Кодове по МКБ 10 за бременност с риск
Наблюдение върху протичането на бременност с риск

Дейността може да се осъществи от специалист по акушерство и гинекология, което е регламентирано в Националния рамков договор за 2011 г., Приложение №17 Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия” по програма „Детско здравеопазване”, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология” по програма „Майчино здравеопазване" и на лекаря специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи.

/articles/06_pregnant1_2011.jpg

Z35 Наблюдение върху протичането на бременността при жена, подложена на висок риск

 • Z35.0 Наблюдение върху протичането на бременността при жена с безплодие в анамнезата
 • Z35.1 Наблюдение върху протичането на бременността при жена с хабитуални аборти в анамнезата
 • Z35.2 Наблюдение върху протичането на бременността при жена с друга обременена анамнеза, свързано с раждането на дете или с акушерски проблеми
 • Z35.3 Наблюдение върху протичането на бременността при жена с недостатъчна предродова помощ в анамнезата
 • Z35.4 Наблюдение върху протичането на бременността при жена, раждала многократно
 • Z35.5 Наблюдение върху възрастна първескиня
 • Z35.6 Наблюдение върху много млада първескиня
 • Z35.7 Наблюдение върху бременността при жена, подложена на висок риск, дължащ се на социални проблеми
 • Z35.8 Наблюдение върху бременността при жена, подложена на друг висок риск
 • Z35.9 Наблюдение върху бременността при жена, подложена на висок риск с неуточнен характер
Код Z35.2 включва:

Отоци, протеинурия и и хипертонични заболявания по време на бременността, раждането и послеродовия период (O10-O16)

 • O10 Предшестваща хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период
  • O10.0 Предшестваща есенциална хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период
  • O10.1 Предшестващо хипертонично сърдечно заболяване, усложняващо бременността, раждането и послеродовия период
  • O10.2 Предшестващо хипертонично бъбречно заболяване, усложняващо бременността, раждането и послеродовия период
  • O10.3 Предшестващо хипертонично сърдечно и бъбречно заболяване, усложняващо бременността, раждането и послеродовия период
  • O10.4 Предшестваща вторична хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период
  • O10.9 Предшестваща хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период, неуточнена
 • O11 Предшестваща хипертония с прибавила се протеинурия
 • O12 Гестационни [предизвикани от бременността] отоци и протеинурия без хипертония
  • O12.0 Предизвикани от бременността отоци
  • O12.1 Предизвикана от бременността протеинурия
  • O12.2 Предизвикани от бременността отоци с протеинурия
 • O13 Гестационна [предизвикана от бременността] хипертония без масивна протеинурия
 • O14 Гестационна [предизвикана от бременността] хипертония с масивна протеинурия
  • O14.0 Умерена прееклампсия
  • O14.1 Тежка прееклампсия
  • O14.9 Прееклампсия, неуточнена
 • O15 Еклампсия
  • O15.0 Еклампсия по време на бременността
  • O15.1 Еклампсия в хода на раждането
  • O15.2 Еклампсия в послеродовия период
  • O15.9 Еклампсия, неуточнена по отношение на срока от бременността
Други заболявания на жената с отношение към бременността (O20-O29)
 • O20 Кръвотечение в ранна бременност
  • O20.0 Заплашващ аборт
  • O20.8 Друго кръвотечение в ранна бременност
  • O20.9 Кръвотечение в ранна бременност, неуточнено
 • O21 Ексцесивно повръщане по време на бременността
  • O21.0 Лека hyperemesis gravidarum
  • O21.1 Hyperemesis gravidarum с метаболитни нарушения
  • O21.2 Повръщане в късна бременност
  • O21.8 Други форми на повръщане, усложняващо бременността
  • O21.9 Повръщане по време на бременността, неуточнено
 • O22 Венозни усложнения по време на бременността
  • O22.0 Варикозно разширени вени на долните крайници по време на бременността
  • O22.1 Варикозно разширени вени на половите органи по време на бременността
  • O22.2 Повърхностен тромбофлебит по време на бременността
  • O22.3 Дълбока флеботромбоза по време на бременността
  • O22.4 Хемороиди по време на бременността
  • O22.5 Мозъчна венозна тромбоза по време на бременността
  • O22.8 Други венозни усложнения по време на бременността
  • O22.9 Венозно усложнение по време на бременността, неуточнено
 • O23 Възпалителни болести на пикочо-половата система по време на бременността
  • O23.0 Възпалителни болести на бъбреците по време на бременността
  • O23.1 Възпалителни болести на пикочния мехур по време на бременността
  • O23.2 Възпалителни болести на уретрата по време на бременността
  • O23.3 Възпалителни болести на други части от пикочните пътища по време на бременността
  • O23.4 Неуточнена възпалителна болест на пикочните пътища по време на бременността
  • O23.5 Възпалителни болести на половата система по време на бременността
  • O23.9 Друга и неуточнена възпалителна болест на пикочо-половата система по време на бременността
 • O24 Захарен диабет по време на бременността
  • O24.0 Предшестващ захарен диабет, инсулинозависим
  • O24.1 Предшестващ захарен диабет, неинсулинозависим
  • O24.2 Предшестващ захарен диабет, свързан с недоимъчно хранене
  • O24.3 Предшестващ захарен диабет, неуточнен
  • O24.4 Захарен диабет, развиващ се по време на бременността
  • O24.9 Захарен диабет по време на бременността, неуточнен
 • O25 Недоимъчно хранене по време на бременността
 • O26 Медицински грижи за майката във връзка с други състояния, предимно свързани с бременността
  • O26.0 Наднормено наддаване на тегло по време на бременността
  • O26.1 Недостатъчно наддаване на тегло по време на бременността
  • O26.2 Медицински грижи за жени с хабитуален аборт
  • O26.3 Задържано вътрематочно противозачатъчно средство по време на бременността
  • O26.4 Гестационен херпес
  • O26.5 Хипотоничен синдром у майката
  • O26.6 Увреждане на черния дроб по време на бременността, раждането и послеродовия период
  • O26.7 Сублуксация на symphysis (pubis) по време на бременността, раждането и послеродовия период
  • O26.8 Други уточнени състояния, свързани с бременността
  • O26.9 Състояние, свързано с бременността, неуточнено
 • O28 Отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката
  • O28.0 Хематологични отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката
  • O28.1 Биохимични отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката
  • O28.2 Цитологични отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката
  • O28.3 Отклонения в ултразвуковата находка при антенатален скрининг на майката
  • O28.4 Отклонения в рентгенологичната находка при антенатален скрининг на майката
  • O28.5 Хромозомни и генетични отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката
  • O28.8 Други отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката
  • O28.9 Отклонение от нормата при антенатален скрининг на майката, неуточнено
 • O29 Усложнения от анестезия по време на бременността
  • O29.0 Белодробни усложнения от анестезия по време на бременността
  • O29.1 Кардиологични усложнения от анестезия по време на бременността
  • O29.2 Усложнения на централната нервна система от анестезия по време на бременността
  • O29.3 Токсична реакция към местна анестезия по време на бременността
  • O29.4 Главоболие, причинено от спинална или епидурална анестезия по време на бременността
  • O29.5 Други усложнения, причинени от спинална или епидурална анестезия по време на бременността
  • O29.6 Неуспешна или трудна интубация по време на бременността
  • O29.8 Други усложнения от анестезия по време на бременността
  • O29.9 Усложнение от анестезия по време на бременността, неуточнено
Грижи за бременната, свързани с фетуса и амниотичната кухина с възможни усложнения при раждане (O30-O48)
 • O30 Многоплодна бременност
  • O30.0 Двуплодна бременност
  • O30.1 Триплодна бременност
  • O30.2 Четириплодна бременност
  • O30.8 Други форми на многоплодна бременност
  • O30.9 Многоплодна бременност, неуточнена
 • O31 Усложнения, специфични за многоплодна бременност
  • O31.0 Fetus papyraceоus
  • O31.1 Продължаваща бременност след аборт на един или повече от плодовете
  • O31.2 Продължаваща бременност след интраутеринна смърт на един или повече от плодовете
  • O31.8 Други усложнения, специфични за многоплодна бременност
 • O32 Медицински грижи за майката при диагностицирано или предполагаемо неправилно предлежание на плода
  • O32.0 Медицински грижи за майката при нестабилно положение на плода
  • O32.1 Медицински грижи за майката при седалищно предлежание на плода
  • O32.2 Медицински грижи за майката при косо и напречно положение на плода
  • O32.3 Медицински грижи за майката при лицево, челно и брадично предлежание на плода
  • O32.4 Медицински грижи за майката при високо положение на главата на плода в края на бременността
  • O32.5 Медицински грижи за майката при многоплодна бременност с неправилно предлежание на един или повече от плодовете
  • O32.6 Медицински грижи за майката при комбинирано предлежание на плода
  • O32.8 Медицински грижи за майката при друго неправилно предлежание на плода
  • O32.9 Медицински грижи за майката при неправилно предлежание на плода, неуточнено
 • O33 Медицински грижи за майката при диагностицирана или предполагаема пелвеофетална диспропорция
  • O33.0 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, дължаща се на деформиран таз
  • O33.1 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, дължаща се на общо стеснен таз
  • O33.2 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, дължаща се на стеснение на входа на таза
  • O33.3 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, дължаща се на стеснение на изхода на таза
  • O33.4 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция от смесен фетален и майчин произход
  • O33.5 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, дължаща се на фетална макрозомия
  • O33.6 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, дължаща се на фетална хидроцефалия
  • O33.7 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, дължаща се на други фетални аномалии
  • O33.8 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, дължаща се на други причини
  • O33.9 Медицински грижи за майката при пелвеофетална диспропорция, неуточнена
  • O34 Медицински грижи за майката при диагностицирани или предполагаеми аномалии на тазовите органи
 • O34.0 Медицински грижи за майката при вродена аномалия на матката
  • O34.1 Медицински грижи за майката при тумор на тялото на матката
  • O34.2 Медицински грижи за майката поради маточен цикатрикс от предшестваща хирургична намеса
  • O34.3 Медицински грижи за майката при истмично-цервикална недостатъчност
  • O34.4 Медицински грижи за майката при други аномалии на шийката на матката
  • O34.5 Медицински грижи за майката при други аномалии на бременната матка
  • O34.6 Медицински грижи за майката при аномалия на влагалището
  • O34.7 Медицински грижи за майката при аномалия на вулвата и перинеума
  • O34.8 Медицински грижи за майката при други уточнени аномалии на тазовите органи
  • O34.9 Медицински грижи за майката при аномалии на тазовите органи, неуточнени
 • O35 Медицински грижи за майката при установени или предполагаеми аномалии и увреждания на плода
  • O35.0 Медицински грижи за майката при (предполагаема) аномалия на централната нервна система на плода
  • O35.1 Медицински грижи за майката при (предполагаема) хромозомна аномалия на плода
  • O35.2 Медицински грижи за майката при (предполагаемо) наследствено заболяване на плода
  • O35.3 Медицински грижи за майката при (предполагаемо) засягане на плода от вирусна инфекция на майката
  • O35.4 Медицински грижи за майката при (предполагаемо) засягане на плода от алкохол
  • O35.5 Медицински грижи за майката при (предполагаемо) засягане на плода от медикаменти
  • O35.6 Медицински грижи за майката при (предполагаемо) засягане на плода от радиация
  • O35.7 Медицински грижи за майката при (предполагаемо) засягане на плода от други медицински процедури
  • O35.8 Медицински грижи за майката при друга (предполагаема) фетална аномалия и засягане
  • O35.9 Медицински грижи за майката при (предполагаема) фетална аномалия и засягане, неуточнени
 • O36 Медицински грижи за майката при други установени или предполагаеми патологични състояния на плода
  • O36.0 Медицински грижи за майката при резус-изоимунизация
  • O36.1 Медицински грижи за майката при друга форма на изоимунизация
  • O36.2 Медицински грижи за майката при hydrops fetalis
  • O36.3 Медицински грижи за майката при признаци за фетална хипоксия
  • O36.4 Медицински грижи за майката при интраутеринна фетална смърт
  • O36.5 Медицински грижи за майката при недостатъчен растеж на плода
  • O36.6 Медицински грижи за майката при прекомерен растеж на плода
  • O36.7 Медицински грижи за майката при жизнеспособен плод при абдоминална бременност
  • O36.8 Медицински грижи за майката при други уточнени отклонения в състоянието на плода
  • O36.9 Медицински грижи за майката при отклонение в състоянието на плода, неуточнено
 • O40 Многоводие (полихидрамнион)
 • O41 Други нарушения на околоплодната течност и околоплодните мембрани
  • O41.0 Олигохидрамнион
  • O41.1 Инфекция на амниотичната кухина и околоплодните мембрани
  • O41.8 Други уточнени нарушения на околоплодната течност и околоплодните мембрани
  • O41.9 Нарушение на околоплодната течност и околоплодните мембрани, неуточнено
 • O42 Преждевременно пукнат околоплоден мехур
  • O42.0 Преждевременно пукнат околоплоден мехур с начало на родова дейност в следващите 24 ч.
  • O42.1 Преждевременно пукнат околоплоден мехур с начало на родова дейност след първите 24 ч.
  • O42.2 Преждевременно пукнат околоплоден мехур, задържане на родовата дейност след медикаментозна терапия
  • O42.9 Преждевременно пукнат околоплоден мехур, неуточнен
 • O43 Плацентарни нарушения
  • O43.0 Плацентарен трансфузионен синдром
  • O43.1 Аномалия на плацентата
  • O43.8 Други плацентарни нарушения
  • O43.9 Плацентарно нарушение, неуточнено
 • O44 Предлежаща плацента (placenta praevia)
  • O44.0 Предлежаща плацента, уточнена без кръвотечение
  • O44.1 Предлежаща плацента с кръвотечение
 • O45 Преждевременно отлепване на плацентата (abruptio placentae)
  • O45.0 Преждевременно отлепване на плацентата с коагулационен дефект
  • O45.8 Друго преждевременно отлепване на плацентата
  • O45.9 Преждевременно отлепване на плацентата, неуточнено
 • O46 Кръвотечение преди раждането, некласифицирано другаде
  • O46.0 Kръвотечение преди раждането, свързано с коагулационен дефект
  • O46.8 Друго кръвотечение преди раждането
  • O46.9 Кръвотечение преди раждането, неуточнено
 • O47 Лъжливо раждане
  • O47.0 Лъжливо раждане преди навършени 37 гестационни седмици
  • O47.1 Лъжливо раждане при или след навършени 37 гестационни седмици
  • O47.9 Лъжливо раждане, неуточнено

Усложнения при бременност и раждане (O60-O75)

 • O61 Неуспешна индукция на раждането
  • O61.0 Неуспешна медикаментозна индукция на раждането
  • O61.1 Неуспешна инструментална индукция на раждането
  • O61.8 Друга неуспешна индукция на раждането
  • O61.9 Неуспешна индукция на раждането, неуточнена
 • O62 Нарушения на родовата дейност
  • O62.0 Първична родова слабост
  • O62.1 Вторична родова слабост
  • O62.2 Други видове родова слабост
  • O62.3 Преципитирано раждане
  • O62.4 Хипертонични, некоординирани и пролонгирани маточни контракции
  • O62.8 Други нарушения на родовата дейност
  • O62.9 Нарушение на родовата дейност, неуточнено
 • O63 Удължено раждане
  • O63.0 Удължен първи период на раждането
  • O63.1 Удължен втори период на раждането
  • O63.2 Забавено раждане на втори, трети близнак и т.н.
  • O63.9 Удължено раждане, неуточнено
 • O64 Затруднено раждане поради неправилно положение или предлежание на плода
  • O64.0 Затруднено раждане поради непълна ротация на главата на плода
  • O64.1 Затруднено раждане поради седалищно предлежание
  • O64.2 Затруднено раждане поради лицево предлежание
  • O64.3 Затруднено раждане поради челно предлежание
  • O64.4 Затруднено раждане поради раменно предлежание
  • O64.5 Затруднено раждане поради комбинирано предлежание
  • O64.8 Затруднено раждане поради друго неправилно положение и предлежание на плода
  • O64.9 Затруднено раждане поради неправилно положение и предлежание на плода, неуточнено
 • O65 Затруднено раждане поради аномалии в таза на майката
  • O65.0 Затруднено раждане поради деформиран таз
  • O65.1 Затруднено раждане поради общо стеснен таз
  • O65.2 Затруднено раждане поради стеснение на входа на таза
  • O65.3 Затруднено раждане поради стеснение на изхода и средната една трета на таза
  • O65.4 Затруднено раждане поради пелвеофетална диспропорция, неуточнено
  • O65.5 Затруднено раждане поради аномалии в тазовите органи на майката
  • O65.8 Затруднено раждане поради други аномалии в таза на майката
  • O65.9 Затруднено раждане поради аномалии в таза на майката, неуточнено
 • O66 Други видове затруднено раждане
  • O66.0 Затруднено раждане [дистокия] поради раменно предлежание
  • O66.1 Затруднено раждане поради заклещени [колизия на] близнаци
  • O66.2 Затруднено раждане поради извънредно голям плод
  • O66.3 Затруднено раждане поради други аномалии на плода
  • O66.4 Неуспешен опит за вагинално раждане, неуточнен
  • O66.5 Неуспешно налагане на вакуум-екстрактор или форцепс, неуточнено
  • O66.8 Други уточнени видове затруднено раждане
  • O66.9 Затруднено раждане, неуточнено
 • O67 Раждане и родоразрешаване, усложнени с кръвотечение по време на раждането, некласифицирани другаде
  • O67.0 Kръвотечение по време на раждането, свързано с коагулационен дефект
  • O67.8 Друго кръвотечение по време на раждането
  • O67.9 Кръвотечение по време на раждането, неуточнено
 • O68 Раждане и родоразрешаване, усложнени с феталес стрес [дистрес]
  • O68.0 Раждане и родоразрешаване, усложнени с аномалия в честотата на сърдечната дейност на плода
  • O68.1 Раждане и родоразрешаване, усложнени с мекониум в амниотичната течност
  • O68.2 Раждане и родоразрешаване, усложнени с аномалия в честотата на сърдечната дейност на плода и мекониум в амниотичната течност
  • O68.3 Раждане и родоразрешаване, усложнени от поява на биохимични данни за наличие на стрес у плода
  • O68.8 Раждане и родоразрешаване, усложнени с други данни за наличие на стрес у плода
  • O68.9 Раждане и родоразрешаване, усложнени с данни за наличие на стрес у плода, неуточнени
 • O69 Раждане и родоразрешаване с усложнения от страна на пъпната връв
  • O69.0 Раждане и родоразрешаване, усложнени с пролапс на пъпната връв
  • O69.1 Раждане и родоразрешаване, усложнени с усукана около врата пъпна връв, с компресия
  • O69.2 Раждане и родоразрешаване, усложнени с друго затягане на пъпната връв
  • O69.3 Раждане и родоразрешаване, усложнени с къса пъпна връв
  • O69.4 Раждане и родоразрешаване, усложнени с предлежание на съд [vasa prаevia]
  • O69.5 Раждане и родоразрешаване, усложнени с увреждане на съдовете на пъпната връв
  • O69.8 Раждане и родоразрешаване с други усложнения от страна на пъпната връв
  • O69.9 Раждане и родоразрешаване с усложнения от страна на пъпната връв, неуточнени
 • O70 Разкъсване на перинеума в хода на раждането
  • O70.0 Първа степен на разкъсване на перинеума в хода на раждането
  • O70.1 Втора степен на разкъсване на перинеума в хода на раждането
  • O70.2 Трета степен на разкъсване на перинеума в хода на раждането
  • O70.3 Четвърта степен на разкъсване на перинеума в хода на раждането
  • O70.9 Разкъсване на перинеума в хода на раждането, неуточнено
 • O71 Други акушерски травми
  • O71.0 Руптура на матката преди започване на раждането
  • O71.1 Руптура на матката по време на раждането
  • O71.2 Инверзия на матката след раждането
  • O71.3 Акушерско разкъсване на шийката на матката
  • O71.4 Акушерско високо разкъсване на влагалището
  • O71.5 Други акушерски травми на тазовите органи
  • O71.6 Акушерска травма на тазовите стави и лигаменти
  • O71.7 Акушерски хематом на таза
  • O71.8 Други уточнени акушерски травми
  • O71.9 Акушерска травма, неуточнена
 • O72 Послеродово кръвотечение
  • O72.0 Кръвотечение през третия период на раждането
  • O72.1 Други кръвотечения непосредствено след раждането
  • O72.2 Късно и вторично послеродово кръвотечение
  • O72.3 Коагулационни дефекти след раждането
 • O73 Задържане на плацента и на ципите без кръвотечение
  • O73.0 Задържана плацента без кръвотечение
  • O73.1 Задържани части на плацентата или ципите без кръвотечение
 • O74 Усложнение от анестезия в хода на раждането и родоразрешаването
  • O74.0 Аспирационен пневмонит след анестезия в хода на раждането и родоразрешаването
  • O74.1 Други белодробни усложнения след анестезия в хода на раждането и родоразрешаването
  • O74.2 Сърдечни усложнения след анестезия в хода на раждането и родоразрешаването
  • O74.3 Усложнения от страна на централната нервна система след анестезия в хода на раждането и родоразрешаването
  • O74.4 Токсична реакция към локална анестезия в хода на раждането и родоразрешаването
  • O74.5 Главоболие, причинено от спинална или епидурална анестезия в хода на раждането и родоразрешаването
  • O74.6 Други усложнения, причинени от спинална или епидурална анестезия, в хода на раждането и родоразрешаването
  • O74.7 Неуспешна или трудна интубация в хода на раждането и родоразрешаването
  • O74.8 Други усложнения от анестезия в хода на раждането и родоразрешаването
  • O74.9 Усложнение от анестезия в хода на раждането и родоразрешаването, неуточнено
 • O75 Други усложнения на раждането и родоразрешаването, некласифицирани другаде
  • O75.0 Майчин дистрес в хода на раждането и родоразрешаването
  • O75.1 Шок в хода на или непосредствено след раждането и родоразрешаването
  • O75.2 Хипертермия в хода на раждането, некласифицирана другаде
  • O75.3 Друга инфекция в хода на раждането
  • O75.4 Други усложнения, предизвикани от акушерска или хирургична намеса и други процедури
  • O75.5 Закъсняло раждане след изкуствено пукване на околоплодния мехур
  • O75.6 Закъсняло раждане след спонтанно или неуточнено пукване на околоплодния мехур
  • O75.7 Вагинално раждане след предишно цезарово сечение
  • O75.8 Други уточнени усложнения на раждането и родоразрешаването
  • O75.9 Усложнение на раждането и родоразрешаването, неуточнено

Заболявания, свързани с раждането (O80-O84)

 • O80 Спонтанно раждане при едноплодна бременност
  • O80.0 Спонтанно раждане при тилно предлежание
  • O80.1 Спонтанно раждане при седалищно предлежание
  • O80.8 Друго спонтанно раждане при едноплодна бременност
  • O80.9 Спонтанно раждане при едноплодна бременност, неуточнено
 • O81 Раждане с форцепс или вакуум-екстрактор при едноплодна бременност
  • O81.0 Налагане на нисък [изходящ] форцепс
  • O81.1 Налагане на среден форцепс
  • O81.2 Налагане на среден форцепс с ротация
  • O81.3 Друго и неуточнено раждане с налагане на форцепс
  • O81.4 Вакуум-екстракция
  • O81.5 Раждане, комбинирано с налагане на форцепс и вакуум-екстракция
 • O82 Цезарово сечение при едноплодна бременност
  • O82.0 Цезарово сечение по елективни показания
  • O82.1 Спешно цезарово сечение
  • O82.2 Цезарово сечение с хистеректомия
  • O82.8 Друго родоразрешаване чрез цезарово сечение при едноплодна бременност
  • O82.9 Родоразрешаване чрез цезарово сечение, неуточнено
 • O83 Родоразрешаване при едноплодна бременност чрез използване на друг акушерски способ
  • O83.0 Седалищна екстракция
  • O83.1 Друго асистирано раждане при седалищно предлежание
  • O83.2 Родоразрешаване с друга акушерска манипулация [с мануални методи]
  • O83.3 Раждане на жив плод при абдоминална бременност
  • O83.4 Деструктивна операция при родоразрешаване
  • O83.8 Друго уточнено асистирано родоразрешаване при едноплодна бременност
  • O83.9 Асистирано родоразрешаване при едноплодна бременност, неуточнено
 • O84 Родоразрешаване при многоплодна бременност
  • O84.0 Родоразрешаване при многоплодна бременност, напълно спонтанно
  • O84.1 Родоразрешаване при многоплодна бременност, завършило за всички близнаци с налагане на форцепс или вакуум-екстрактор
  • O84.2 Родоразрешаване при многоплодна бременност чрез цезарово сечение
  • O84.8 Друго родоразрешаване при многоплодна бременност
  • O84.9 Родоразрешаване при многоплодна бременност, неуточнено

Усложнения на послеродовия период (O85-O92)

 • O86 Други послеродови инфекции
  • O86.0 Инфекция на акушерска хирургична рана
  • O86.1 Други послеродови инфекции на гениталния тракт
  • O86.2 Инфекция на пикочните пътища след раждане
  • O86.3 Други инфекции на пикочо-половите пътища след раждане
  • O86.4 Пирексия от неизяснен произход след раждане
  • O86.8 Други уточнени послеродови инфекции
 • O87 Венозни усложнения в послеродовия период
  • O87.0 Повърхностен тромбофлебит в послеродовия период
  • O87.1 Дълбока флеботромбоза в послеродовия период
  • O87.2 Хемороиди в послеродовия период
  • O87.3 Мозъчна венозна тромбоза в послеродовия период
  • O87.8 Други венозни усложнения в послеродовия период
  • O87.9 Венозни усложнения в послеродовия период, неуточнени
 • O88 Акушерска емболия
  • O88.0 Въздушна емболия, акушерска
  • O88.1 Емболия с амниотична течност
  • O88.2 Тромбемболия, акушерска
  • O88.3 Пиемична или септична емболия, акушерска
  • O88.8 Друга емболия, акушерска
 • O89 Усложнения от анестезия в послеродовия период
  • O89.0 Белодробни усложнения от анестезия в послеродовия период
  • O89.1 Кардиологични усложнения от анестезия в послеродовия период
  • O89.2 Усложнения на централната нервна система от анестезия в послеродовия период
  • O89.3 Токсична реакция към местна анестезия в послеродовия период
  • O89.4 Главоболие, причинено от спинална или епидурална анестезия в послеродовия период
  • O89.5 Други усложнения, причинени от спинална или епидурална анестезия в послеродовия период
  • O89.6 Неуспешна или трудна интубация в послеродовия период
  • O89.8 Други усложнения от анестезия в послеродовия период
  • O89.9 Усложнение от анестезия в послеродовия период, неуточнено
 • O90 Усложнения в послеродовия период, некласифицирани другаде
  • O90.0 Отпускане на шевове на оперативна рана след цезарово сечение
  • O90.1 Отпускане на шевове на оперативна рана на перинеума
  • O90.2 Хематом на акушерска хирургична рана
  • O90.3 Кардиомиопатия в послеродовия период
  • O90.4 Остра бъбречна недостатъчност след раждането
  • O90.5 Послеродов тиреоидит
  • O90.8 Други усложнения в послеродовия период, некласифицирани другаде
  • O90.9 Усложнение в послеродовия период, неуточнено
 • O91 Възпаления на гърдата, свързани с раждането
  • O91.0 Възпаление на мамилата, свързано с раждането
  • O91.1 Абсцес на гърдата, свързан с раждането
  • O91.2 Негноен мастит, свързан с раждането
 • O92 Други увреждания на гърдата и нарушения на лактацията, свързани с раждането
  • O92.0 Хлътнала мамила
  • O92.1 Напукана мамила (рагади)
  • O92.2 Други и неуточнени увреждания на гърдата, свързани с раждането
  • O92.3 Агалактия
  • O92.4 Хипогалактия
  • O92.5 Потисната лактация
  • O92.6 Галакторея
  • O92.7 Други и неуточнени нарушения на лактацията
Повече информация за проследяване на бременност с риск можете да прочетете в статията Програма "Майчино здравеопазване" към НЗОК.

Наблюдение върху протичането на бременност с риск

Дейността може да се осъществи от специалист по акушерство и гинекология, което е регламентирано в Националния рамков договор за 2011 г., Приложение №17 Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия” по програма „Детско здравеопазване”, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология” по програма „Майчино здравеопазване" и на лекаря специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи.