Бременност и контрацепция при жени с диабет
Методичните указания по захарен диабет са обсъдени и приети на Консенсусна конференция, организирана от Българско дружество по ендокринология на 02 април 2004 година с участието на 120 ендокринолози от страната. 2012-3-diabet.jpg

 

Големите конгенитални малформации са водещата причина за смъртността и болестността всред децата на майки с диабет тип 1 и тип 2. Малформациите са по-чести при жени, които през първите 6-8 седмици на бременността си са имали висока гликемия. Малформациите могат да се редуцират и превантират с добре компенсиран диабет преди настъпването на бременността. С планираната бременност (за съжаление едва 1/3 от случаите) тези мерки могат да бъдат предварително взети.

Контрацепция / грижи преди настъпване на бременност:

1. Препоръки:

 • съвети за контрацепция, ако липсва намерение за бременност
 • част от годишния преглед при изказано намерение за бременност

2. Съвети:

 • за механични методи на контрацепция или ниски дози орални контрацептиви, ако е нисък артериалният риск
 • да не се прекъсва контрацепцията до постигане на адекватен метаболитен контрол
 • препоръчва се планиране на бременноста
 • относно интензивността на грижите за бременността при жени с диабет и за рисковете за плода

3. Ако има желание за бременност:

 • започва се фолиева киселина 400 микрограма дневно
 • спират се оралните антидиабетни (препоръчва се интензифицирано инсулиново лечение)
 • интензивен самоконтрол на диетата и гликемията
 • спират се статините
 • оптимизира се гликемичния контрол - прицелни стойности на кръвната захар при самоконтрол:
 • - препрандиално – 3.5-5.5 mmol/l ;
 • - постпрандиално – 5.0-7.5 mmol/l.
 • оценка и нормализиране (< 130/80 mmHg) на кръвното налягане
 • АСЕ-инхибиторите и АРБ се спират преди настъпването на бременността и се заменят с метилдопа
 • оценка на състоянието на ретината и лечение при необходимост
 • преглед на обучението и евенуално повторение при необходимост
 • настояване за спиране на тютюнопушенето

Жените, които развиват диабет по време на бременност и се връщат към нормата след раждане (гестационен диабет) са с повишен риск от развитие на захарен диабет тип 2 по-късно през живота си.

 

Диагноза на диабета по време на бременност (гестационен диабет)

При плазмена глюкоза на гладно ≥ 7.0 mmol/l или случайна плазмена глюкоза ≥ 11.1 mmol/l се поставя диагноза диабет.

При венозна плазмена глюкоза > 6.0 mmol/l в хода на бременността:

 • провежда се ОГТТ (75 g глюкоза);
 • счита се, че има диабет
 • o при плазмена глюкоза на гладно ≥ 7.0 mmol/l или
 • o при плазмена глюкоза на 120 минута при ОГТТ ≥ 7.8 mmol/l

С висок риск от развитие на гестационен диабет са жени с:

 • значително затлъстяване
 • анамнеза за гестационен диабет при предшестваща бременност
 • глюкозурия
 • фамилна анамнеза за диабет

Ако при първото изследване при жени с риск да развият гестационен диабет не се установят данни за гестационен диабет, то изследването се повтаря между 24-та и 28-та седмица от бременността.

ОГТТ не се провежда при жени с нисък риск от гестационен диабет:

 • възраст под 25 години
 • нормално телесно тегло преди бременноста
 • липса на диабет всред първостепенни родствениции
 • липсва анамнеза за абнормен глюкозен толеранс
 • липсва анамнеза за акушерски проблеми в миналото

 

Грижи по време на бременността

1. Организация – екипен подход, в който се включват диабетолог, диабетна медицинска сестра, диетолог, акушер-гинеколог, акушерка и неонатолог.

2. Осигурява се непрекъсната подкрепа за поддържане на добър кръвно-захарен контрол:

 • чести прегледи – на всяка 1-2 седмици
 • подходяща програма за обучение за интегриране на пациентката в грижите за заболяването й
 • редовен самоконтрол на кръвната захар с надежден глюкомер
 • прицелните стойности на кръвна захар трябва да бъдат колкото е възможно по-близки до нормалните, като се избягва хипогликемия
 • кръвна захар на гладно: 3.5-5.5 mmol/l
 • постпрандиално: 5.0-7.5 mmol/l
 • HbA1c да бъде близо до горната граница на нормата
 • прием на храна:
 • теглото строго се контролира, но при адекватен хранителен прием и за майката и за плода
 • препоръчва се чест хранителен прием, с което може да се подобри кръвно-захарния контрол
 • интензифицирано инсулиново лечение
 • инсулиново лечение, ако гликемичният контрол остава над прицелните стойности при захарен диабет тип 2

3. Преглед на очите всеки триместър.

4. Проследява се за поява на други усложнения – нефропатия, невропатия, хипертония.

5. Осигуряват се регулярен акушерски контрол:

 • ултразвуково изследване – ранно и се повтаря за търсене на фетални малформации
 • мониториране на фетуса в късните етапи
 • чести антенатални прегледи

6. Осигуряване на нормално и безопасно родоразрешение:

 • раждане на термин, ако няма акушерски или диабетен риск
 • нормално раждане по естествен път, ако няма акушерски или диабетен риск
 • осигуряване на оптимални неонатални грижи:
 • провеждане на специализирани неонатални интензивни грижи
 • неонатологът е известен за очакваното раждане
 • добър кръвно-захарен контрол по време и след раждането
 • венозна инфузия на глюкоза и инсулин, ако е необходимо и при чест контрол на гликемията
 • бързо възстановяване на инсулиновите нужди от преди бременността след раждането
 • прекратяване на инсулиновото лечение след раждането, ако то е започнато по време на бременността (и не се подозира тип 1 диабет)
 • ако диабетът е бил изявен преди бременността, се дават съвети за контрол на кръвната захар в периода след раждането
 • ако диабетът е диагностициран по време на бременността:
 • потвърждава се ремисия в постнаталното проследяване
 • съветва се пациентката, респ. личния лекар за нуждата от редовен контрол на съдовите рискови фактори през следващите години от живота на пациентката

7. Внимание относно риск от хипогликемия при кърмене: може да се наложи допълнително намаляване на инсулиновите дози.

8. Оценка на качеството на грижите:

 • мониториране изхода на бременността при жени с диабет
 • сравнение изхода от бременността в дадения център спрямо други центрове
 • преглед на всички възможности за подобрение на грижите за бременните жени с диабет

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите безплатна предварителна консултация с висококвалифицирани специалисти относно рисковете за развитие на гестационен диабет.