Оперативна дейност
Дейност - Операции, раждане
 • Раждане по естествен път
 • Оперативно родоразрешение /Цезарово сечение/
 • Дилатация на цервикален канал
 • Полипектомия
 • Пробно абразио
 • Абразио резидуорум
 • Серклаж
 • Лапароскопия оперативна
 • Извънматочна бременност - лапароскопска операция
 • Миомектомия
 • Кистектомия
 • Хистеректомия
 • Лапароскопски асистирана хистеректомия
 • Лапароскопски асистирана миомектомия
 • Корекция на перинеална статика
 • Конизация
 • Хистероскопия диагностична
 • Хистероскопия оперативна
 • Бартолинова киста инцизия /марсупиализация/
 • Бартолинова киста екстирпация
 • Корекция на епизиотомия
 • Биопсия /вкл. анестезия/
 • Лапаротомия
 • Вагинална пластика
 • "Манчестър"
 • Аборт по медицински причини до 10 г.с.
 • Аборт по медицински причини до 12 г.с.
 • Апликация на интраутеринен песар под анестезия
 • Присъствие на партньора при раждане
 • Присъствие на партньора при секцио
 • Преданестезиологична консултация


Забележка: оперативната дейност се извършва от специалисти на Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив в УСБАЛАГ "Селена" при техните условия и цени.