Voluson E8 Expert - информация за пациенти

Уважаеми пациенти, Voluson E8 Expert притежава комплекс от нововъведения, които правят работата с апарата по-ефективна и диагностиката по-точна.  Модерната апаратура има клинично приложение при:

  • визуализация в акушерството и гинекологията, отговаряща на високото ниво на съвременната медицина
  • оценка на плода в ранните срокове на бременността
  • оценка на феталното сърце
  • репродуктивната медицина, вкл. и при прилагането на асистирани репродуктивни технологии
2012-4-voluson.jpg
Очаквайте скоро галерия от образи.