Какво да направим преди забременяване?

Изследванията преди забременяване са част от профилактичната медицина и подготовка за една успешна бременност. Те трябва да се направят поне 6 месеца преди планираната бременност, за да е сигурно, че жената е здрава, както и да има време за профилактика и евентуално лечение. Предконцепционните консултации и грижи са важни, защото някои заболявания могат да се профилактират и лекуват адекватно само преди забременяване, тъй като по време на бременност не можем да използваме всички възможни лекарства и ваксини.

Няколко групи изследвания е добре да се направят профилактично.

Първата група са общоздравословни изследвания. Те включват:

 • Цитонамазка от маточната шийка, защото онкологичната профилактика е важна, често подценявана част от медицинската грижа;
 • Кръвна група и резус-фактор с цел скрининг за кръвногрупов и резус-конфликт с партньора;
 • ПКК (пълна кръвна картина) като скрининг за анемии и други кръвни заболявания;
 • Кръвна захар и гликиран хемоглобин, а при нужда – ОГТТ (орален глюкозотолерантен тест) с трикратно изследване на IRI (имунореактивен инсулин) за откриване на диабет и предиабетни състояния (инсулинова резистентност).

Втората група са изследвания за инфекциозни причинители. Това са:

 • Микробиологично изследване на вагинален секрет и на урина;
 • PCR анализ на цервикален секрет за хламидия, микоплазми (вкл. уреаплазми) и гонококи;
 • Токсоплазма (Toxoplasma IgG и Toxoplasma IgM);
 • Цитомегаловирус (CMV IgG и CMV IgM);
 • Parvovirus B19 (IgG и IgM);
 • Сифилис (Васерман);
 • Хепатит B (HBsAg, anti-HBc), Хепатит С (anti-HCV);
 • Генитален херпес - при съмнение за прекарана инфекция (HSV2 IgG и HSV2 IgM);
 • ХИВ (HIV).

Микроорганизмите могат да предизвикат инфекция на плода и бременната жена, които да доведат до преждевременно раждане или увреждане на плода.

Добре е да се знае предварително и имунния статус спрямо някои инфекциозни причинители, като напр. рубеола (Rubella IgG) и варицела (VZV IgG), за които можем да приложим ваксина преди забременяване.

Накрая, но не по важност, тъй като в България има висок процент носителство на таласемия, препоръчваме да се направи електрофореза на хемоглобина, особено при фамилна обремененост или при отклонения в ПКК, които изискват изясняване на анемимята.

Освен изброените изследвания трябва да се направят консултации със стоматолог и с интернист (специалист вътрешни болести) или общопрактикуващ лекар, вкл. ЕКГ (електрокардиограма).

Да не забравяме и витамините. Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) дава следните препоръки за прием на фолиева киселина (витамин В9) с цел предпазване от дефекти на невралната тръба:

Всички жени в репродуктивна възраст трябва да бъдат съветвани относно ползите от приема на фолиева киселина по време на всяко посещение при лекар (напр. заради изписване на контрацептив, профилактичен преглед, вземане на онкопрофилактична цитонамазка), особено ако планират бременност в близко бъдеще или ако не използват контрацептивен метод, както и ако използват метод за контрацепция, който не гарантира оптимален контрол.

Препоръчителната дневна доза синтетична фолиева киселина е 400 микрограма (0,4 милиграма). Ползите от приема на фолиева киселина не се ограничават само в профилактика на дефекти на невралната тръба, но също така могат да намалят риска от други заболявания на плода, като вродени сърдечни дефекти, цепки на устната и небцето, ниско тегло при раждане, преждевременно раждане и аутизъм.

Приемът трябва да започне поне 30 дни преди забременяване и да продължи поне по време на първия триместър на бременността. Фолиева киселина може да бъде приемана в течение на години без никакви странични ефекти.

Жените, които имат рискови фактори за дефекти на невралната тръба, трябва да приемат 4000 микрограма (4 милиграма) синтетична фолиева киселина дневно, като започнат поне 30 дни преди забременяване и продължат ежедневния прием поне по време на първия триместър на бременността. Рисковата група включва жени с:

 • Предишна бременност с дефекти на невралната тръба;
 • Партньор с дефект на невралната тръба (Spina biffida);
 • Роднини по първа линия с дефект на невралната тръба;
 • Диабет преди бременността;
 • Прием на антиепилептични препарати (валпроева киселина, карбамазепин);
 • Използване на фолатни антагонисти (метотрексат, сулфонамиди);
 • Малабсорбшън синдром (включително и бременни с предишна операция заради наднормено тегло);
 • Наднормено тегло (BMI над 35 kg/m2).

Инвестицията в профилактика е инвестиция в здраве. С профилактика можем да си спестим една голяма част от главоболията по време на бременност – период, в който трябва максимално да се наслаждаваме на живота. С пожелание за повече радост и за по-малко тревоги!

Статията е част от поредицата "Развитие на бебето от зачеване до раждане с д-р Мариела Даскалова" и е съвместна инициатива с нашите приятели от здравния портал Puls.bg.