Репродуктивно здраве - основни понятия

В този кратък обзор ще ви запознаем с основни понятия от областта на семейно планиране, репродуктивно здраве и безплодие (инфертилитет). В статията са използвани данни на СЗО (Световна Здравна Организация), МКБ (Международен Класификатор на Болестите), ASRM (Американско Общество по Репродуктивна Медицина) и МЗ (Министерство на Здравеопазването).

Какво е семейно планиране?

Семейно планиране позволява на индивидите и двойките да предвиждат и да постигнат желания от тях брой деца, както и времето на раждането им и разстоянието между тях. Това се постига чрез използване на методи за контрацепция и лечение на нежеланото безплодие.

Какво е репродуктивно здраве?

В рамките на определението за здраве на СЗО като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг, репродуктивното здраве е насочено към репродуктивната системата, процеси и функции на всички етапи от живота. Репродуктивното здраве, следователно, означава, че хората са в състояние да имат отговорен, удовлетворяващ и безопасен сексуален живот, както и че имат способността да се възпроизвеждат и свободата да решат дали, кога и колко често да го правят.

Какво е безплодие (инфертилитет)?

Безплодието е заболяване на репродуктивната система, която възпрепятства една от основните функции на организма: концепцията за деца. Забременяването е сложен процес, който зависи от много фактори: производството на здрави сперматозоиди от мъжа и здрави яйцеклетки от жената; проходими маточните тръби, които позволяват на сперматозоидите да достигнат яйцеклетката; способността на сперматозоидите да оплодят яйцеклетката; способността на оплодената яйцеклетка (ембрион) да се имплантира в матката; и достатъчно качество на ембриона.

И накрая, за да продължи бременността до термин, ембрионът трябва да бъдат здрав и хормоналната среда на жената да е подходяща за неговото развитие. Когато дори един от тези фактори е засегнат, това може да доведе до безплодие.

Как се проявява безплодието?

За една жена безплодието (или състоянието на субфертилитет) може да се прояви като:

 • невъзможността да забременее
 • неспособност за поддържане на бременността
 • неспособност да се износи плода до живо раждане.

Когато двойката се опитва да има дете, причините и трудностите, които среща, могат да бъдат комплексни. Множество прости, както и по-сложни медицински интервенции, могат да помогнат на единия или на двамата партньори, за да се постигне бременност, която да се износи до термин и това да доведе до раждане на живо и здраво дете.

Какво причинява безплодие?

Никой не бива да бъде обвиняван за безплодието, точно както някой е виновен за това, че е болен от диабет или левкемия. Най-общо казано, около една трета от случаите на безплодие се дължат на мъжки фактори, около една трета на фактори от страна на жената. За останалата една трета от инфертилните двойки, безплодието е причинено от комбинация от проблеми в двете страни. При около 20% от случаите причината остава неизяснена, като този процент постепенно намалява с развитието на медицинската наука и подобряването на методите и средствата за диагностика.

Най-често срещаният женски фактор за стерилитет е разстройство на овулацията. Други причини за безплодие при жените включват непроходими маточни тръби, които могат да възникнат, когато една жена е имала тазова възпалителна болест или ендометриоза. Някои вродени аномалии (вродени дефекти), засягащи структурата на матката, както и маточните миоми, са свързани с повтарящи се спонтанни аборти.

Как се диагностицира инфертилитет?

Първата стъпка към диагностика на причините за безплодие е среща с лекар и снемане на анамнеза. Лекарят може да направи физикален преглед на двамата партньори и да оцени общото им здравословно състояние, както и да потърси наличието на заболявания, които могат да причинят безплодие. Обикновено двамата партньори се интервюират за сексуалните им навици.

Ако не може да се определи причина за безплодие след тази първоначална среща, могат да бъдат препоръчани по-специфични тестове. За жените те включват проследяване на телесната температура, тестове за определяне на овулация, рентгенова снимка на маточните тръби и матката, както и лапароскопия. За мъжете първоначалните тестове се фокусират върху анализ на спермата.

Как се лекува безплодие?

Повечето случаи на безплодие - 85 до 90 на сто - могат да бъдат излекувани с конвенционални методи, като лекарствено лечение или хирургична корекция на репродуктивните органи. При останалите може да се приложи асистирана репродукция, като една малка част от проблемите са нелечими.

Какво влияние оказва стерилитетът върху психическото благосъстояние?

Безплодието често създава една от най-изтощителните житейски кризи, с които някога сме се сблъсквали. Дългосрочната невъзможността да се зачене дете може да предизвика значителни чувство на загуба. Справянето с множеството медицински решения и несигурността, която безплодието носи, може да доведе до силно емоционално сътресение за повечето партньори. Много двойки изпитват тревожност, депресия и усещане за липса на контрол или се чувстват изолирани.

Определение според българските стандарти

Според медицинския стандарт "Акушерство и гинекология" безплодие (инфертилитет) е термин, който обединява три състояния:

 • невъзможност да се зачене (стерилитет),
 • невъзможност да бъде доизносена бременността, докато плодът стане жизнеспособен (недоизносване) и
 • нежизнеспособност на новороденото.

От биологична гледна точка стерилитет е неспособност за забременяване, въпреки редовните сексуални контакти (поне 2 - 3 пъти седмично), неприлагането на мерки за предпазване от бременност и липса на лактационна аменорея. От клинична гледна точка изследването и лечението на стерилитета трябва да започнат:

 • след повече от 18 месеца без настъпване на бременност, ако жената е на възраст до 29 години, а партньорът й - до 39 години;

 • след повече от 12 месеца без настъпване на бременност, ако възрастта на жената и/или партньора й надвишава възрастта по буква "а".

С репродуктивно здраве и семейно планиране в България се занимават лекарите със специалност „Акушерство и гинекология“. Тяхната дейност е регламентирана от Министерството на здравеопазването с нормативен акт, който се нарича Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“.

Медицинската помощ, оказвана в специалността „Акушерство и гинекология“, обхваща:

1. физиологичните процеси:

 • оплождане;
 • бременност, раждане и следродов период;
 • съзряване, циклична функция и стареене на женската репродуктивна система;
2. патологичните отклонения във физиологичните процеси
3. други заболявания, засягащи женската репродуктивна система.

Медицинската помощ се оказва:

 • в лечебни заведения;
 • от правоспособни лица;
 • чрез извършване на медицински дейности.

Задължения на лечебните заведения

Лечебните заведения, в които се осъществява семейно планиране:

1. предоставят подходяща информация и съвети (консултиране) по въпросите на семейното планиране;

2. осигуряват на пациентките си безплатен достъп до материали за разпространение на здравни знания, свързани със семейно планиране и репродуктивно здраве;

3. оказват разностранно съдействие на институции и организации, осъществяващи дейности по опазване на репродуктивното здраве, включително:

 • органи на централната и местната власт
 • учебни заведения
 • неправителствени организации.

Международна нормативна база

Според международния класификатор на болестите МКБ заболяването е класифицирано със следнинте кодове:

 • N46 Безплодие при мъжа
 • N97 Безплодие при жената

Четиризначни подрубрики нозологични единици

 • N97.0 Женско безплодие, свързано с липса на овулация
 • N97.2 Женско безплодие с маточен произход
 • N97.3 Женско безплодие с цервикален произход
 • N97.4 Женско безплодие, свързано с мъжки фактори
 • N97.8 Женско безплодие с друг произход
 • N97.9 Женско безплодие, неуточнено
В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите консултация с висококвалифицирани специалисти относно семейно планиране и репродуктивно здраве.