Обемни модели на феталното сърце

Уважаеми колеги!

Представяме ви нашата последна инвестиция. Оценката на феталното сърце е предизвикателство в съвременната медицина. Аномалиите на сърцето и неговите съдове са най-честите вродени дефекти. Според СЗО вродените сърдечни дефекти (ВСД) са основна причина за детска смъртност. Въпреки това ВСД са основните пропускани дефекти при ултразвуковото проследяване на бременността. Ранното откриване на ВСД може съществено да подобри прогнозата при определени сърдечни проблеми, чрез прилагане на вътреутробно лечение или оперативна корекция на дефектите след раждане.

В нашия професионален път винаги сме били водени от желанието да сме полезни на нашите пациенти и постоянно да повишаваме квалификацията си, както и да работим в сътрудничество с други колеги с цел да предоставяме добра медицинска грижа в нашата общност. По тази причина решихме да инвестираме в 5 модела на фетално сърце, разработени от MWU Ultrasound Group, в която основен участник е добре познатия на българските медицински специалисти Dr. Marcin Wiechec.

Разполагаме със следните модели:

 • 1. Normal Fetal Heart Model with axial sections (levocardia variant)
 • 2. Atrio-Ventricular Septal Defect (AVSD)
 • 3. Tetralogy of Fallot (ToF)
 • 4. d-Transposition of Great Arteries (d-TGA)
 • 5. Double Outlet Right Ventricle with subpulmonary VSD (DORV-TGA)

Моделите са подходящи за:

 • акушер-гинеколози
 • специалисти по фетална медицина
 • специализанти в областта на пренаталната диагностика
 • детски кардиолози с интерес към феталната ехокардиография
 • кардиохирурзи, които консултират родителите пренатално
 • студенти по медицина
 • преподаватели по анатомия, ембриология, АГ и кардиология

Драги колеги, както винаги досега, ние сме готови за всякакъв вид сътрудничество с всеки лекар, който работи в областта на феталната ехокардиография. Можете да доведете ваш пациент за изследване, както и да присъствате на прегледа и обсъждането. Вратата на нашето лечебно заведение е отворена и за младите ни колеги – студенти, стажанти и специализанти, които държат на своята квалификация.

Припомняме ви, че наш консултант от няколко години е д-р Наталия Евтимова, д.м., детски кардиолог и утвърден специалист по фетална ехокардиография.

Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив предлага на своите пациенти изследване на феталното сърце с висококачествена апаратура и от специалисти със сериозна квалификация и опит в областта.