Домашен тест за оценка на сперматозоидите - предимства и недостатъци

Нарастващата тенденция за автоматизация на процесите в медицината не подмина и областта на репродуктивното здраве. От няколко години на пазара има тестове за оценка на сперматозоидите в домашни условия, а от началото на 2017 – и мобилно приложение. В тази статия ще ви представя по пет предимства и недостатъци на домашните тестове в сравнение с класическия спермален анализ в лечебно заведение.

Предимства

Условия за отделяне на пробата

Безспорно предимство. Общоизвестен факт е, че когато мъжът отделя пробата в лабораторни условия, нивото на сексуална възбуда не е толкова високо, както при нормалния сексуален контакт, а това се отразява на някои от спермалните параметри, като обем на еякулата например.

Цена

Обичайната цена на спермограма в България е между 60 и 120 лв. В тази цена влиза оценката на всички основни параметри от спермалния анализ, като концентрация, общ брой, скорост и морфология на сперматозоидите. Изключвам спермограмите, които се правят незаконно в неоторизирани лаборатории и са на доста по-ниска цена, респективно и качество. Цената на домашния тест е между 45 лв. и 50 $ (за два теста). Мобилното приложение не позволява да се закупи един тест, а се продават два теста в пакетна цена. Но, да не забравяме, че понякога евтиното излиза по-скъпо. Защо – ще разберете в „недостатъци“.

Време за получаване на резултата

Определено бързината на получаване на резултат при домашния тест е много по-висока – 10 минути, което съкращава времето за чакане. Това е така, защото домашният тест оценява само част от параметрите, които се оценяват в лабораторията.

Интерпретация на резултата

Резултатът е ясен и лесен за разбиране дори от неспециалист. При стандартния спермален анализ заключението също е относително ясно, както и можете да сравните вашите стойности с техните норми и да видите дали са извън норма, но при домашния тест резултатът звучи по-категорично.

Конфиденциалност

Разбира се, домашният тест е напълно анонимен и е достъпен само за вас, докато при стандартния спермален анализ все пак имате среща с хора (преди да отделите пробата, при зааплащане и при получаване на резултата).

Недостатъци

Обем на изследването

Много сериозен недостатък на домашния тест е ограниченият брой спермални показатели, които изследва. Това е частично изследване, което дава ориентировъчна яснота относно репродуктивните способности. Но освен тези показатели има и други, които са също много важни, а не се предлагат във варианта за домашен тест. Това означава, че за част от пациентите, които на домашния тест ще имат отличен резултат, при класическия спермален анализ ще се открият проблеми със сперматогенезата и оплодителната способност.

Цена

Значително по-добре е и медицински по-правилно да се плати повече за цялостен спермален анализ и консултация с лекар, отколкото да се правят половинчати изследвания, които могат да доведат до заблуда и фалшива сигурност. Това, от своя страна, ще забави търсенето на лекарска помощ, което и без това е доста късно (в сравнение с други страни и в сравнение с други заболявания). Рисковете тук са да не се открие навреме дадено заболяване, то да хронифицира и да нанесе трудно поправими или непоправими щети на репродуктивните органи, в това число и на партньорката.

Субоптимални показатели

Понякога спермалните показатели са малко под нормата (субоптимални), което не е сериозен проблем и в огромната част от пациентите може да се преодолее с лесни мерки. При домашният тест не може да се направи такова разграничение и резултатите са само в два варианта – добър и лош. Което ще стресира излишно групата мъже със субоптимални резултати, като някои от тях ще си напранят неправилни изводи, че няма да могат да имат деца. Докато при стандартния спермален анализ и последващата среща с лекар това би могло да се коментира в момента на получаване на резултата и веднага да се предприемат действия.

Фалшиво успокоение

При една група от пациенти, макар изследваните с домашния тест показатели да са в норма, те имат други рискови параметри, като наличие на кръв или микроорганизми в еякулата. Това няма да се установи с домашния тест и ще забави лечението, докато при спермалния анализ се вижда бързо и лесно и не се губи време за реакция.

Среща с лекар

Основен недостатък. Спермалният анализ е лабораторно изследване, което, както и всички други лабораторни изследвания, изисква да се разглежда от лекар с цел да се постави диагноза, да се предприеме лечение, да се дадат насоки и т.н. Освен това при срещата с лекар трябва да се оцени репродуктивната история и да се прецени дали има отклонения, защото дори и при идеален спермален анализ е възможно да не се получава бременност заради други здравословни проблеми. Затова срещата с лекар от изключително значение за тълкуването на всеки лабораторен анализ.

Ако трябва да обобщя, домашните тестове за оценка на сперматозоидите имат своето място в работата на репродуктивния специалист и в оценката на репродуктивните способности на мъжа, но за правилната им употреба е нужна разяснителна кампания за ограниченията на теста, както и за ситуациите, в които има нужда от специализирана помощ. Домашните тестове могат да са от помощ при продължително лечение на отделни пациенти, при невъзможност за пътуване до лечебното заведение (отдалечени райони или обездвижващи заболявания), както ориентировъчно в периоди на възстановяване след агресивна терапия.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите консултация с висококвалифицирани специалисти в областта на репродуктивното здраве за подходящия за вас тест за оценка на спермалните показатели.