Преждевременно раждане - определение, рискове
Преждевременното раждане е причина за 70%  от неонаталната смъртност и за 50% от дългосрочните неврологични усложнения при новородените, голяма част от които инвалидизиращи, като умствено изоставане, церебрална парализа, централна слепота и затруднения в процесите на запаметяване. При недоносените деца съществува по-висока смъртност, както и част от недоносените деца поради незрялост на техния организъм се приспособяват по-трудно към извънутробния живот, изискват специални грижи при отглеждането и могат да имат трайни увреждания на здравето. pb1.gif


Преждевременно раждане според българския медицински стандарт по Акушерство и гинекология означава:

"Предтерминно (недоносено, преждевременно) раждане" е раждане на потенциално жизнеспособен плод с телесна маса при раждането до 2499 грама вкл. и/или гестационна възраст по-малко от 37 навършени г.с.

"Потенциална жизнеспособност" е теоретична способност на плода да води извънутробен живот. Плодът се определя като потенциално жизнеспособен, ако отговаря на следните критерии:

 • а) телесна маса при раждането 600 и повече грама и/или гестационна възраст 22 и повече г.с. - независимо дали плодът е роден жив или мъртъв;
 • б) телесна маса при раждането под 600 грама и/или гестационна възраст под 22 г.с. - при условие че плодът е роден жив и е живял поне 3 денонощия.

При едноплодните бременности рискът от преждевременно раждане е към 1%, докато при многоплодните бременности този риск се повишава значително и е над 10%.

Известни са множество рискови фактори за преждевременно раждане.

Общомедицински причини:

 • многоплодна бременност
 • предишна бременност, завършила с преждевременно раждане
 • патология на маточното тяло /напр. миома/, вродени аномалии на Мюлеровия канал /двурога матка, седловидна матка/
 • цервикални аномалии – травма, конизация, ампутация на маточната шийка
 • патология на плацентата
 • наличие на вътрематочен песар
 • полихидрамнион /увеличено количество околоплодна течност/
 • проблеми с кръвосъсирването /тромбофилия/
 • бременност след патология на женската полова система, наложила асистирана репродукция /IVF/
 • кратък срок след предходна бременност /по-малко от 6-9 месеца между раждането и настоящата бременност/
 • вродени дефекти на плода
 • вътреутробна ретардация на плода
 • повтарящи се спонтанни аборти през първи триместър
 • един спонтанен аборт през втори триместър
 • хронични заболявания като хипертония, бъбречни заболявания, диабет, астма, заболявания на щитовидната жлеза /хипотироидизъм или хипертироидизъм/, лупус еритематозус

Демографски причини:

 • тютюнопушене
 • алкохолизъм
 • наркомания
 • лекарства с тератогенен ефект
 • домашно насилие
 • високо ниво на дистрес /например смърт на близък човек/
 • диетични грешки, гладуване
 • липса или недостатъчни пренатални грижи
 • жени под 17 год. и над 35 год.
 • токсини от околната среда
 • професионални рискове – извънреден труд /над 39 часа седмично/, продължителна работа в изправено състояние /над 3 часа дневно/, работа на смени, работа с отрови
 • наднормено или поднормено тегло преди бременност /BMI<19,5/

Инфекциозни причини:

 • инфекции на пикочната система – пиелонефрит, цистит, безсимптомна бактериурия
 • вагинални инфекции – група В стрептококова колонизация, бактериална вагиноза
 • сексуално-трансмисивни заболявания – хламидиална инфекция, трихомониаза, гонорея, сифилис, микоплазмена инфекция
 • инфекции на зъбите и венците
 • общи инфекции с висока температура по време на бременността

За профилактиката на преждевременното раждане в Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да прочетете в статиите Преждевременно раждане - изследвания, профилактика и Препоръки на FIGO за превенция на преждевременно раждане.

Забележка: след първоначалната публикация на тази статия през 2010 г., медицинският стандарт по Акушерство и гинекология претърпя няколко промени. Върховният административен съд (ВАС) със свое решение от 07.11.2016 г. отмени Наредба № 19 от 22 декември 2014 г. на министъра на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология". Възникналият правен вакуум беше запълнен от министъра на здравеопазването с указание от 18.01.2017 г., според което следва да се прилагат критериите за потенциално жизнеспособен плод при раждане, определени от Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето (МКБ-10):

 • тегло при раждане не по-малко от 500 грама
 • срок на бременността 22 пълни гестационни седмици
 • дължина на тялото 25 см

Критериите следва да се прилагат самостоятелно и в посочената последователност, като всеки следващ критерий се прилага при неизвестна стойност на предходния. Все още очакваме от Министерството на здравеопазването предложение за нов, осъвременен медицински стандарт по акушерство и гинекология.