Кабинет по кърмене и хранене на бебето

Ръководи се от акушерка Ина Сарова. Цена на посещение - 70 лв.

Актуално към 01 август 2023 г.