Пренаталната употреба на фолиева киселина намалява риска от разстройство от аутистичния спектър

Ново проучване, публикувано в в престижното списание JAMA (Journal of the American Medical Association) Психиатрия, разглежда тази предполагаема връзка от различен ъгъл, като изследва дали пренаталният прием на фолиева киселина (витамин В9) от майката е свързан със степента на разстройствата от аутистичния спектър (РАС) при потомството.

Участниците са майки от Северна Калифорния, САЩ, които са имали дете с потвърдено РАС и са планирали бременност или са били бременни с друго дете. Това проспективно кохортно изследване анализира данни от извадка от деца (n = 332) и техните майки (n = 305), включени в проучването MARBLES (Маркери на риска от аутизъм при бебета: Обучение за ранни признаци). Първите деца са родени между 1 декември 2006 г. и 30 юни 2015 г. и са завършили окончателната клинична оценка в рамките на 6 месеца след третия си рожден ден. Проучването за пренатална употреба на витамини по време на бременност и анализът на данните са извършени от 1 януари 2017 г. до 3 декември 2018 г. Повечето майки (231 - 95,9%) са съобщили, че са приемали пренатални витамини по време на бременност, но само 87 майки (36,1%) са отговорили на препоръките за приемане на пренатални витамини през 6-те месеца преди бременността.

Развитието на децата е оценено на 3-годишна възраст и те са класифицирани в 3 групи: РАС, типично развитие (ТР) или нетипично развитие (не-ТР). Групите са алгоритмично дефинирани в съответствие с Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) и оценките на Mullen за ранно обучение.

Включени са общо 241 братя и сестри - 58,1% момчета и 41,9% момичета. Петдесет и пет деца (22.8%) са диагностицирани с РАС, 60 (24.9%) деца са диагностицирани като не-ТР, а 126 (52.3%) са потвърдени с ТР. Децата с РАС е по-вероятно да бъдат момчета.

Авторите установяват, че децата, чиито майки са приемали фолиева киселина през първия месец от бременността, са наполовина по-малко рискови да получат диагноза РАС (коригирана RR, 0.50; 95% CI 0.30-0.81) или не-ТР (коригиран RR, 1.14, 95% CI 0.75-1.75). Най-високият общ среден прием на фолиева киселина (805-4800µg) през първия месец на бременността е свързан с най-голямото намаление на оценения риск от РАС (RR, 0,36; 95% CI 0,15-0,84; P = 0.02).

Децата, родени от майки, които са приемали пренатално фолиева киселина, също така имат статистически значимо по-ниска степен на симптомите на аутизъм (коригирана оценка, -0.60; 95% CI, –0.97 до –0.23) и по-високи когнитивни резултати (коригирана оценка, 7.1; 95% CI, 1.2 -13,1).

Изследователите смятат, че приемът на фолиева киселина през първия месец от бременността може да намали честотата на рецидив на РАС при по-малките братя и сестри на децата с такова заболяване. Необходими са допълнителни изследвания за потвърждаване на тези резултати, за по-нататъшно проучване на специфичните хранителни вещества, дозите и взаимодействията с генетични варианти и потенциалните механизми на действие. Трябва да се информира здравната общност и да се направят здравни препоръки за превенция на нарушенията от аутистичния спектър.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите консултация с висококвалифицирани специалисти относно пренаталния прием на фолиева киселина.