Какво предстои при нас

Разпространяването на здравна информация е привилегия и задължение на здравния специалист. Ние се отнасяме към това с голяма отговорност и желание да споделяме знанията си. Ето три важни събития, които предстоят:
  • Курс по клинична анатомия към Катедра "Анатомия, хистология и ембриология" на Медицински университет Пловдив.
  • Интензивен двудневен курс за бременни и майки от училище "И за мама" в Пловдив.
  • Форум бременност и детско здраве в София.

Това са три срещи, в които ще вземем участие като лектори. Подробностите вижте тук:

Клинична ембриология за студенти

Училище "И за мама"

Форум бременност и детско здраве