Високорискова бременност
Бременност, която е застрашена от заболявания или други състояния на жената, се нарича високорискова бременност. Нейното проследяване е предизвикателство за съвременната медицина и изисква сериозна квалификация на акушер-гинеколога, добра апаратура и работа в екип с други специалности.
Бременните жени със следните заболявания и състояния изискват допълнителни грижи, които специалистите от нашия център могат да осигурят.
articles/preg5.gif
 • Сърдечни заболявания, вкл. хипертония
 • Бъбречни заболявания
 • Чернодробни заболявания
 • Ендокринни проблеми, вкл. инсулинозависим диабет
 • Психиатрични заболявания, вкл. изискващи медикаментозно лечение
 • Кръвни заболявания
 • Автоимунни разстройства
 • Епилепсия, изискваща противогърчово лечение
 • Злокачествени болести
 • Бронхиална астма
 • Наркозависимости
 • ХИВ, хепатит В и хепатит С серопозитивни
 • Наднормено или поднормено тегло
 • Бременни с кистозна фиброза /муковисцидоза/
 • Бременни пушачки
 • Бременности след лечение на инфертилитет, вкл. след асистирана репродукция
 • Бременни на възраст над 40 г., бременности от партньори на възраст над 50 г.
 • Фамилна обремененост спрямо генетични предразположения
 • Многоплодна бременност
 • Жени с утежнена акушерска анамнеза /проблеми при предишни бременности/:

- предишно мъртвораждане или починало дете в неонатална възраст
- преждевременно раждане
- повтарящи се спонтанни аборти
- предходен аборт във втори триместър
- миомектомия, цезарово сечение или конизация на маточната шийка
- повтарящи се спонтанни аборти
- предходен аборт във втори триместър
- миомектомия, цезарово сечение или конизация на маточната шийка
- задържана плацента
- пуерперална /следродилна/ психоза
- повече от три предходни бременности
- прееклампсия, еклампсия или HELLP синдром
- резус изоимунизация
- кръвотечение по време на бременност
- животозастрашаваща кръвозагуба след раждане
- раждане на дете с тегло, по-малко от средното за гестационната възраст
- раждане на дете с тегло, по-голямо от средното за гестационната възраст
- раждане на дете с тегло, по-малко от 2500 гр или повече от 4500 гр
- раждане на дете с аномалии – структурни или хромозомни

Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив предлага на своите пациентки консултация и проследяване на рискови бременности с висококачествена апаратура и от специалисти със сериозна квалификация и опит в областта.