Предоставяне на подходяща информация и съвети (консултиране) по въпросите на семейното планиране

Световната здравната организация (СЗО) обяви 2020 година за година на медицинската сестра и акушерката. Изборът не е случаен, преди 200 години е родена Флоранс Найтингейл - английска медицинска сестра, която поставя основите на съвременната сестринска грижа.

Работата на акушерката у нас почти винаги остава незабелязана и неоценена, освен това е ограничена законодателно и това не позволява на акушерката да окаже здравната грижа в пълния обем и според високото си образование и квалификация. Затова през цялата година ще ви запознаваме с компетенциите на акушерката и възможностите да ви помогне в рамките на действащото законодатество.

Професионални дейности, които акушерката може да извършва самостоятелно: предоставяне на подходяща информация и съвети (консултиране) по въпросите на семейното планиране.

Какво е семейно планиране

Семейното планиране позволява на индивидите и двойките да предвиждат и да постигнат желания от тях брой деца, както и времето на раждането им и разстоянието между тях. Това се постига чрез използване на методи за контрацепция и лечение на нежеланото безплодие.

Какво е репродуктивно здраве

В рамките на определението за здраве на СЗО като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг, репродуктивното здраве е насочено към репродуктивната системата, процеси и функции на всички етапи от живота. Репродуктивното здраве, следователно, означава, че хората са в състояние да имат отговорен, удовлетворяващ и безопасен сексуален живот, както и че имат способността да се възпроизвеждат и свободата да решат дали, кога и колко често да го правят.

Какво е безплодие

Безплодието е заболяване на репродуктивната система, която възпрепятства една от основните функции на организма: концепцията за деца. Забременяването е сложен процес, който зависи от много фактори:

 • производството на здрави сперматозоиди от мъжа и здрави яйцеклетки от жената;
 • проходими маточни тръби, които позволяват на сперматозоидите да достигнат яйцеклетката;
 • способността на сперматозоидите да оплодят яйцеклетката;
 • способността на оплодената яйцеклетка (ембрион) да се имплантира в матката;
 • и достатъчно качество на ембриона.

И накрая, за да продължи бременността до термин, ембрионът трябва да бъдат здрав и хормоналната среда на жената да е подходяща за неговото развитие. Когато дори един от тези фактори е засегнат, това може да доведе до безплодие.

Защо е важно да говорим за семейното планиране

Тази тема, макар да сме в 21-ви век, често е табу. За нея не се говори правилно, с хора, които имат нужните познания и могат да ви поведат по пътя на създаване на семейство, като ви спестят грешки и лутане в огромното море от недостоверна и подвеждаща информация. Важно е и да се дадат правилни съвети, защото навременната помощ е много по-ценна и понякога може да ви спаси живота. Акушерката е специалист, който ще може да ви окаже тази помощ.

Кой може да се възползва от тази консултация

Ако сте в репродуктивна възраст (между 15 и 49 години) и се отнасяте отговорно към своето репродуктивно здраве, то тази консултация е за вас. Информацията е подходяща както за двойки, така и поотделно за жени и мъже.

Каква здравна грижа ще получите

На срещата ще ви бъде предоставена подходяща информация за:

 • Възможните причини за безплодие
 • Различните увреждащи фактори и тяхното влияние върху репродуктивната система
 • Начините за установяване на причините за безплодие
 • Възможните методи за лечение
 • Успеваемост на отделните лечебни подходи у нас и в чужбина
 • Възможности и ограничения на съвременната медицина
 • Възможности и ограничения според българското законодателство

Също така ще получите и съвети относно семейното планиране:

 • Как да разпознаете рисковите фактори от страна на околната среда и начина на живот
 • Кои са подходящите диети и какво да ограничавате
 • Вредни навици и начини за тяхното отстраняване
 • Лекарства, които вредят на репродуктивното здраве
 • Лекарства, които подпомагат функцията на репродуктивната система
 • Алгоритъм за изследвания, последователност на стъпките и къде да бъдат направени
 • Съвети за справяне с психологическата травма на безплодието

Мога ли да задавам въпроси

Да, можете да задавате всякакви въпроси, свързани със семейното планиране и да обсъдите всички неща, които ви вълнуват в тази посока. Ще получите компетентни отговори, основани на медицината на доказателства и съобразени с българските и международни препоръки за консултиране на двойките в областта на репродуктивното здраве. Акушерката ще ви помогне да говорите за въпроси, които се смущавате да споделите. С нея ще можете да обсъдите неща, за които не сте се осмелявали да говорите с роднини и приятели и ще получите адекватни, емпатични съвети и насоки.

Това може нашата акушерка. Вашата акушерка Ина Сарова.