Voluson E8 Expert - информация за лекари

Уважаеми колеги, Voluson E8 Expert притежава комплекс от нововъведения, които правят работата с апарата по-ефективна и диагностиката по-точна. Модерната апаратура има клинично приложение при:

 • визуализация в акушерството и гинекологията, отговаряща на високото ниво на съвременната медицина
 • оценка на плода в ранните срокове на бременността
 • оценка на феталното сърце
 • репродуктивната медицина, вкл. и при прилагането на асистирани репродуктивни технологии
2012-4-voluson.jpg

Новите технологии са развити в следните направления:

Второ поколение Dynamic Rendering Engine

Подобреното непрекъснато динамично фокусиране и иновативните трансдюсери позволяват получаването на удивителен по своето качество образ.

 • HDlive - изключителен в своята иновативност метод за генериране на изумително реалистични изображения на човешкия плод. Конвенционалните методи за изображение използват фиксиран виртуален източник на осветление и отчитат отразената от кожата светлина. HDlive се различава по това, че отчита преминаването на светлината през кожата и тъканите. Когато светлината от виртуалния източник преминава през тялото, една част от нея се отразява, а друга част преминава през тъканите в областта на интерес, като постепенно се разсейва и отслабва. Когато светлината преминава през по-плътни структури, се появяват ултразвукови сенки. Потребителят може свободно да позиционира виртуалния източник на светлина под всякакъв ъгъл спрямо изследвания обект, за да получи по-добро детайлно изображение. С поставянето на виртуалния източник на светлина зад обекта се получава ефект на полупрозрачност.
 • Volume Speckle Reduction Imaging /V-SRI/ - това подобрение осигурява едно ново ниво на изчистване на артефактните отблясъци, използвайки обемни изображения вместо традиционните единични срезове. Това помага за подобряване на качеството в 3D/4D режимите на работа в множество успоредни равнини, като същевременно изглажда зърнистите артефакти и така спомага за получаване на достоверно диагностично изображение.
Иновации в качеството на изображението
 • Speckle Reduction Imaging /SRI/ - подтиска артефактните отблясъци и същевременно се стреми да запази инстинската тъканна архитекрута, с което подобрява изобразяването на границите между органите.
 • CrossXBeam CRI TM /Compound Resolution Imaging/- увеличава диференциацията на тъканите, подобрява резолюцията особено на границата между структури с еднаква или подобна ехогенност.
 • HD-Flow TM - помага за постигане на по-висока чувствителност при изследване на съдовете и по-добра резолюция при оценка на кръвотока в малки кръвоносни съдове.
 • Advanced Volume Contrast Imaging /VCI/ with OmniView - обемно контрастно изображение, което помага за подобряване на контрастната резолюция и визуализация на изследваната анатомична структура, дава яснота във всяка изследвана равнина дори при оценка на анатомични структури с неправилна форма.
Иновации в технологията на трансдюсерите
 • Матричните трансдюсери осигуряват по-добра разделителна способност за по-добра визуализация.
 • Технологията на широкосекторни трансдюсери предлага по-голямо зрително поле, което позволява да се показва по-голям обем от анатомични структури.
 • RIC6-12D е обемна ендовагинална сонда с висока резолюция, която дава възможност за откриване на най-фини детайли в ранните срокове на бременността, както и при диагностика на гинекологични проблеми.
 • RM6C е обемен конвексен трансдюсер, произведен по новата матрична технология, която позволява получаването на обемен образ с висока резолюция.
Иновации в автоматизацията на образа
 • Sonography-based Nuchal Translucency /Sono NT/ - софтуер за автоматично измерване на нухалната транслуценция, с което се намалява вариабилността при ръчното измерване на нухалната гънка. Sono NT помага на клинициста да постигне надеждни и възпроизводими резултати в подкрепа на клинично базираните решения.
 • SonoRender Start - инструмент за автоматично оптимизиране, който позволява на специалиста да постигне по-бърза визуализация на повърхностни структури при работа в 3D режим.
 • Sonography-based Automated Volume Count follicle /SonoAVCTM follicle/ - иновативна софтуерна програма, предназначена за автоматично изчисляване на броя и обема на фоликулите, както и преизчисляване на тяхната повърхност. Изключително полезен при оценка на яйчниковия отговор по време на стимулация, особено за целите на асистираната репродукция.
 • Sonography-based Volume Computer Aided Display heart /SonoVCAD heart/ - нововъведение, който помага при генериране на стандартни изгледи, в това число четирикухинна сърдечна сянка и алгоритъм за визуализиране на аортната дъга и е в съответствие с препоръчителния стандарт при изследване на феталното сърце.
 • SonoAVCgeneral - помага за визуализиране и измерване на хипоехогенни структури.
Иновации в инструментите за осигуряване на качество
Ултразвуковите системи от Е-серия притежават адаптивни инструменти, които позволяват на ехографиста да подобри качеството на работата си, да повиши производителността и да съкрати времето на придобиване на непрекъснат качествен образ, като помагат за:
 • намаляване на пропуснати стъпки чрез създаване на контролни списъци за различните видове прегледи
 • намаляване на времето за означаване и измерване чрез създаване на подменюта
 • подобряване на качеството чрез комплекс от последователни стъпки по време на прегледа и при неговото приключване
 • повишаване на качеството чрез задаване на изпитни параметри, приложими както за един специалист, така и за целия състав от ехографисти
Иновации в анализа на изображението
 • Spatio-Temporal Image Correlation /STIC/ - софтуер, който синхронизира пространствено-времевите изображения при пълен цисъл на работа на феталното сърце в реално време, с възможност за запаметяване на информацията в целия й обем за обработка на данните в офлайн режим, т.е. без необходимост от присъствие на бременната жена.
 • Tomographic Ultrasound Imaging /TUI/ - томографско ултразвуково изследване, което улеснява анализа и документирането на информацията в динамика чрез едновременно показване на множество паралелни равнини на изследвания обем.
Серията Voluson E8 позволява структурен и функционален анализ на феталното сърце с нов специален набор от усъвършенствани технологии за възпроизвеждане на изображенията, които включват:
 • Advanced STIC /Spatio-Temporal Image Correlation/ with STIC M-Mode - усъвършенстван STIC с повишена честота на опресняване на кадрите, много полезен инструмент при оценка на феталното сърце.
 • Advanced STIC plus B-Flow - дисплей за визуализация на цялата сърдечно-съдова система, подобен на ангиографско изследване, с по-висока кадрова честота и подобрена разделителна способост.
 • Anatomical M-Mode - анатомичен М-режим, който позволява оценка при аритмия и измервания на сърцето в онлайн и офлайн режими
4D View
Новият софтуер на GE, наречен 4D View, позволява на специалиста да обработва и анализира данните от ултразвуковия преглед в офлайн режим и така освобождава апарата за други пациенти.