Полиморфизъм в MTHFR гена

Изследване на полиморфизмите (генни варианти) C677T и A1298C в MTHFR (метилентетрахидрофолат редуктаза) гена при повтарящи се спонтанни аборти с неизяснена причина.

Изследване на полиморфизъм A1298C в MTHFR гена преди асистирано (ин витро) оплождане за оценка на индивидуалния отговор на яйчникова стимулация.

articles/jenata3.gif

По данни от 2007 г. (Genotypes of the C677T and A1298C polymorphisms of the MTHFR gene as a cause of human spontaneous embryo loss G. Callejón et al., Human Reproduction 2007 22(12):3249-3254) е известно, че генотип CC (див тип) по отношение на полиморфизма C677T в MTHFR гена има протективен ефект срещу спонтанни аборти. Комбинацията от 3 мутации по отношение на двата генни варианта C677T и A1298C (677CT/1298CC или 677TT/1298AC) се асоциира с висок риск от спонтанни аборти. Комбиниран генотип от четирите мутации (677TT/1298CC) не е докладван нито веднъж в контролната група живи индивида. Предполага се, че такъв генотип е несъвместим с живота.

От друга страна в проби от абортивен материал комбиниран генотип от три и четири мутации е честа находка, докато честотата на генотип CC (див тип) на C677T е изключително ниска в материал от абортирани ембриони.

Честотата на хромозомните аберации, причиняващи спонтанни аборти, се приема, че е около 50% (Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, 7th edition. Leon Speroff and Marc A. Fritz, Lippincott Williams & Wilkins, 2006, 1071-1072). Предполага се, че MTHFR полиморфизмите имат съизмерим ефект върху честотата на спонтанните аборти, поради което се препоръчва изследването на тези генетични характеристики върху абортивен материал успоредно с теста за хромозомни аномалии.

Освен при спонтанни аборти, полиморфизъм A1298C в MTHFR гена се смята, че е асоцииран с яйчниковата фоликуларна активност. При друго проучване от 2007 г. (Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) is associated with ovarian follicular activity. Rosen MP at al., Fertil Steril. 2007 Sep;88(3):632-8) са проследени 223 жени, при които е приложена контролирана овариална стимулация. При всички е направен ДНК генотип относно MTHFR C677T и A1298C полиморфизъм, както и са проследени нивата на ФСХ на 3 ден от менструалния цикъл, брой антрални фоликули, количество на използван за стимулация гонадотропин, брой фоликули над 13 мм, ниво на естрадиол в деня на таймиране с ЧХГ и брой аспирирани яйцеклетки. В резултат на изследването е доказано, че жените с вариант MTHFR 1298C алел имат статистически значимо по-високо базално ниво на ФСХ и след яйчниковата стимулация са произвели значително по-малко фоликули, имали са по-ниско ниво на естрадиол в деня на таймиране и са им били приложени значително по-високи дози гонадотропен хормон за стимулация.

 

Следователно познаването на генотипа на пациентките по отношение на полиморфизъм A1298C в MTHFR гена може да изясни индивидуалния отговор при яйчникова стимулация, тъй като има модулиращ ефект върху фоликулогенезата.

 

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите изследване на генен вариант (полиморфизъм) C677T и A1298C в MTHFR гена (метилентетрахидрофолат редуктаза).