Безплатна информационна кампания 2016

За много години, приятели! Бъдете живи и здрави! Нашият екип пожелава на всички успешна 2016 година!

С разбирането, че лекарят трябва да осигурява на пациентите си безплатен достъп до материали за разпространение на здравни знания, свързани със семейно планиране и репродуктивно здраве, започваме нашата безплатна информационна кампания за 2016 г. Планираме тя да се проведе по следния начин:

Ден от месеца Статия на тема Защо правим това
Първи понеделник Профилактика Здравната информация не може да замени консултацията с лекар, но може да помогне на пациента да се ориентира и в лавината от информация, която го залива всеки ден, да отсее достоверните източници.

Това може да го предпази от неправилно лечение и загуба на време, да му спести негативни емоции и да скъси пътя му до намирането на решение на здравословния проблем.

Информираният човек е по-загрижен за здравето си, по-трудно се манипулира, има отговорно поведение спрямо здравето на другите хора и, когато е поставен в ситуация да решава какво да избере, обикновено прави по-правилен избор в сравнение с хората, които не са информирани и здравната им култура е по-ниска.
Втори понеделник Репродуктивно здраве на жената
Трети понеделник Репродуктивно здраве на мъжа
Четвърти понеделник Бременност и раждане
Понякога Важни теми за деня

 

Всеки понеделник ще ви предлагаме информация по основните направления, в които работим. Понякога ще си позволяваме да споделяме неща извън тези рамки и да ангажираме вашето внимание с важни за обществото ни проблемни теми. В този все по-комерсиален свят се опитваме да помагаме на всички хора, не само на тези, които могат да си платят. Споделяйки опита и знанията си в достъпна за всички форма. И правим това вече повече от 10 години.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите безплатна консултация с висококвалифицирани и с много опит специалисти относно семейно планиране, репродуктивно здраве при мъжа и жената, бременност и раждане.