Антимюлеров хормон

Антимюлеровият хормон (АМХ) е съвременен маркер за оценка на яйчниковия резерв, както и за прогноза на яйчниковия отговор при хормонална стимулация и качеството на яйцеклетките. АМХ е по-добър прогностичен показател, в сравнение с другите хормони, като напр. ФСХ и инхибин В, а също така неговата възпроизводимост при измерванията е по-висока и количеството му слабо варира спрямо деня на менструалния цикъл. Нивата на АМХ могат да се използват и за диагностика на поликистозен яйчников синдром, ранна менопауза, за мониториране на лечението при яйчникови тумори, а също и при деца с недиференцирани гениталии. АМХ е добър маркер при консултиране на жени в репродуктивна възраст и при семейно планиране.

Въпреки широката му употреба в медицината, основен недостатък на този биомаркер е липсата на ясно дефинирани референтни стойности. Това създава проблеми при консултирането на пациентките. В едно голямо австрийско проучване, публикувано в списание "Fertility and sterility", се прави анализ на базалните нива на АМХ (изследвани между 1 и 4 ден от менструалния цикъл) в сравнение с контролна група здрави жени.

В таблицата са представени тези резултати (в ng/ml), разпределението по групи и стойностите при контролната група жени, които са дадени в скоби.

Години

5-ти персентил

10-ти персентил

Медиана

90-ти персентил

95-ти персентил

Брой

<25

0.97 (1.13)

1.78 (1.78)

5.13 (3.59)

13.45 (8.87)

15.63 (10.40)

194 (65)

25

1.56 (0.81)

2.01 (1.56)

5.42 (3.91)

10.64 (7.29)

13.87 (8.20)

83 (33)

26

1.02 (1.00)

2.19 (1.98)

4.91 (4.23)

9.98 (8.53]

11.87 (9.08)

111 (48)

27

1.02 (1.44)

1.59 (1.77)

4.12 (3.33)

9.87 (7.52)

11.71 (8.38)

143 (60)

28

0.99 (1.02)

1.40 (1.34)

4.96 (4.24)

11.39 (9.39)

14.06 (10.73)

120 (58)

29

0.51 (0.51)

1.03 (0.79)

3.87 (3.87)

9.12 (7.97)

11.10 (9.12)

163 (69)

30

0.72 (1.10)

1.16 (1.42)

3.53 (3.51)

8.35 (6.36)

11.02 (6.75)

184 (76)

31

0.60 (0.55)

1.14 (1.15)

3.59 (3.23)

9.14 (6.59)

13.54 (8.68)

187 (73)

32

0.48 (0.81)

0.88 (1.01)

3.44 (3.50)

7.86 (6.03)

10.19 (8.80)

183 (70)

33

0.56 (0.92)

0.80 (1.09)

2.70 (2.80)

7.98 (5.36)

11.94 (7.88)

158 (64)

34

0.42 (0.69)

0.65 (0.92)

2.49 (2.54)

6.57 (6.60)

7.62 (7.00)

164 (64)

35

0.36 (1.14)

0.73 (1.26)

2.58 (3.10)

5.15 (5.99)

6.87 (7.17)

162 (64)

36

0.31 (0.37)

0.50 (0.81)

2.28 (2.62)

5.95 (5.92)

8.62 (9.14)

161 (74)

37

0.09 (0.05)

0.34 (0.31)

1.85 (1.72)

5.33 (4.19)

7.10 (5.50)

153 (70)

38

0.15 (0.47)

0.32 (0.80)

1.66 (2.16)

5.20 (5.90)

6.66 (6.66)

127 (61)

39

0.29 (0.41)

0.45 (0.57)

1.72 (1.74)

4.71 (4.55)

5.61 (5.22)

139 (59)

40

0.09 (0.09)

0.29 (0.39)

1.27 (1.62)

3.73 (5.36)

5.78 (8.83)

94 (36)

41

0.38 (0.43)

0.52 (0.60)

1.26 (1.17)

3.98 (5.38)

5.68 (6.01)

58 (16)

42

0.07 (0.15)

0.17 (0.28)

1.20 (1.26)

3.67 (3.07)

4.31 (3.66)

59 (20)

43

0.00 (0.12)

0.00 (0.25)

0.81 (0.79)

3.03 (1.66)

3.35 (1.94)

31 (8)

>43

0.00 (0.00)

0.00 (0.07)

0.72 (0.88)

2.49 (3.19)

2.87 (3.84)

67 (17)

Общо

0.30 (0.47)

0.62 (0.81)

2.91 (2.89)

8.30 (6.60)

10.93 (8.25)

2,741 (1105)

 

От приложените данни ясно се вижда намаляването на АМХ, респективно на яйчниковия резерв, с възрастта на жената. Допълнителни данни за българската популация биха били от полза за правилното консултиране на жените в репродуктивна възраст.

Терминология

Персентил е статистическа величина, която се дефинира като една стотна част от измерената съвкупност за даден показател. Напр. 5-ти персентил е стойност, под която попадат 5% от случаите. Съответно 95-ти персентил е такава величина на показателя, която се измерва при 95% от случаите.

Медиана е статистическа величина, която се дефинира като стойност, разделяща горната половина от извадката (съвкупността) от долната половина. Медианата е 50-ти персентил.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите консултация с висококвалифицирани специалисти за оценка на яйчников резерв.