Неинвазивен пренатален тест VERIFI

Какво e VERIFI пренатален тест?

VERIFI е неинвазивен пренатален тест (НИПТ) за хромозомни аномалии, при който без никакъв риск от загуба на бременността се взима стандартна проба от майчината кръв, от която се изолира ДНК на бебето. Технологията патент на Illumina, базирана на ДНК анализ чрез Масивно Паралелно Секвениране, използвана при VERIFI тест, установява с точност до 99% наличието на определение аномалии на плода.

Тестът идентифицира повече от 99,95% от плодове с тризомия 21 (синдром на Даун), повече от 99,90% от плодовете с тризомия 18 (синдром на Едуардс) и повече от 99,94% от плодовете с тризомия 13 (синдром на Патау). Също така могат да се детектират анеуплоидии на всички хромозоми и микроделеции. Фалшиво положителните резултати при VERIFI тест са сведени до минимум – по-малко от 0.1%.

С най-нисък процент на грешка, някога публикуван в индустрията – 0.1 %

За кого е препоръчителен VERIFI пренатален тест?

VERIFI тест е подходящ за всяка бременна жена, но е особено препоръчителен при жени:

  • над 35-годишна възраст
  • с ултразвукова находка на хромозомна аномалия, установена при преглед за оценка на фетална анатомия
  • с интермедиерен риск от комбиниран (ултразвуков и биохимичен) скрининг в първи триместър
  • с анамнеза за тризомия при предходно раждане
  • с двуплодна бременност
  • с предходни спонтанни аборти
  • при които бременността е постигната след приложение на асистирани репродуктивни технологии (вътрематочна инсеминация или ин витро оплождане)
  • с донорска яйцеклетка
  • при сурогатна бременност (заб. постигането на сурогатна бременност е забранено в България)
  • при родствени връзки

Кога и как се извършва VERIFI пренатален тест?

Тестът се извършва още в 10-та гестационна седмица на бременността. Кръвната проба за извършване на VERIFI тест се взема във лицензирана лаборатория или в кабинета на лекаря, след което се изпраща за анализ в лаборатория на Illumina, в САЩ, Калифорния. Резултатите се получават в рамките на 5-7 дни, като се консултират от специалист по фетална медицина и при нужда от генетик.

Предлагането на теста VERIFI в България е част от концепцията на АСМПАГ ИП Д-р Васил Даскалов за развитието на модерен център по фетална и пренатална медицина, който да предлага на българските пациенти приложение на последните достижения на световната медицина в областта на грижата за бременната жена и носеното от нея дете.

VERIFI пренатален тест се извършва след предварително записване на час в следните дни:

Понеделник – Петък от 09.30 до 13.30 ч.

Неделя от 9.30 до 19.30

За допълнителна информация и записване за VERIFI пренатален тест, можете да се обадите на следните контакти:

0888/636033 или 0889/502700

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите консултация с висококвалифицирани специалисти по всички въпроси относно приложението на НИПТ.