Психотерапевтът в помощ на хората с репродуктивни проблеми

Безплодието е едино от най-трудните предизвикателства, които човек среща през живота си. Като медицинска анамнеза нфертилитетът докосва всички аспекти на човешкия живот. Това наминуемо се отразява на взаимоотношенията със значимите хора, върху погледа към живота и върху самите личности.

Как всеки един човек се справя с тези чувства зависи от начина на неговия живот и характер. Повечето хора получават подкрепа от своето семейство, приятели, обгрижващ медицински персонал, както и професионална помощ от психотерапевт.

прочети повече>>
 
Проследяване на бременността

Грижата за нормалното протичане на бременността е основна дейност на нашия център. Целта на добрата медицинска практика в женската консултация е да се намалят до минимум рисковете за бременната жена, да се предотвратят основните неразположения на бременността, да се роди здраво бебе и да се подготвят родителите за отглеждането му. Това се стремим да постигнем по следния начин:

01_pb.jpg
прочети повече>>
 
Програма "Майчино здравеопазване" към НЗОК
Програма "Майчино здравеопазване" към НЗОК регламентира дейностите на общопрактикуващия лекар за проследяване на бременни с нормална бременности на специалиста по акушерство и гинекология за проследяване на бременни с нормална бременност и бременност с риск. Тази програма покрива абсолютния минимум, необходим за следене на бременност. /articles/07_pregnant2_2011.jpg
прочети повече>>
 
Препоръчителни генетични изследвания преди асистирана репродукция

Генетичните изследвания преди прилагането на методи по асистирано оплождане се препоръчват с цел да се оценят рисковете от:

  • най-честите унаследяеми заболявания
  • хромозомно преустройство
  • вродени дефекти, свързани с половите хромозоми
  • проблеми при износване на плода
/articles/02_icsi_2011.jpg
прочети повече>>
 
Преждевременно раждане - определение, рискове
Преждевременното раждане е причина за 70%  от неонаталната смъртност и за 50% от дългосрочните неврологични усложнения при новородените, голяма част от които инвалидизиращи, като умствено изоставане, церебрална парализа, централна слепота и затруднения в процесите на запаметяване. При недоносените деца съществува по-висока смъртност, както и част от недоносените деца поради незрялост на техния организъм се приспособяват по-трудно към извънутробния живот, изискват специални грижи при отглеждането и могат да имат трайни увреждания на здравето. pb1.gif
прочети повече>>
 
Преждевременно раждане - изследвания, профилактика

Целта на нашата женска консултация по отношение на преждевременното раждане включва:

  • ранна оценка на рисковите фактори
  • своевременна диагноза на заплашващо преждевременно раждане
  • оценка на причините за преждевременно раждане
  • оценка на състоянието на плода
  • провеждане на профилактика за удължаване срока на бременността
pb2.gif
прочети повече>>
 
Тест за фетален фибронектин
Какво е фетален фибронектин

Феталният фибронектин е високомолекулярен адхезивен екстрацелуларен матриксен гликопротеин. В ембрионалния период се произвежда от клетките на цитотрофобласта. Имунохистохимични изследвания са доказали неговата роля на "биологично лепило", свързвайки мембраните на плода /хориона/ с маточната лигавица /децидуа/. Неговото изследване в комбинация с измерване дължината на маточната шийка е отличен скринингов метод за оценка на риска от преждевременно раждане.

ffn.gif
прочети повече>>
 
Оценка на маточната шийка
Оценката на маточната шийка е ефективен метод за скрининг на бременните с висок риск от преждевременно раждане. Измерването се извършва чрез абдоминален /през корема/ или трансвагинален /през влагалището/ ултразвуков преглед. В комбинация с тест за фетален фибронектин представлява високоинформативен начин за профилактика на раждането на недоносени деца. cervix.gif
прочети повече>>
 
Тест за околоплодна течност
Преждевременното пукане на  околоплодния мехур /ППОМ/ преди 37 г.с. се среща в около 10% от бременностите и представлява тежко усложнение, което изисква спешна хоспитализация и терапевтични мерки за балансиране на риска от продължаване на бременността. Рисковете от ППОМ са свързани с неонатални проблеми, като преждевременно раждане, пролабиране на пъпна връв, абрупцио на плацентата, инфекция и фетален дистрес. pb_test.gif
прочети повече>>
 
Стандартни грижи при нормална бременност

Бременността е изключително важен период в живота на жената. Целта на нашата женска консултация е да предоставим съвременна медицинска информация в разбираем вид. Да предложим високоспециализирани методи за проследяване и оценка на здравословното състояние на жената и нейното бебе, за да може тя да вземе правилните информирани решения за своята бременност, начин на раждане и отглеждане на детето. Усилията ни са съсредоточени в няколко насоки.

articles/preg3.gif
прочети повече>>
 
Високорискова бременност
Бременност, която е застрашена от заболявания или други състояния на жената, се нарича високорискова бременност. Нейното проследяване е предизвикателство за съвременната медицина и изисква сериозна квалификация на акушер-гинеколога, добра апаратура и работа в екип с други специалности.
Бременните жени със следните заболявания и състояния изискват допълнителни грижи, които специалистите от нашия център могат да осигурят.
articles/preg5.gif
прочети повече>>
 
Комбиниран скрининг за хромозомни аномалии в първи триместър

През първия триместър на бременността предлагаме извършването на високоспециализирано изследване дородов комбиниран /ултразвуков и биохимичен/ скрининг за хромозомни аномалии.

По данни на Националната генетична лаборатория чрез този скрининг се откриват над 90% от децата със синдром на Даун. При всяка бременност съществува 3-4% риск за генетична болест.

articles/05fetalna.jpg
прочети повече>>
 
Комбиниран скрининг за хромозомни аномалии във втори триместър

През втория триместър на бременността предлагаме извършването на високоспециализирано изследване дородов комбиниран /ултразвуков и биохимичен/ скрининг за хромозомни аномалии. 

По данни на Националната генетична лаборатория чрез този скрининг се откриват от 65% до 85% от децата със синдром на Даун. При всяка бременност съществува 3-4% риск за генетична болест.

articles/preg8.gif
прочети повече>>
 
Ултразвуково изследване през 5-10 г.с.

Ранното установяване на бременността е възможно чрез трансабдоминален /през корема/ или трансвагинален /през влагалището/ достъп. В този срок на бременността ултразвуковото изследване на органите в малкия таз има за цел да определи:

articles/preg6.gif
прочети повече>>
 
Фетална морфология през 11-14 г.с.
В този срок на бременността се оценява развитието на плода чрез биометрия, провежда се изследване за основни вродени дефекти, оценява се разположението на плацентата и се предлага комбиниран (ултразвуков и биохимичен) скрининг за хромозомни аномалии.  articles/05_fm1.jpg
прочети повече>>
 
Фетална морфология през 18-24 г.с.

В този срок на бременността отново се оценява растежа и развитието на плода чрез  биометрия, изследват се основните органи на плода и неговите придатъци и се предлага комбиниран (ултразвуков и биохимичен) скрининг за хромозомни аномалии.

articles/06_fetalna.jpg
прочети повече>>
 
Фетална морфология през 28-34 г.с.

В този срок на бременността се оценява растежът на плода чрез фетална биометрия, като към края на периода се прави прогноза за начина на раждане. Някои структурни аномалии се проявяват късно в ембрионалното развитие, както и някои органи претърпяват сложна ембриогенеза /например бъбреци/ и това налага оценяването на тяхната органогенеза в този гестационен срок.

articles/07fetalna.jpg
прочети повече>>
 
Биофизикален профил през 34-40 г.с.

Оценката на биофизикалния профил на плода включва измерването на 5 показателя и тяхното оценяване като нормални или с отклонение.  Първите 4 показателя се оценяват чрез ултразвуково изследване на плода, а за последния показател се прави запис на детските сърдечни тонове и маточни контракции чрез фетален кардиотокограф.

articles/08fetalna.jpg
прочети повече>>
 
Нормална бременност и нормално раждане
Нормална бременност и нормално раждане според българския медицински стандарт по Акушерство и гинекология.
"Нормална бременност" е желана от здрава жена бременност, по време на която бременната и концептусът са здрави, а крайният резултат е здрава майка и здраво потомство, с нормални възможности за физическо и психическо развитие.
articles/05_rajdane.jpg
прочети повече>>
 
Изследвания преди раждане

По-долу са изброени необходимите изследвания преди раждане и сроковете за тяхното изпълнение.

articles/preg1.gif
прочети повече>>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 2 от 3