Рак на тестиса (историята на Борис)

Историята

Борис беше насочен към мен за консултация след открито онкологично заболяване. Колегата онколог беше обяснил отчасти какво е необходимо да се направи в тази ситуация с цел да се съхранят възможностите за репродукция преди предстоящата агресивна терапия. 
Ще ви разкажа за рака на тестиса и неговата връзка с репродуктивното здраве на мъжа...

Какво представлява заболяването?

Ракът на тестиса е най-честото онкологично заболяване при млади мъже. Почти половината мъже с тази диагноза са под 35 години. Добрата новина е, че в огромния процент от случаите прогнозата след терапия е отлична. Както при всяко онкологично заболяване, така и при рака на тестиса, най-важна е ранната и правилна диагностика.

Кои групи са предразположени?

Основен рисков фактор е състоянието крипторхизъм. Това е задържане на тестиса в ингвиналния канал вследствие на проблеми в неговия десцензус – слизането на тестиса в скротума. Този процес трябва да приключи вътреутробно и до момента на раждане, а ако не е протекъл правилно, да се направи операция за сваляне на тестиса.

Операцията се нарича орхидопексия и е желателно да се извърши не по-късно от 2-годишна възраст на детето.

Преждевременно родените деца са по-често предразположени към крипторхизъм. Освен това има фамилна обремененост, т.е. ако един мъж има брат или баща с рак на тестиса, неговият риск е по-висок. В съвременното общество, за жалост, социалните връзки са разкъсани дори на семейно ниво и хората много често не споделят здравословните си проблеми и с най-близките си роднини.

Как рака на тестиса повлиява фертилитета при мъжа?

Връзката е двупосочна. От една страна, основното заболяване може да води до нарушаване на сперматогенезата в различна степен, което може да се проявява като инфертилитет. От друга страна, самото лечение може да бъде увреждащ фактор. Общоизвестен факт е, че както химиотерапията, така и лъчетерапията, могат да доведат до временен или постоянен стерилитет.

Какво трябва да знае един мъж с тази диагноза?

Когато един мъж се среща за първи път с онкологичен проблем, цялото му съзнание е заето с борбата за неговия живот и на заден план, почти незабележими, стоят идеите за бащинство. Тук е мястото на лекаря, който трябва да обясни правилно, на разбираем език и с достоверни факти, какво може да се очаква от прогреса на заболяването, в какви срокове, какви са възможностите за лечение, какви са страничните ефекти от различните видове лечения върху сперматогенезата и, не на последно място, какво може да се направи за съхраняване на репродуктивните възможности.

Какви са възможностите за съхраняване на сперматозоиди?

Начинът за съхраняване на репродуктивни клетки се нарича криоконсервация и представлява проста, евтина и надежна лабораторна процедура по обработка и замразяване на сперматозоидите за много дълъг период от време. В България тя се предлага на практика във всички лечебни заведения, които се занимават с ин витро оплождане.

За съжаление, у нас няма практика в клиничните онкологични комисии да се включват специалисти по репродуктивно здраве на мъжа, които да съветват мъжете в конкретната ситуация кой е най-подходящият метод за съхраняване на техните репродуктивни възможности. Затова често се пропуска да се замразят сперматозоиди преди оперативното лечение, и особено преди химио- или лъчетерапия. Това в дългосрочен план крие много голям риск да лишим една част от мъжете да станат биологични бащи, защото не сме дали правилните указания в правилното време.

Има ли указание към лекарите за съхраняване на сперматозоиди при мъже с рак на тестиса?

Един добър стандарт по медицинска онкология би трябвало да съдържа указания към лекарите за тези грижи за репродуктивното здраве, които са изключително важни за бъдещето на мъжа с рак на тестиса. В нашия медицински стандарт това не е включено, но в страните с добро здравеопазване съветите за съхраняване на сперматозоиди са включени от много години като елемент от добрата медицинска практика. Затова често се срещам с пациенти, които след терапията нямат шансове да имат собствено дете и това създава емоционални проблеми и понякога води до раздяла на семейството. Нещо повече, дори нямат направена спермограма преди лечението и така не е ясно какво е било състоянието на сперматогенезата преди и след това. Не е редно това да се случва в 21 век.

Запомнете: онкологичните заболявания невинаги представляват нелечим проблем. Познаването на възможностите, които предоставя съвременната наука, може да спаси репродуктивните функции на мъжа дори при тежки заболявания.

Статията е част от поредицата "Мъжко здраве с д-р Мариела Даскалова" и е съвместна инициатива с нашите приятели от здравния портал Puls.bg.