Комплексна грижа

Комплексният подход към изясняване на проблемите винаги е за предпочитане пред частичното и отложено във времето изследване на определени показатели. Затова в Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив предлагаме комплексна грижа в направленията Проследяване на бременност (женска консултация) и Репродуктивно здраве - установяване на проблеми при безплодие, незабременяване или невъзможност за износване на бременността. Какви са ползите от комплексната грижа?

 • Ще получите комплексна висококачествена услуга от специалисти с отлична квалификация и опит в областта.
 • Ще бъдете сигурна, че няма да пропуснете срока за някое важно изследване по време на бременност.
 • Ние ще ви подсещаме за предстоящите консултации.
 • Ще можете да си изберете час, който да е удобен за вас.
 • Винаги е по-добре, когато бременността се следи при един лекар, който ще може да прави сравнение с предходните визити както по отношение на развитието на бебето, така и за вашето здравословно състояние.
 • Ще спестите време.
 • Умишлено в пакетите не сме включили изследванията, които се полагат на всяка бременна жена от здравната каса.
 • Ние стимулираме бременните жени да ползват всички възможности, които предоставя държавата ни, по отношение на грижата за бременността.
 • Цената, която ще заплатите, е по-ниска, отколкото ако плащате всеки преглед поотделно.
 • Ще получите подробни указания и ще се постараем да отговорим на всичките ви въпроси, като работим в екип от висококвалифицирани специалисти:
 • - д-р Васил Даскалов, специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина с 30-годишен стаж;
 • - д-р Мариела Даскалова, специалист по анатомия, хистология и ембриология с 25-годишна преподавателска кариера;
 • - акушерка Ина Сарова, ръководител на училището ни за родители и кабинет по кърмене и грижи за новороденото бебе.
 • Ако вашата бременност е с по-висок риск и изисква допълнителни грижи, ние ще поемем ангажимента да ви свържем с нашите консултанти в различни области на здравеопазването.
Попитайте ни за подробности.