Изследвания преди операция

По-долу са изброени необходимите изследвания преди операция и сроковете за тяхното изпълнение.

articles/jenata6.gif


В предходния месец
трябва да бъдат направени:

 • Микробиологично изследване на вагинален секрет
 • Микробиологично изследване на анален секрет
 • Изследване на вагинален секрет за хламидия /по метода PCR или DIF/
 • Изследване на вагинален секрет за Mycoplasma и Ureaplasma

7 дни преди планираната операция трябва да бъдат направени:

 • Кръвна група и Rh фактор

 • ПКК с ДКК

 • Фибриноген

 • Време на кървене

 • АРТТ

 • Протромбиново време

 • Кръвна захар

 • Урея

 • Креатинин

 • Общ белтък

 • Билирубин

 • АсАТ

 • АлАТ

 • Урина /pH, относително тегло, белтък, захар, кетотела, билирубин, уробилиноген/ + седимент

 • ЕКГ /електрокардиограма/

 • Консултация с интернист /специалист по вътрешни болести/

 • Консултация с анестезиолог /ако операцията е планирана за СБАЛАГ Селена, консултациите с анестезиолог се провеждат всеки работен ден между 12.00 ч. и 13.30 ч. без предварително записване на бул. „Пещерско шосе“ 80, тел. 032/64 80 20; 032/25 00 08; моб. тел. 0886 41 88 41/

В деня на планираната операция е необходимо да се спре приема на храна и течности от 0 ч. /полунощ/.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите безплатна предварителна консултация с висококвалифицирани специалисти относно предоперативните изследвания.