Тератозооспермия (историята на Петър)

Историята

"Знам, че морфологията на сперматозоидите не подлежи на подобрение" ми каза Петър при първата ни среща. Вече беше изпил тонове хранителни добавки, но нямаше подобрение в спермалните показатели и това още повече затвърждаваше у него тезата, че мъжкият стерилитет е нелечим. Това е една от най-глупавите, но популярни заблуди в българската медицина и причините да съществува са няколко. Първо, става въпрос за разнородна група от хора с много различни причини за този проблем. Второ, нямаме достатъчно специалисти, които да могат адекватно да изяснят причините за тератозооспермия. Трето, поради неправилно лечение се създава впечатление, че медицината не може да предложи нищо за подобряване на спермалната морфология.

Какво е тератозооспермия?

Тератозооспермия (teratozoospermia) е термин, който показва, че процентът сперматозоиди с нормална морфология е под долната референтна граница. Терминът има старогръцки произход и е съчетание на думите: τέρας, τέρατα, teras, terata – чудовище, изрод; ζωοv, zoon – живо същество и σπέρμα, sperma – сперма, семе.

В зависимост от това кое указание на СЗО за оценка на сперматозоидите използваме, в семенната проба трябва да има поне поне 14% сперматозоиди с нормална морфология или поне 4%. Има значение и какви методики за оценка на спермалната морфология прилагаме.

Как се установява тератозооспермия?

Морфологията на сперматозоидите се оценява по време на стандартния спермален анализ, популярен като спермограма.

Какви видове тератозооспермия съществуват?

Можем да разделим това състояние на две големи, несиметрични групи.

Мономорфна тератозооспермия, при която всички сперматозоиди имат един и същ морфологичен дефект. Този вид тератозооспермия се среща много рядко обикновено се дължи на генетичен дефект. Пример за мономорфна тератозооспермия е състоянието, при което всички сперматозоиди имат кръгли глави поради липсата на акрозома (глобозооспермия).

Полиморфна тератозооспермия, при която сперматозоидите имат дефекти на различни части – глава, акрозома, ядро, шийка, опашка. Това е и описанието на морфологичните дефекти при почти всички спермални анализи. Разпределението на дефектите по отделните части на сперматозоидите няма практическо и клинично значение, тъй като не е свързано с определено заболяване или рисков фактор.

Лоша морфология = стерилитет при мъжа?

Това е още една широко разпространена заблуда. Морфологията на сперматозоидите като изолиран и самостоятелен признак не определя дали мъжът може да има биологични деца или не. Дори една част от мъжете с 0% сперматозоиди с нормална морфология могат да постигнат бременност по естествен начин.

Разбира се, не е редно да пренебрегваме влошената морфология и трябва да търсим причините за нея, както и да прилагаме лечение, но като самостоятелен показател е само индикатор за евентуални трудности при забременяване, а не поставя диагнозата безплодие. Единствено изключение от това правило е мономорфната тератозооспермия, при която се налага да се приложат методики от асистираната репродукция. Дори и тогава е добре да се потърсят генетичните основи за състоянието и да се обсъди с бъдещите родители начинът на унаследяване, защото те трябва да решат дали да поемат риска да пренесат генетичния дефект в поколението или ще пристъпят към преимплантационна генетична диагностика и селекция на здрави ембриони, когато е възможно или ще използват донорски сперматозоиди.

Какви са причините за тератозооспермия?

Някои от възможните причини и рискови фактори, които могат да доведат до намален брой сперматозоиди с нормална морфология, са:

  • Общи заболявания (захарен диабет, рак на тестиса, хипертония, наднормено тегло);
  • Травми и инфекции на репродуктивната система;
  • Хормонални причини ;
  • Варикоцеле (разширени вени около скротума);
  • Вредни фактори на работното място и околната среда – работа в седнало положение, топлина, пестициди;
  • Вредни навици – употреба на наркотици, тютюнопушене, алкохолизъм, грешки в начина на хранене;
  • Напреднала възраст;
  • Генетични причини;
  • Ятрогенни причини (прием на гонадотоксични лекарства, радиотерапия, химиотерапия);
  • Идиопатична (с неясен произход).

Как се лекува?

Премахването и лечението на причините, когато това е възможно, има силно положителен ефект върху морфологията на сперматозоидите.

Запомнете: заключението от спермалния анализ "тератозооспермия" не е диагноза. Това е повод да посетите лекар и да потърсите причините за влошената морфология. Съвременната медицина предлага много възможности за подобряване на спермалната морфология.

Статията е част от поредицата "Мъжко здраве с д-р Мариела Даскалова" и е съвместна инициатива с нашите приятели от здравния портал Puls.bg.