Нормална бременност и нормално раждане
Нормална бременност и нормално раждане според българския медицински стандарт по Акушерство и гинекология.
"Нормална бременност" е желана от здрава жена бременност, по време на която бременната и концептусът са здрави, а крайният резултат е здрава майка и здраво потомство, с нормални възможности за физическо и психическо развитие.
articles/05_rajdane.jpg

При нормална бременност липсва заплаха за здравето и живота на бременната (раждащата) и/или концептуса.

"Нормално раждане" е раждане, което отговаря едновременно на всички изброени по-долу условия:

а) едноплодна бременност;

б) преминаване на родовия обект през нормалните родови пътища;

в) живо новородено;

г) нормален биомеханизъм при главично преднотилно предлежание;

д) върху плода не е упражнена тракция (екстракция);

е) тегло на плода 2500 и повече грама;

ж) цялостна експулсия на плодните придатъци, като е възможно да бъде упражнена тракция на пъпната връв;

з) времетраене (считано от началото на родова дейност до раждане на плацентата, включително):

- не по-малко от 4 часа за първескини и от 2 часа за многораждали;

- не повече от 14 часа за първескини и от 10 часа за многораждали.

Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив предлага на своите пациентки проследяване на бременност с висококачествена апаратура и от специалисти със сериозна квалификация и опит в областта, както и водене на раждане в специализирана болница.