Фетална ехокардиография

Оценката на феталното сърце е основно предизвикателство в перинаталната медицина. Аномалиите на сърцето и неговите съдове са най-честите вродени дефекти, с честота от 4 до 13 на 1000 живородени деца. Според СЗО вродените сърдечни дефекти /ВСД/ са основна причина за детска смъртност. Въпреки това ВСД са основните пропускани дефекти при ултразвуковото проследяване на бременността. Пренаталното откриване на ВСД може съществено да подобри прогнозата при определени сърдечни проблеми, чрез прилагане на вътреутробно лечение или оперативна корекция на дефектите непосредствено след раждане.

Какви са причините за ВСД

Причините за вътреутробните дефекти на сърцето и неговите съдове са различни, в това число генетични причини, фактори от околната среда, заболявания на майката, прием на някои лекарства, наличие на някои класове антитела. Сърдечни дефекти се откриват при над 90% от децата с тризомия 18 /синдром на Едуардс/ и тризомия 13 /синдром на Патау/, при 50% от децата с тризомия 21 /синдром на Даун/ и 40% от тези със синдром на Търнер /монозомия Х/, делеции или частични тризомии на различни хромозоми. Когато майката има сърдечен проблем, рискът за детето се увеличава на около 10%, когато бащата е сърдечно болен, рискът за детето е около 2%. При предишно родено дете с ВСД рискът за следващото е около 2%, а при две деца с ВСД рискът се увеличава на 10%.

В какъв срок на бременността се провежда изследването

Оптималният срок за фетална ехокардиография е 18 - 22 гестационна седмица с предпочитание към 18 г.с. По-сериозните сърдечни дефекти се откриват в по-ранни срокове на бременността, като тенденцията на съвременната медицина е към все по-ранно поставяне на диагнозата. Някои от сърдечните проблеми възникват в трети триместър и не могат да бъдат установени само с една единствена фетална ехокардиография през втори триместър. Част от сърдечните увреждания се проявяват единствено след раждане и не могат да бъдат открити вътреутробно.

Какво представлява феталната ехокардиография

Това е високоспециализирано изследване на сърцето на бебето вътреутробно, което в нашия център се провежда от специалист по детска кардиология. Апаратурата, с която разполагаме, Voluson E8 Expert BT12, е от най-висок клас и позволява постигането на много сериозна разделителна способност, което дава възможност за визуализация и на по-малки дефекти в по-ранни срокове на бременността. При провеждането на фетална ехокардиография използваме иновативното в анализа на образа приложение Spatio-Temporal Image Correlation /STIC/ - софтуер, който синхронизира пространствено-времевите изображения при пълен цикъл на работа на феталното сърце в реално време, с възможност за запаметяване на информацията в целия й обем за обработка на данните в офлайн режим, т.е. без необходимост от присъствие на бременната жена.

Серията Voluson E8 позволява структурен и функционален анализ на феталното сърце с нов специален набор от усъвършенствани технологии за възпроизвеждане на изображенията, които включват:

 

 • Advanced STIC /Spatio-Temporal Image Correlation/ with STIC M-Mode - усъвършенстван STIC с повишена честота на опресняване на кадрите, много полезен инструмент при оценка на феталното сърце.
 • Advanced STIC plus B-Flow - дисплей за визуализация на цялата сърдечно-съдова система, подобен на ангиографско изследване, с по-висока кадрова честота и подобрена разделителна способост.
 • Anatomical M-Mode - анатомичен М-режим, който позволява оценка при аритмия и измервания на сърцето в онлайн и офлайн режими

Кога бременната жена се насочва за скрининг за ВСД

Показания, при които препоръчваме фетална ехокардиография.

От страна на майката /родителите/:

 • фамилна обремененост - родител с ВСД
 • предишно дете с ВСД, родено живо или починало след раждане
 • болести на обмяната - захарен диабет, фенилкетонурия
 • наследствени заболявания - синдром на Marfan, синдром на Noonan, синдром на Holt-Oram
 • инфекции на майката - рубеола, парвовирус В19, коксакивирус
 • лекарства - ретиноиди, карбамазепин, фенитоин, депакин, литиев карбонат, индометацин, стероиди
 • автоимунни заболявания - антифосфолипиден синдром, синдром на Сьогрен /Sjogren/, системен лупус еритематодес, наличие на антитела: Anti-Ro /SSA/, Anti-La /SSB/
 • бременност, постигната след прилагане на ин витро оплождане, особено след ICSI

От страна на бебето:

 • увеличена нухална транслуценция над 2,5 мм до 14 г.с.
 • големи екстракардиални малформации
 • при подозрение за ВСД от рутинната ехография
 • анормален фетален кариотип /след хорионбиопсия или амниоцентеза/
 • нарушения в честотата или ритъма на сърцето - брадикардия, тахикардия или аритмия
 • пропуснат БХС
 • фетален хидропс
 • многоплодна бременност, TTTS

Какво предлагаме при риск от рецидив

При риск от повтаряне на бременност с ВСД следните мерки са силно препоръчителни:

 • създаване на екип за комплексен подход към всеки индивидуален проблем
 • пренатална генетична консултация за установяване на рискови фактори в рода чрез генеалогичен и цитогенетичен анализ
 • контрол върху приема на лекарства и евентуалната им замяна при планиране на бременност с по-малко рискови
 • първична профилактика на инфекциозните заболявания
 • стриктен контрол върху метаболитните нарушения
 • терапия на автоимунните проблеми
 • комбиниран ултразвуков и биохимичен скрининг
 • ранна фетална ехокардиография - в 12 г.с.

Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив предлага на своите пациенти изследване на феталното сърце с висококачествена апаратура и от специалисти със сериозна квалификация и опит в областта.