Кабинет по кърмене
Ръководи се от акушерка Ина Сарова. Цена на посещение - 35 лв.