Задължително ли?

Често ни питате – кое е задължително, напр. кои изследвания са задължителни по време на бременност. Нашият отговор винаги е един и същ. Няма нищо задължително. Бременността е естествено състояние на жената, тя не е болна и не е длъжна да прави каквото и да било. Всяка информация, която ви предоставяме, е за препоръчителни изследвания – такива, каквито са достъпни в нашата страна и съответстват на нивото на родното ни здравеопазване.

Не е задължително да ходим на лекар

Не е задължително да си правим изследвания. Нищо няма да се случи, ако една бременна жена не посещава лекар и отиде да роди в болница, никой няма да я върне. Само в момента на приема ще се направят минималните изискуеми за раждане в лечебно заведение изследвания – това са кръвна група и резус фактор и някои микробиологични тестове. Бременната жена няма задължения. Има само права – да посещава женска консултация, да получи здравни услуги по програмата "Майчино здравеопазване", да роди в болница и т.н.

За правото ни на избор

Правото на избор е регламентирано в някои документи, като ни е дадена възможност да решаваме какво искаме по отношение на нашите репродуктивни планове, т.е. ние имаме право да планираме бременността и раждането, както като брой деца, които искаме да имаме, разлика между тях, грижа по време на бременност и т.н. За съжаление липсват редица правни документи, които да регламентират дейността на лекаря в отделни ситуации – какви изследвания да препоръчва, какво лечение да предприема, как да консултира пациента. В този правен вакуум е много трудно от страна на бременната жена да се ориентира кое е правилно според общоприетите световни норми за добра медицинска практика.

Как да вземем решение

Във всяка една житейска ситуация, когато сме изправени пред избор, а това е ежедневие, ние решаваме на базата на своите познания, житейски опит, разбиране за живота, страх от наказания и още куп други фактори, които имат значение за нашия избор. За да вземете информиран избор, ние се стараем да ви обясним кое какво представлява, какви са рисковете ако направите или не направите дадено изследване, какви са ползите от него и т.н.

Животът е цветен

В този смисъл животът не е само черно и бяло, а има нюанси, които по време на бременност са също толкова значими, както и при вземане на ежедневните решения. Затова ролята на лекаря е да даде на пациента цялата информация за възможностите и ограниченията на съвременната медицина, но бременната жена е тази, която решава какво да прави или да не прави. Правото, разбира се, води след себе си поемането на отговорност. Защото и тук важи правилото – комуто ползите, нему и риска.

Как консултираме

Това, което ние можем да направим като професионалисти, за да облекчим този избор, а не да налагаме правилно според нас решение, е да дадем различните гледни точки. Да подкрепим родителите, когато са изправени пред избор, да им осигурим насоки и перспективи, да им предложим консултация с други специалисти в различни области на медицината и т.н. Защото повечето ситуации в областта на феталната медицина не предлагат дихотомно решение – правилно или грешно, а често предполагат множество варианти на поведение, както когато сме изправени пред много еднакви врати и трябва да решим коя от тях да отворим. И ние с често правим това при консултацията на нашите пациенти, когато всеки от нас разказва какво би могло да се случи, ако жената вземе едно или друго решение.

Защо го правим

Разбира се, ние искаме да знаете какво може съвременната медицина и как адекватната грижа по време на бременността ще ви помогне. Това е причината да ви информираме за всички новости в грижата за бебето вътреутробно и за майката преди и по време на бременност, както и при раждане, кърмене и отглеждане на бебето. Това, което препоръчваме, отразява нашата идея за добра акушерска грижа. На всяка бременна жена, която идва при нас за консултация, подаряваме брошурата "Моята бременност", в която сме синтезирали основните стъпки в женската консултация.

Нашите виждания са следните:

  • На първо място е профилактиката. Тя ни дава възможност да открием рано предразположенията към определени заболявания и да ги предотвратим навреме. Възползвайте се от напредъка на медицината.
  • Информацията е сила. Използвайте я. Задавайте въпроси на своите лекари и специалисти, които се грижат за вашето репродуктивно здраве – преди и по време на бременност, в периода на раждане и отглеждане на бебето. Информираният пациент е подготвен за предизвикателствата.
  • Вътреутробното развитие на бебето е важна стъпка към неговия извънутробен живот, не подценявайте този период.
  • Достъпът до здравни грижи - преглед при лекар, среща с акушерка, изследвания и т.н., са наше право, а не задължение. В много страни по света жените нямат това право.
  • За подобряване на общественото здраве ние периодично и постоянно участваме с доброволен и безплатен труд в информационни кампании и благотворителни инициативи.
  • И от нас зависи – да се грижим за здравето си, но и да изискваме от държавата да си върши работата, да изразяваме гражданската си позиция, да подкрепяме дейността на неправителствените организации, да бъдем активни участници в обществения живот. Когато имате проблеми, задавайте въпроси – на вашия депутат, на омбудсмана, на министъра ...

Получаваме здравеопазване, което заслужаваме. Затова от нас зависи.