Асистирана репродукция
Дейности - Асистирана репродукция
  • Таймиран цикъл
  • Вътрематочна инсеминация с партньорски или донорски сперматозоиди
  • Реинсеминация
  • Замразяване на сперматозоиди
  • Ин витро оплолждане с партньорски или донорски сперматозоиди
  • Ин витро оплождане с донорски яйцеклетки

Забележка: Всички дейности по асистирана репродукция се извършват в сътрудничество и на територията на други лечебни заведения, които имат разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.