Знанието е сила!

Драги колеги, от 2012 година започнахме инициатива, която нарекохме Ден на отворени врати за лекари. Идеята ни беше да ви запознаем с апаратурата, както и да ви демонстрираме нашите познания за работа с ултразвуковия апарат. Защото смятаме, че българката заслужава добра медицинска грижа, а тя се постига с качествена апаратура, висока квалификация и добронамереност.

При нашите ежегодни посещения на международни научни събития ни правят впечатление две неща. Две думи неизменно присъстват в речника на лекторите – екип и общност. Всеки лектор, независимо от коя част на света е и в каква област на науката работи, завършва своята презентация с благодарности към своя екип. Защото никой от нас не е сам. Всеки малък прогрес в медицината е резултат от грандиозната работа на голям брой хора. И ако не съградим общност, ако не вървим заедно по пътя, ако не разбираме ролята на всеки един от нас – независимо дали е лекар или пациент, ние няма как да постигнем това, което други общности са достигнали.

Затова вратите на нашия център винаги са отворени и знанията, които притежаваме, са достъпни за всеки, който иска да се учи. През годините сме общували с много на брой студенти, специализанти и завършили вече колеги, защото обучението на лекаря не свършва с абсолвентския бал и с получаването на магистърската степен. Напротив, обучението едва тогава започва и продължава през целия професионален живот на лекаря, защото не дипломата прави лекаря, а неговата квалификация.

Добрите практики, а да предаваш знанията си безплатно определено е добра практика, трябва да се популяризират, да бъдат видими и да подсказват на останалите каква е правилната посока на развитие. Ние продължаваме да се обучаваме, като посещаваме международни и български научни прояви и ви информираме за тях. Също така продължаваме да предаваме знанията си на младите колеги, а и на тези, които не са толкова млади, но по някаква причина не са успели да следят в детайли новостите в медицината. Обученията при нас са безплатни.

Прекрачвайки прага ни, ще ви поканим да се снимате с нас и да разкажете за това, което сте научили при нас, защото такъв е начинът да напредваме като общност. И в навечерието на Коледа имаме една молба – скъпи колеги, които сте минали през нашата практика и сте научили нещо от нас, моля изпратете ни една снимка, придружена с няколко думи, за да направим своята галерия.

Ние от Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив ви желаем светли празници!