Некрозооспермия (историята на Иван)

Историята

Иван дойде с поредица от спермограми от една и съща лаборатория и с едно и също заключение. Бяха му казали, че няма да има деца и не е нужно да търси второ мнение, защото ситуацията при него е непоправима. Приятелката му ми разказа, че един ден се прибрала и заварила два куфара до вратата. Иван я посрещнал с думите: "Аз никога няма да имам деца, а знам колко много искаш да бъдеш майка. Намери си друг мъж, с когото да си щастлива." Карали се, сдобрили се, плакали дълго. После решили да не се отказват и да търсят варианти.

Какво е некрозооспермия

Некрозооспермия (necrozoospermia) е медицински термин, който означава, че процентът на витални сперматозоиди в еякулата е под долната референтна граница. Според последното указание на СЗО за оценка на еякулата при мъжа в семенната проба трябва да има поне 58% витални сперматозоиди. Под този процент се поставя заключение некрозооспермия.

Какви са видовете некрозооспермия

Според процента нежизнеспособни сперматозоиди можем да разделим състоянието в две групи:

 • Частична– когато над 58% от сперматозоидите са невитални, но в семенната проба има и витални сперматозоиди.
 • Пълна – когато 100% от сперматозоидите са невитални. Това е много рядко състояние и засяга не повече от 0.5% от инфертилните мъже.

Неправилно поставено заключение

При съмнение за некрозооспермия първо трябва да се уточни дали са спазени всички условия за провеждане на спермален анализ. Неспазването им може да доведе до фалшиво заключение. Някои от изискванията, които имат отношение към виталността на сперматозоидите, са:

 • Спазен срок на сексуално въздържание, мъжът да не е болен и да отдели цялата проба за анализ.
 • Да не се ползват лубриканти, а ако се използва презерватив, да е специално изработен за целта силиконов презерватив без спермицид.
 • Да се използва стерилен контейнер и да не се допуска попадане на вода в него.
 • Ако се транспортира пробата, да не се претопля или охлажда.
 • Да се направи тест за виталност веднага след втечняване на еякулата.

Ако спермограмата е правена в неоторизирана за извършване на спермален анализ лаборатория (което е честа практика в България), ви съветваме да повторите изследването на правилно място. Такава беше и нелепата ситуация, довела до драмата на Иван.

Какви са причините за некрозооспермия

Тъй като това състояние е толкова рядко, все още не са известни всички причини и рискови фактори, които имат отношение. Някои от възможните причини и теории, които могат да доведат до намалена виталност на сперматозоидите, са:

 • Общи заболявания (захарен диабет, карцином в разпад, бъбречна недостатъчност), рак на тестиса в ранен етап, травма на гръбначния мозък;
 • Инфекция на репродуктивната система, оксидативен стрес;
 • Проблеми с епидидимите (частична обструкция, усложнения след хронична инфекция);
 • Хормонални причини, напр. хипогонадотропен хипогонадизъм;
 • Анти-спермални антитела;
 • Варикоцеле (разширени вени около скротума);
 • Нарушена митохондриална функция;
 • Излагане на гонадотоксини (от околната среда, работното място, наркотици);
 • Напреднала възраст;
 • Генетични причини;
 • Ятрогенни причини (прием на гонадотоксични лекарства, радиотерапия, химиотерапия);
 • Фактори, участващи в клетъчната смърт, засилена апоптоза;
 • Идиопатична (с неясен произход).

Как се установява некрозооспермия

Първоначално са необходими няколко спермални анализа с провеждане на тестове за виталност, за да се разграничи истинската некрозооспермия от подобни състояния, които по същество са в групата астенозооспермия (като синдром на Картагенер). Възможно е да се изследват спермални проби при силно намалена сексуална абстиненция (напр. от 1 час) или след многократни еякулации в рамките на няколко дни. След установяване на некрозооспермия се преминава към изясняване на причините ѝ чрез алгоритъм от изследвания и консултации с различни специалисти.

Как се лекува

В случаите, когато се открие причина за нарушената виталност на сперматозоидите, тя се лекува консервативно или оперативно.

При идиопатична некрозооспермия се обсъжда извличане на сперматозоиди от тестис или епидидим.

Ако няма лечение се предлага използването на донорски сперматозоиди.

Запомнете: поради неясния характер на състоянието и липсата на оплаквания от страна на пациента профилактичните мерки не са особено популярни. Въпреки това предпазването и лечението на инфекции, избягването на гонадотоксини, контрол върху диабета и консултация с репродуктивен специалист при предстоящ прием на лекарства и особено преди химиотерапия или радиотерапия са мерки, които могат да помогнат.

Статията е част от поредицата "Мъжко здраве с д-р Мариела Даскалова" и е съвместна инициатива с нашите приятели от здравния портал Puls.bg.