Quō vādis?

Накъде върви човечеството? Наистина ли намалява броят на сперматозоидите при мъжете? Доказано ли е или е спекулация? Това какви краткосрочни и дългосрочни ефекти може да има? Тези и свързани с тях въпроси занимават учените от областта на репродуктивната медицина с конкретен фокус върху мъжкия фертилитет.

Как започна всичко

Началото на тази тема е поставено през 1992 г., когато група учени публикуват в British medical journal статията Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years. Авторите Elisabeth Carlsen, Aleksander Giwercman, Niels Keiding и Niels E Skakkeblek проучват достъпните данни за спермалните параметри на почти 15 000 мъже между 1938 и 1991 г. Учените анализират два основни показателя – обемът на еякулата и концентрацията на сперматозоиди.

Резултатите са, меко казано, обезпокоителни. И при двата показателя се отчита статистически значимо понижение. През 1940 г. средната концентрация на сперматозоиди е била 113 милиона в мл, а през 1990 г. - 66 милиона в мл. Обемът на еякулата също е намалял от 3,40 ml до 2,75 ml. Това показва дори по-изразено намаляване на общия брой сперматозоиди, отколкото намаляването на концентрацията на сперматозоиди.

Заключението им е:

Наблюдава се реален спад в качеството на спермата през последните 50 години. Тъй като мъжкият фертилитет до известна степен е свързан с броя на сперматозоидите, резултатите могат да отразяват цялостното намаляване на мъжкия фертилитет. Биологичното значение на тези промени се подчертава от съпътстващото увеличение в честотата на някои пикочополови аномалии, като рак на тестисите и вероятно крипторхизъм и хипоспапия, което предполага нарастващо въздействие на фактори със сериозни ефекти върху мъжката гонадална функция.

Какво означават тези показатели

 • Обем на еякулата е количеството биологична проба, отделена при една еякулация и при спазени условия за спермален анализ.
 • Концентрация на сперматозоидите означава колко сперматозоиди има в единица обем и се отчита в милиони на мл.
 • Общият брой сперматозоиди е броят сперматозоиди в една отделена проба и се получава, като се умножи обемът на еякулата по концентрацията на сперматозоидите.

Какви са техните норми

Световната здравна организация (СЗО) изработва нормите за спермален анализ и издава периодично указания към андрологичните лаборатории по света. Нормите за отделните показатели според изданията на СЗО по години са отразени в таблицата.

Параметър

1987

1992

1999

2010

Обем на еякулата (мл)

≥ 2

≥ 2

≥ 2

≥ 1,5

Концентрация на сперматозоидите (млн. в мл)

≥ 20

≥ 20

≥ 20

≥ 15

Общ брой сперматозоиди в еякулата (млн.)

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 39


Защо е важен показателят брой сперматозоиди

Има няколко причини, поради които обръщаме особено внимание на броя сперматозоиди в еякулата.

 1. Този показател е директно и пропорционално свързан с репродуктивните способности на мъжа и е задължителна част от спермалния анализ, а това е първа стъпка при определяне на мъжкия фактор за инфертилитет.
 2. В последните десетилетия се наблюдава трайна ясна тенденция към намаляване на броя и концентрацията на сперматозоиди при мъжете от целия свят.
 3. Методите за изброяване на сперматозоидите са надеждни и стабилни от десетилетия и твърде малко зависят от субективни фактори, което прави този показател много надежден за статистическа обработка и епидемиологичен анализ.
 4. Намаленият брой сперматозоиди ни насочва към търсене на заболявания при мъжа, които могат да имат отношение към качеството и продължителността на живота му.
 5. Може да се използва като прогностичен фактор за заболеваемост и смъртност.
 6. Икономическата и обществена тежест на мъжкото безплодие е висока и показва тенденция към увеличаване.
 7. Малък брой сперматозоиди като резултат или в съчетание с определени заболявания имат отношение и биха могли да дадат информация за пренаталния период.
 8. Установяването на причините и тяхната значимост за сперматогенезата може да подобри фертилните показатели на бъдещото поколение мъже чрез прилагането на мерки за подобряване на вътреутробното развитие.

След 15 години ...

Масло в огъня налива и скорошната публикация Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis с автори Hagai Levine, Niels Jørgensen, Anderson Martino-Andrade, Jaime Mendiola, Dan Weksler-Derri, Irina Mindlis, Rachel Pinotti и Shanna H. Swan. Материалът е публикуван в Human Reproduction Update на 25 юли 2017 г. и обхваща данни от 1981 до 2013 г. на почти 43 000 мъже.

Тяхното заключение е:

Този обширен мета-регресионен анализ отчита значително намаляване на концентрацията и броя на сперматозоидите в периода между 1973 и 2011 г. - спад от 52,4% на спермалната концентрация и 59,3% на общия брой сперматозоиди сред мъжете, които нямат проблеми с безплодието и живеят в Северна Америка, Европа, Австралия и Нова Зеландия. Поради сериозните последици за общественото здраве, необходимо е спешно изясняване на причините за този продължаващ спад.

Евентуални причини и терории

Комбинация от фактори на съвремието могат да имат влияние върху сперматогенезата. Някои от тях са:

 • Фактори от околната среда – химикали, които повлияват ендокринната система, пестициди, тежки метали, висока температура
 • Начин на живот – неправилно хранене, стрес, наднормено тегло, тютюнопушене, намалена физическа активност, злоупотреба с алкохол
 • Вътреутробно развитие – пренатална експозиция на токсини, напр. при тютюнопушене от бременната жена
 • Заболеваемост – повишена честота на рак на тестиса, както и аномалии на ППС като хипоспадия и крипторхизъм, в това число и след напредъка на репродуктивната медицина и повишеният брой деца, родени след асистирана репродукция (ин витро)

Началото на края ...

Многобройни сериозни публикации след оригиналното проучване от 1992 г. подкрепят данните, че има намаление на броя и концентрацията на сперматозоиди при мъжете от целия свят. Появиха се различни песимистични прогнози, които чертаеха апокалиптични картини за близкото и далечно бъдеще. Дали оплодителната способност ще намалее и мъжете скоро няма да могат да изпълняват своите репродуктивни функции? Жените ще започнат ли да се размножават без наличието на сперматозоиди и с помощта на напредналите медицински технологии? Ще изчезне ли човешкият род от лицето на Земята? Какво е бъдещето на клонирането и т.н.

Тепърва ще се разберат отговорите на тези въпроси, но няколко неща трябва да се кажат ясно:

 • Да, има проблем с броя на сперматозоидите при мъжете. Тази тенденция на спад е очевидно ясна, но е в рамките на нормата. С други думи, разликата е от "нормално" към "нормално" количество, макар нормата да е занижена.
 • Тенденцията към намаляване на този фертилен показател трябва да ни тревожи като учени и като общество, защото се случва в кратък отрязък от време и показателите постепенно, но трайно вървят надолу.
 • Причините за този спад са неясни, вероятно са комбинация от различни фактори и това налага други изследвания за тяхното изясняване.
 • За да спрем влошаването на сперматогенезата или поне да стабилизираме тенденцията ще са необходими мащабни мерки, което винаги е трудно да се осъществи и изисква усилия и организация на много високи нива. Добрата новина е, че тези промени, които се дължат на причини от страна на начин на живот, са обратими и можем да предложим мерки с цел подобряване на сперматогенезата.
 • Факторите, които въздействат на мъжкото здраве още в утробата, са трудно обясними и ще изискват повече време и усилия от страна на медицинската общност, но това е един възможен механизъм да подобрим плодовитостта на бъдещите поколения мъже.