Препоръка на FIGO за превенция на преждевременно раждане

Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) е уникална организация, тъй като е единствената международна организация, която обединява 130 асоциации на акушер-гинеколози от целия свят. Тя е посветена на подобрението на здравето и правата на жените, намаляването на различията в здравните грижи за жените и новородените по света, както и на ускоряването на напредъка в науката и практиката в областта на акушерството и гинекологията.

През последните години бяха организирани два важни комитета на FIGO, които работят в следните две направления:

  • Майчино-фетална медицина
  • Бременност и раждане

Членовете на тези комитети са световно признати експерти от различни географски области. Комитетите подготвят указания, чиято цел е да облекчи медицинската професия, като дават съвети за добра медицинска практика. Тези препоръки са направени след консенсус на базата на широко проучване на литературата, мета-анализи и след обстойна преценка на препоръките за поведение във всяка отделна ситуация и в различните региони на света. FIGO предлага тези указания да бъдат възприети от всички страни и приложени масово в практиката.

Препоръките бяха представени пред медицинската общественост за първи път по време на 13-тия конгрес по фетална медицина през 2014 г. от д-р G C Di Renzo, секретар на FIGO.

ПРЕПОРЪКА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (FIGO) ЗА ОЦЕНКА НА ДЪЛЖИНАТА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА И ПРИЕМ НА ПРОГЕСТЕРОН ЗА ПРОГНОЗА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РАЖДАНЕ
Популация Всички бременни жени с едноплодна бременност.
Препоръка
  • Дължината на маточната шийка трябва да бъде измерена на всички бременни жени между 19 г.с. и 23 + 6/7 г.с. с трансвагинален трансдюсер. Това трябва да бъде направено в същото време, в което се прави ултразвукова оценка на феталната анатомия.
  • При жени с къса маточната шийка (дължина под 25 мм), измерена в средата на бременността, трябва да се предложи лечение с ежедневно вагинално приложение на микронизиран прогестерон с цел превенция на преждевременно раждане и неонатална смърт.
Време за употреба Приемът трябва да започне в момента, в който се установи къса маточна шийка и да продължи до 36 + 6/7 г.с., раждане или пукане на околоплодните мембрани.

Оценка на риска

Трансвагинален ултразвуков скрининг за оценка дължината на маточната шийка се предлага на всички бременни жени, независимо от тяхната акушерска история.
Препаратите, които могат да се използват, са микронизиран прогестерон за вагинална употреба (200 мг меки капсули) вечер или микронизиран прогестеронов гел за вагинална употреба (90 мг) всяка сутрин.
Други препоръки В случаите, когато няма трансвагинален ултразвук, други средства могат да бъдат използвани като скринингов инструмент за обективно и достоверно измерване на маточната шийка.

 

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите консултация с висококвалифицирани специалисти относно възможностите за превенция на преждевременното раждане.