Олигозооспермия (историята на Димитър)

Историята

Димитър е от онези мъже, които приемат предизвикателствата на съдбата с хладен ум, а неуспехите само го амбицират. Когато се срещнахме за първи път, видях типичен бохем - страстен пушач, злоупотребяваше с алкохол и изобщо се опитваше да си навреди с всички законни средства. В момента, в който му казах, че от него зависи дали ще има деца, ми даде дума да направи всичко възможно да си подобри здравето.
И го направи. Отне му малко време, разбира се, но сега се радва на двете си принцеси.

Какво е олигозооспермия?

Олигозооспермия (oligozoospermia) е медицински термин, който означава, че общият брой сперматозоиди (или концентрацията на сперматозоиди в мл) е под долната референтна граница. Терминът идва от старогръцки през латински и е съчетание на думите: ολίγος, oligos – малко на брой, недостатъчно; ζωοv, zoon – живо същество и σπέρμα, sperma – сперма, семе.

Според последното указание на СЗО за оценка на еякулата при мъжа в семенната проба трябва да има поне 15 милиона сперматозоиди в 1 мл и поне 39 милиона сперматозоиди в целия обем. Под този брой се поставя заключение олигозооспермия.

Нормативната база в България не е актуализирана, затова в много лечебни заведения се използва предходния критерий за олигозооспермия, който е под 20 милиона сперматозоиди в мл и под 40 милиона сперматозоиди в еякулата. Това е в интерес на пациента, а не непознаване на съвременните указания.

Как се установява олигозооспермия?

Първоначално са необходими няколко спермални анализа при спазени условия. След установяване на олигозооспермия се преминава към изясняване на причините ѝ чрез алгоритъм от изследвания и консултации с различни специалисти.

Защо е важен показател?

Има няколко причини, поради които обръщаме особено внимание на броя сперматозоиди в еякулата:

 • Този показател е директно и пропорционално свързан с репродуктивните способности на мъжа и е задължителна част от спермалния анализ, а това е първа стъпка при определяне на мъжкия фактор за инфертилитет.
 • В последните десетилетия се наблюдава трайна ясна тенденция към намаляване на броя и концентрацията на сперматозоиди при мъжете от целия свят.
 • Методите за изброяване на сперматозоидите са надеждни и стабилни от десетилетия и твърде малко зависят от субективни фактори, което прави този показател много надежден за статистическа обработка и епидемиологичен анализ.
 • Намаленият брой сперматозоиди ни насочва към търсене на заболявания при мъжа, които могат да имат отношение към качеството и продължителността на живота му.
 • Може да се използва като прогностичен фактор за заболеваемост и смъртност.
 • Икономическата и обществена тежест на мъжкото безплодие е висока и показва тенденция към увеличаване.
 • Малък брой сперматозоиди като резултат или в съчетание с определени заболявания имат отношение и биха могли да дадат информация за пренаталния период.
 • Установяването на причините и тяхната значимост за сперматогенезата може да подобри фертилните показатели на бъдещото поколение мъже чрез прилагането на мерки за подобряване на вътреутробното развитие.

Какви са причините за олигозооспермия?

Някои от възможните причини и рискови фактори, които могат да доведат до намален брой сперматозоидите, са:

 • Общи заболявания (захарен диабет, рак на тестиса, хипертония, наднормено тегло);
 • Травма на гръбначния мозък, таза и половите органи;
 • Инфекции на репродуктивната система, оксидативен стрес;
 • Хормонални причини;
 • Варикоцеле (разширени вени около скротума);
 • Излагане на гонадотоксини от околната среда;
 • Вредни фактори на работното място – работа в седнало положение, топлина, пестициди, стрес;
 • Вредни навици – употреба на наркотици, тютюнопушене, алкохолизъм, грешки в начина на хранене;
 • Напреднала възраст;
 • Генетични причини;
 • Ятрогенни причини (прием на гонадотоксични лекарства, радиотерапия, химиотерапия);
 • Идиопатична (с неясен произход)

Как се лекува?

Когато се открие причина за намаления брой сперматозоиди, тя се лекува консервативно или оперативно.

Дори и да не се открие причина, е възможно да се приложи лечение за стимулиране на сперматогенезата.

При твърде малък брой сперматозоиди може да се предложи асистирана репродукция.

Ако няма лечение се предлага използването на донорски сперматозоиди.

Запомнете: заключението "олигозооспермия" не е диагноза, а повод за посещение при лекар и търсене на причините за намаления брой сперматозоиди. Навременното им откриване и адекватно лечение са предпоставка за излекуване и възстановяване на репродуктивните способности.

Статията е част от поредицата "Мъжко здраве с д-р Мариела Даскалова" и е съвместна инициатива с нашите приятели от здравния портал Puls.bg.