Какво да очакваме от онлайн консултациите

Здравейте, приятели. От днес стартираме нова услуга, чрез която ще можете да се допитвате до нас от разстояние. Тази консултация е подходяща за пациенти от отдалечени райони на страната, живеещи в чужбина или за тези, които по някаква причина не могат да дойдат физически до нас. Можете да получите онлайн консултация от нашите специалисти, като използвате платформата за телемедицина:

Онлайн консултация

Информация и условия за ползване на услугата онлайн консултиране

Целта на услугата онлайн консултиране е да се предостави възможност на хората да получават информация и отговори на въпроси, свързани с тяхното  индивидуално репродуктивно здраве, безплодие, бременност, раждане и с отглеждането на дете. Процесът на искане и получаване на информация по конкретни индивидуални проблеми чрез електронни писма, изпратени чрез интернет, се нарича онлайн консултиране. То предоставя възможност да споделите и обсъдите с професионалисти в различни области на репродуктивното здраве и услуги проблемите, пред които сте изправени, да получите специализирана информация, обратна връзка, насоки за справяне и подкрепа.

Консултациите не са лечение

В ролята си на потребители на онлайн консултиране рядко ще получавате директни съвети от нас. Нито едно мнение на консултант не би следвало да се възприема като абсолютно и окончателно. Всички съждения и коментари, направени от консултанти по повод на поставените проблеми, следва да се разглеждат като условни и субективни мнения. Вие сами решавате кои от тях биха ви били полезни и дали да се възползвате от тях. Единствено вие сте отговорни за решенията и действията си, последвали консултирането, независимо от степента, в която чувствате, че те са повлияни от процеса на онлайн консултиране. Дадените в интернет консултации не могат да заместят директния контакт със специалист, но могат да улеснят и оптимизират значително този процес, повишавайки информираността и общата култура на потребителите по въпроси, свързани с репродуктивното здраве.

Задаването на въпрос не е достатъчно условие за получаване на консултация

За да бъде осъществена такава, вашите запитвания трябва да отговарят на следните условия:

  • Да поставят индивидуален проблем, свързан с репродуктивното здраве на този, който иска консултация.
  • Информацията, съдържаща се в запитването, трябва да бъде достатъчно подробна и изчерпателна. Колкото повече и по-разнообразна информация дадете за себе си, толкова по-голяма е вероятността да получите пълноценна консултация, съобразена в максимално възможната степен (доколкото въобще процесът на телемедицина позволява това) с вашите очаквания.
  • Възможно е получаване на консултация и по въпроси, засягащи здравето на трети лица.
  • Когато пишете на български, запитванията е желателно да бъдат написани на кирилица.

Не всички въпроси ще получат отговор

Дори когато отговарят на горните условия, някои въпроси ще останат без отговор. Ние си запазваме правото да отговаряме в удобно за нас време, както и да оставяме без отговор въпроси, ако преценим, че зададената във въпроса информация не е достатъчна или е твърде обща за да се изрази професионално ангажирано становище по конкретен, индивидуален проблем. Възможно е да не получите отговор на въпроси, в които се иска много обща информация, например от рода на: "Какво означава безплодие, как се открива и лекува”. Такава информация може да бъде дадена само ако въпросът е зададен в контекста на индивидуалната история на питащия. Трудно се отговаря и на въпроси, в които се очаква поставянето на конкретна диагноза и даване на препоръки за провеждане на лечение с конкретен медикамент. В определени случаи бихме могли да изказваме само диагностични предположения и най-общи насоки за подходящите и възможни форми на лечение. Конкретно и специфично лечение може да бъде назначено само от лекар след извършване на личен преглед на пациента.

Консултирането е индивидуална услуга

Всяка консултация има уникален характер, който зависи от много обстоятелства. Едно от тях е, че всеки консултант има свой индивидуален стил на консултиране и сам взима решение колко и каква информация да предостави и по какъв начин да я организира. Ние ще се опитваме да ви помогнем, като ви даваме обратна връзка по разнообразен начин, ще правим коментари, ще предоставяме информация или ще ви насочваме към други информационни източници. Често е възможно да получавате консултации под формата на насочени към вас въпроси. Тяхната цел е да ви подпомогнат в процеса на генериране на обяснителни хипотези и алтернативни гледни точки относно проблемите, които стоят пред вас и по повод на които сте се обърнали за консултация. Целта на въпросите, които бихме ви задали, е да изяснят какви изследвания сте правили досега, какво лечение сте провеждали и т.н., като по този начин ще се опитваме да уточним пропуските, които евентуално може да са допуснати във вашия конкретен случай в процеса на диагностика и лечение.

Отговорите, които получавате,

понякога е възможно да ви причинят известно неудобство и дори страдание (напр. емоционална болка, тъга, тревога, раздразнение или недоволство). Риск от такива нежелани ефекти съпътстват всяка консултация, независимо от усилията, които консултантите и екипа ще полагат да не ги допускат. Изпращайки своя проблем с искане за консултация, трябва да сте готови да посрещнете тези рискове на своя отговорност.

Ограничения за ползване на онлайн консултиране

Не е желателно да ни задавате въпроси относно взаимоотношенията ви с други медицински специалисти, нито да искате от нас коментар за техните действия или бездействие. Също така не е добра практика да ни искате съвети за конкретно лечение или отказ от лечение, назначено от друг колега.

Задайте ни въпрос, като последвате линка:

Онлайн консултация