Преждевременно раждане - определение, рискове
Преждевременното раждане е причина за 70%  от неонаталната смъртност и за 50% от дългосрочните неврологични усложнения при новородените, голяма част от които инвалидизиращи, като умствено изоставане, церебрална парализа, централна слепота и затруднения в процесите на запаметяване. При недоносените деца съществува по-висока смъртност, както и част от недоносените деца поради незрялост на техния организъм се приспособяват по-трудно към извънутробния живот, изискват специални грижи при отглеждането и могат да имат трайни увреждания на здравето. pb1.gif


Преждевременно раждане според българския медицински стандарт по Акушерство и гинекология означава:

"Предтерминно (недоносено, преждевременно) раждане" е раждане на потенциално жизнеспособен плод с телесна маса при раждането до 2499 грама вкл. и/или гестационна възраст по-малко от 37 навършени г.с.

"Потенциална жизнеспособност" е теоретична способност на плода да води извънутробен живот. Плодът се определя като потенциално жизнеспособен, ако отговаря на следните критерии:

 • а) телесна маса при раждането 600 и повече грама и/или гестационна възраст 22 и повече г.с. - независимо дали плодът е роден жив или мъртъв;
 • б) телесна маса при раждането под 600 грама и/или гестационна възраст под 22 г.с. - при условие че плодът е роден жив и е живял поне 3 денонощия.

При едноплодните бременности рискът от преждевременно раждане е към 1%, докато при многоплодните бременности този риск се повишава значително и е над 10%.

Известни са множество рискови фактори за преждевременно раждане.

Общомедицински причини:

 • многоплодна бременност
 • предишна бременност, завършила с преждевременно раждане
 • патология на маточното тяло /напр. миома/, вродени аномалии на Мюлеровия канал /двурога матка, седловидна матка/
 • цервикални аномалии – травма, конизация, ампутация на маточната шийка
 • патология на плацентата
 • наличие на вътрематочен песар
 • полихидрамнион /увеличено количество околоплодна течност/
 • проблеми с кръвосъсирването /тромбофилия/
 • бременност след патология на женската полова система, наложила асистирана репродукция /IVF/
 • кратък срок след предходна бременност /по-малко от 6-9 месеца между раждането и настоящата бременност/
 • вродени дефекти на плода
 • вътреутробна ретардация на плода
 • повтарящи се спонтанни аборти през първи триместър
 • един спонтанен аборт през втори триместър
 • хронични заболявания като хипертония, бъбречни заболявания, диабет, астма, заболявания на щитовидната жлеза /хипотироидизъм или хипертироидизъм/, лупус еритематозус

Демографски причини:

 • тютюнопушене
 • алкохолизъм
 • наркомания
 • лекарства с тератогенен ефект
 • домашно насилие
 • високо ниво на дистрес /например смърт на близък човек/
 • диетични грешки, гладуване
 • липса или недостатъчни пренатални грижи
 • жени под 17 год. и над 35 год.
 • токсини от околната среда
 • професионални рискове – извънреден труд /над 39 часа седмично/, продължителна работа в изправено състояние /над 3 часа дневно/, работа на смени, работа с отрови
 • наднормено или поднормено тегло преди бременност /BMI<19,5/

Инфекциозни причини:

 • инфекции на пикочната система – пиелонефрит, цистит, безсимптомна бактериурия
 • вагинални инфекции – група В стрептококова колонизация, бактериална вагиноза
 • сексуално-трансмисивни заболявания – хламидиална инфекция, трихомониаза, гонорея, сифилис, микоплазмена инфекция
 • инфекции на зъбите и венците
 • общи инфекции с висока температура по време на бременността

За профилактиката на преждевременното раждане в Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да прочетете в статията Преждевременно раждане - изследвания, профилактика.

Забележка: след първоначалната публикация на тази статия през 2010 г., медицинският стандарт по Акушерство и гинекология претърпя няколко промени. Последно Върховният административен съд (ВАС) със свое решение от 25.11.2016 г. отменя дефиницията и критериите на термина „потенциална жизнеспособност“. Възникналият правен вакуум беше запълнен от министъра на здравеопазването чрез указание от 01.02.2017 г., според което следва да се прилагат критериите за потенциално жизнеспособен плод при раждане, определени от Международната статическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето (МКБ-10):

 • тегло при раждане не по-малко от 500 грама
 • срок на бременността 22 пълни гестационни седмици
 • дължина на тялото 25 см

Критериите следва да се прилагат самостоятелно и в посочената последователност, като всеки следващ критерий се прилага при неизвестна стойност на предходния.