притесненията им трябва да бъдат признати, но наличните данни сочат, че потенциалните ползи от ваксинацията силно надвишават хипотетичните рискове.

Клиничните сценарии се различават при жените, които обмислят бременност спрямо тези, които вече са заченали.

Жените, които планират да забременеят, но все още не са бременни, имат следните възможности:

  • да отложат бременността докато се постигне ефективно намаляване на риска от заразяване (т.е. значително намалено предаване на вируси или наличност на ваксини и лесен достъп до пренатални грижи). В райони с неефективен контрол на пандемията и ограничени текущи ресурси за ваксинация, това може да представлява предпочитан вариант.
  • да продължат с опитите за зачеване, както и с мерките за предпазване и да направят ваксинация възможно най-скоро. Способността на местната здравна инфраструктура да продължи да предоставя достъп до оптимална грижа за бременността и раждането, когато критичните здравни ресурси се отклоняват за лечение на пациенти с остри тежки коронавирусни инфекции, също трябва да бъде взета предвид при отправяне на препоръки.

Всеки избор предлага потенциални ползи и рискове. Първият вариант може да представлява най-малко риск, но може да не е най-добрият вариант за жени с намаляващи репродуктивни възможности. Вторият вариант може да се предприеме, ако пациентът реши, че потенциалните ползи от ваксинацията надвишават инфекциозните рискове, посочени за съответното текущо време и място.

Жените, които в момента са бременни, са изправени пред следния избор:

  • да продължат всички установени правила за предпазване и да отложат ваксинацията срещу COVID-19 за периода след раждане или
  • да потърсят ваксина срещу COVID-19 възможно най-скоро, като продължат да спазват предпазните мерки, включително социално дистанциране, носене на маски и хигиена на ръцете.

Въпросът за приложението на ваксина COVID-19 по време на бременност в момента е най-спорната тема. Различни професионални организации са предложили насоки, които варират от силно одобрение за ваксиниране на бременни жени до по-предпазлива позиция (8-15). В момента се предлага ваксинация срещу COVID-19 на бременни жени с висок риск от инфекция (напр. предимно здравни специалисти) в някои страни като САЩ, но всеобщи препоръки все още не са установени. В началото на 2021 г. обаче се появява тенденция, при която повече здравни агенции и професионални сдружения предлагат на бременните жени да се предложи ваксинация, когато има налична ваксина. Стратегиите за приоритизиране са били препоръчвани за жени, считани от Великобритания за "изключително уязвими" UK’s Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) (14). Други групи, които заслужават специално внимание, включват здравни специалисти от първа линия и други с висок риск от професионална експозиция и такива със значителни съпътстващи заболявания, като дихателни, сърдечно-съдови или бъбречни заболявания; диабет, затлъстяване или хипертония (12-15). Признавайки, че бременните жени представляват високо рискова категория, но не са определени като високоприоритетна група за ваксини, наскоро бяха отправени апели за специално набиране и включване на бременни жени в предстоящите изследвания (16).

Решението за получаване на ваксина или отказ от ваксинация зависи от индивидуалния риск, наличността на ваксината и опасенията на потенциалните реципиенти относно неизвестни рискове от нови ваксини. Силно се препоръчва професионален съвет при бременни жени и тези, които планират да заченат, особено когато знанията и начините за консултиране продължават да се развиват.

ПРЕПРАТКИ:

1. Joseph NT, Rasmussen SA, Jamieson DJ, The Effects of COVID-19 on Pregnancy and Implications for Reproductive Medicine, Fertility and Sterility (2021), https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(20)32779-5/fulltext

2. https://coronavirus.jhu.edu/map.htm

3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancybreastfeeding.html

4. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnantwomen

5. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html

6. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-vaccination-andprioritisation-strategies.pdf

7. https://www.idsociety.org/covid-19-real-time-learning-network/vaccines/vaccines/

8. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-can-take-the-pfizer-biontechcovid-19--vaccine

9. https://www.asrm.org/globalassets/asrm/asrm-content/news-and-publications/covid19/covidtaskforceupdate11.pdf

10. ESHRE guidance: COVID-19 vaccination and assisted reproduction. Statement from the ESHRE COVID-19 Working Group. Date of publication: 12 January 2021. Available from https://www.eshre.eu/Home/COVID19WG

11. https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19- vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020/joint-committee-on-vaccination-andimmunisation-advice-on-priority-groups-for-covid-19-vaccination-30-december-2020

12. https://www.rcog.org.uk/en/news/covid-19-vaccination-and-pregnancy/

13. https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practiceadvisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19

14. https://s3.amazonaws.com/cdn.smfm.org/media/2641/Provider_Considerations_for_Engag ing_in_COVID_Vaccination_Considerations_12-15-20_(final).pdf

15. https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19- vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020/joint-committee-on-vaccination-andimmunisation-advice-on-priority-groups-for-covid-19-vaccination-30-december-2020

16. Bardají A, Sevene E, Cutland C, et al. The need for a global COVID-19 maternal immunisation research plan, The Lancet, 2021, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00146-X

Таблица 1: Препоръки за ваксинация към пациенти, планиращи бременност

Обща популация Категории в
социален риск
Придружаващи
заболявания -
Категории с клинична
история на ХИВ
Противопоказания Препоръчителен период на 
изчакване след поставяне 
на ваксината (в месеци)
WHO - - - -
CDC препоръчва се препоръчва се препоръчва се без период на изчакване
EMA - - - -
JCVA препоръчва се препоръчва се препоръчва се без период на изчакване
Pfizer - - - -
Moderna - - - -


Забележка: препоръката на CDC се отнася само за иРНК ваксините.

Знакът "-" в таблицата означава, че няма дадена препоръка.

Таблица 2: Препоръки за ваксинация към бременни или кърмещи жени

Обща популация Категории в риск
от експозиция /инфекция
Придружаващи заболявания - 
Категории с
клинична
история на ХИВ
(независимо от
бременността)
Други
съпътстващи
заболявания 
и бременност
Противопоказания Кърмещи
жени
WHO не се препоръчва може да се обмисли може да се обмисли - Анамнеза за тежка алергична реакция / свръхчувствителност
към компонентите на ваксината
-
CDC не се препоръчва препоръчва се препоръчва се препоръчва се Анамнеза за тежка алергична реакция / свръхчувствителност
към компонентите на ваксината
може да се обмисли (не се очаква риск)
EMA не се препоръчва може да се обмисли може да се обмисли (имунокомпрометирани) - Анамнеза за тежка алергична реакция / свръхчувствителност
към компонентите на ваксината
може да се обмисли (не се очаква риск)
JCVA не се препоръчва може да се обмисли може да се обмисли може да се обмисли Анамнеза за тежка алергична реакция / свръхчувствителност
към компонентите на ваксината
може да се обмисли
Pfizer препоръчва се препоръчва се препоръчва се - Анамнеза за тежка алергична реакция / свръхчувствителност
към компонентите на ваксината
препоръчва се
Moderna не се препоръчва може да се обмисли може да се обмисли - Анамнеза за тежка алергична реакция / свръхчувствителност
към компонентите на ваксината
неизвестно
AstraZeneka не се препоръчва може да се обмисли може да се обмисли - Анамнеза за тежка алергична реакция / свръхчувствителност
към компонентите на ваксината
неизвестно


Забележка: препоръките на WHO и CDC се отнасят само за иРНК ваксините.

Знакът "-" в таблицата означава, че няма дадена препоръка.